Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'puchar pspd' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Kategorie

 • Piwowarstwo domowe
 • Piwowarstwo rzemieślnicze
 • Konkursy piwowarskie
 • Wydarzenia
 • Artykuły, ciekawe linki

Forum

 • Piwowarstwo amatorskie
  • Piaskownica piwowarska
  • Wsparcie piwowarskie
  • Artykuły i opracowania
  • Receptury
  • Surowce
  • Sprzęt
  • Zapiski piwowarów domowych
  • Degustacje piw domowych
  • Imprezy, spotkania i konkursy
  • Sklepy dla piwowarów domowych
  • Kupię, sprzedam, odstąpię, praca
  • Piwowarskie wieści
 • Piwowarstwo rzemieślnicze
  • Polskie browary rzemieślnicze
  • Wyposażenie, surowce, formalności
 • Tłumaczenia i większe opracowania
  • BJCP 2008 PL
  • BJCP 2015 PL
  • Charakterystyka szczepów drożdży
  • Charakterystyka odmian chmielu
  • Charakterystyka słodów
  • Inne surowce dodawane do piwa
 • Przy kuflu własnego piwa
  • Poznajmy się :)
  • Konferencje piwowarskie
  • Domowe specjały
  • Fotografia
  • Komputery, Internet
  • Hyde Park
  • Konkursy i promocje
  • Nie w temacie
 • Techniczne
  • www.piwo.org
  • Nowe kategorie

Blogi

Brak wyników

Brak wyników

Grupy produktów

 • Licencje BeerSmith 3
 • Konta pocztowe
 • Abonamenty BREWNESS

Categories

 • Browary tradycyjne
 • Browary pół/automatyczne
 • Browary typu RIMS/HERMS
 • Browary typu Speidel

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


Imię


Komunikator


Strona www


Skype


Nazwa browaru


Rok założenia


Liczba warek


Miasto

Znaleziono 3 wyniki

 1. Jak co roku, we wrześniu 2018 roku, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych zorganizuje VIII Międzynarodowy Cieszyński Konkurs Piw Domowych Porter Bałtycki – Piwowarski Skarb Polski & Czeski Pilzner. Z założenia konkurs rozgrywany w mieście granicznym ma stanowić konkurencję pomiędzy piwowarami polskimi i czeskimi - stąd po raz drugi ukłon stylu w stronę sąsiadów.Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD.Wyniki Konkursu będą liczone do klasyfikacji Pucharu PSPD.Zapraszamy do udziału, jak co roku przewidujemy atrakcyjne nagrody.
 2. Jak co roku, we wrześniu 2017 roku, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych zorganizuje VII Konkurs Piw Domowych „Porter Bałtycki – Piwowarski Skarb Polski”. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD. Wyniki Konkursu będą liczone do klasyfikacji Pucharu PSPD. Zapraszamy do udziału, jak co roku przewidujemy atrakcyjne nagrody.
 3. W związku zaistniałą ostatnio sytuacją Wrocławska Inicjatywa Piwowarska jako organizator Wrocławskiego KPD zwraca się z propozycją do wszystkich organizatorów Konkursów Piw Domowych w Polsce - usiądźmy do wspólnego stołu i wypracujmy wspólnie propozycje uzupełnień do wytycznych PSPD. Mamy w Polsce coraz więcej KPD, PSPD stworzyło Regulamin Dobrych Praktyk, ale jak pokazują ostatnie wydarzenia - potrzebują one doprecyzowania i uzupełnienia. My jako organizatorzy stanowimy stronę i jako tacy powinniśmy mieć możliwość, na zasadzie otwartego dialogu, do udziału w ich opracowaniu. Nie uważamy za stosowne tworzenia żadnych dodatkowych komisji nadzorujących - cieszymy się,że jest organizacja ogólnopolska, która się zajmuje dbałością o jakość konkursów - ważne jednak jest, żeby wytyczne były przejrzyste i pokrywające więcej aspektów, niż dotychczas. Dlatego przedstawiamy te propozycje do ogólnej dyskusji z nadzieją, że dla dobra sceny piwowarstwa domowego w Polsce PSPD się również do niej przyłączy Podstawowe pytania, które nasuwają się nam po dyskusji na temat kwalifikacji konkursów do Pucharu PSPD: 1. Jakie obowiązki ma przewodniczący jury konkursu? Jakie powinien mieć? W jakich stosunkach pozostaje z Organizatorem, kto dokładnie odpowiada za zaplanowanie pracy sędziów (eliminacje/finał), a kto za zaakceptowanie takiego planu (zgłoszenie uwag)? W jakich interwałach czasowych powinno to nastąpić? 2. Czy jest w planie stworzenie komunikacji obustronnej, w której z jednej strony Przewodniczący Jury ( czy też sędzia PSPD zasiadający w komisji sędziowskiej) ocenia pracę Organizatora, a z drugiej strony Organizator może ocenić pracę komisji jurorskiej? 3. Jakie są przewidziane konsekwencje dla sędziów nie wywiązujących się ze swoich obowiązków w ramach danego KPD, co umożliwiłoby w efekcie skuteczną eliminację ich z innych konkursów, a w końcu oszczędziłoby potencjalnych problemów wszystkim organizatorom KPD? 4. Jakie są "twarde warunki" udziału konkursu w Pucharze? Czy Komisja powinna oceniać konkursy na zasadzie "dyskusji", czy może za pomocą obiektywnych kryteriów (wprowadzenie arkusza przyznającego punkty za utrzymanie utrzymanie wytycznych lub też odejmującego za ich złamanie? Ad. 5. Wyznaczenie rzecznika odpowiedzialnego za szybką komunikację pomiędzy organizatorami, a Komisją Techniczną od spraw konkursów. Osobę z którą w razie jakiś wątpliwości można było się skontaktować w jak najszybszym czasie. Poprawienie ogólnej komunikacji pomiędzy organizatorem KPD, przewodniczącym i sędziami biorącymi udział w konkursie, co będzie też rzutowało na ocenę danego przedsięwzięcia. A także publikowanie ważnych dla konkursu informacji oficjalnie, tak by strony biorące udział w nim nie zostały posądzone o nierzetelność. Nasze propozycje rozwiązań: Ad. 1. Te kwestie naszym zdaniem powinny być zawarte w regulaminach konkursów. W celu ułatwienia życia organizatorom i sędziom najoptymalniejszym rozwiązaniem by było ujednolicenie wszytskich regulaminów w tej materii. Naszym zdaniem do obowiązków organizatora powinno należeć: - stworzenie regulaminu - zaproszenie przewodniczącego jury - informowanie przewodniczącegi jury na bieżąco o sprawach umożliwiających mu wykonywanie swoich obowiązków - przyjmowanie piw i przechowywanie ich w odpowiednich warunkach - kodowanie piw - przeprowadzenie wstępnych eliminacji w porozumieniu z przewodniczącym jury ("w porozumieniu" nie oznacza uczestnictwa przewodniczącego osobiście, lecz informowanie go o postępach prac oraz przyjmowanie uwag co do ewentualnych uchybień - co, oczywiście, osobistego uczestnictwa nie wyklucza) - rozesłanie skróconych metryczek piw, które nie zakwalifokowały się do finału - zapewnienie odpowienich warunków do pracy jurorów zarówno komisji eliminacyjnych, jak i sędziowskich w trakcie konkursu (odpowiednie naczynia, odpowiednie pomieszczenia, obsługa jurorów itp.) - zorganizowanie i rozesłanie metryczek finalistom oraz nagród zwycięzcom konkursu Pozostałe aspekty, jak zapewnienie posiłku regeneracyjnego na koszt organizatora, pokrycie kosztów dojazdu i noclegu jurorów, upominki dla jurorów - opcjonalnie, choć dobrze by to było również zawrzeć jako jasną informację w regulaminie. Do obowiązków przewodniczącego jury powinno należeć: - zaproszenie w porozumieniu z organizatorem do komisji odpowiednio wykwalifikowanych sędziów (nie oznacza to koniecznie certyfikowanych sędziów PSPD - są osoby, które osiągnęły wystarczająco dobry poziom bez starania się o certyfikat) - informowanie o wszelakich uchybieniach mogących dyskwalifikować konkurs w świetle wymogów innych konkursów podsumowujących (obecnie jest to Puchar PSPD i Piwowar Roku BP) i proponować rozwiązania wątpliwych sytuacji. - przewodniczący jury zobowiązany jest do znajomości zasad przyjmowania konkursów do klasyfikacji w tego typu konkurencjach i informowanie organizatora o ewentualnych uchybieniach w terminie pozwalającym na ich usunięcie. - monitorowanie pracy jurorów w trakcie konkursu (dbałość o pilnowanie zasady braku konsultacji w trakcie oceny, zadbanie o obecność jurorów i wykonanie przez nich oczekiwanych czynności na każdym etapie konkursu, w tym podpisywanie dyplomów) - monitorowanie pracy sędziów po konkursie (rozsyłanie metryczek, oraz ewentualnie innych powierzonych przez przewodniczącego zadań) - przewodniczący jury, jeśli przewodniczy więcej, niż jednej komisji sędziowskiej jednocześnie, zobowiązany jest do rezygnacji z oceny piw, a skupieniu się jedynie na nadzorowaniu prac obu/więcej komisji - dopilnowanie sędziów opracowujących metryczki, aby przesłali je w określonym terminie do organizatora, - przesłanie do organizatora protokołu zgłaszającego konkurs do pucharu PSPD oraz konsultacja związana z nim, Ad. 2. Proponujemy stworzenie oprócz protokołu oceny zgodności konkursu z wytycznymi PSPD również protokołu oceny sędziów - zarówno tych certyfikowanych, jak i pozostałych. Umożliwołoby to eliminację osób, które się nie sprawdzają, gdyż uchroni to kolejne konkursy przed popełnieniem takich samych błędów. A w powiązaniu z tym Ad. 3. Stworzenie systemu motywacyjnego dla sędziów - do dyskusji forma - punkty? Ustalenie konsekwencji dla sędziów nie wypełniających swoich obowiązków. Oczywiście w gestii PSPD jest dyscyplinowanie tylko sędziów PSPD - z pozostałymi organizatorzy poradzą sobie sami - po prostu więcej nie zaproszą do jury. Ale w tym celu protokoły ocen zarówno konkursów, jak i sędziów muszą być dostępne do wglądu co najmniej organizatorom, a najlepiej ogólnie. Ad. 4. Ta kwestia pozostaje w gestii PSPD, dla organizatorów ma to ograniczone znaczenie, pod warunkiem, że zasady te będą jasne i dla wszystkich zrozumiałe, a protokoły obrad upubliczniane i szczegółowe w stopniu nie pozwalającym na dodatkowe interpretacje. Co powinno się znajdować w protokole zaproponowaliśmy w temacie o XII WKPD i wypowiedź Bimbelta, jako członka komisji technicznej, pozwala nam mieć nadzieję, że i inne propozycje trafią na podatny grunt bimbelt, dnia 19 sierpień 2015 - 11:02, napisał: Protokół z prac komisji jest dobrym pomysłem. Poruszę to na forum Komisji i mam nadzieję, że pomysł zostanie poparty przez resztę składu. Jeśli macie jakieś propozycje usprawnień czy to poszczególnych konkursów czy też Pucharu PSPD, to także chętnie wysłucham. Fajnie jakby WIP spisał swoje przemyślenia i przedstawił to Komisjom Sędziowskim. Dane kontaktowe znajdziecie na stronie PSPD w zakładce "Kontakt". Zapraszamy wszystkich organizatorów konkursów do dyskusji, aby opracować jak najlepsze wytyczne do przeprowadzania KPD. Uwagi uczestników konkursów też mile widziane z prośbą żeby były jasno i rzetelnie napisane, bez zbędnej złości i nieuprzejmości. Posty nie na temat oraz zaczepki bez sensu będą usuwane, czego chcielibyśmy uniknąć. Ma być to dyskusja o przyszłości konkursów piw domowych i rzetelności ich wykonania, na czym uważamy wszystkim piwowarom domowym zależy. Wszystkie powyższe propozycje zostaną spisane i przesłane oficjalnie w formie mailowej do komisji technicznej tak by nawiązać z nimi dialog. Zapraszamy też komisję do dyskusji tutaj na forum, o czym zostaną poinformowani mailowo. Zarówno znani nam organizatorzy otrzymają zaproszenie do dyskusji. z Poważaniem Wrocławska Inicjatywa Piwowarska
×