Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Strzegom'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Categories

 • Piwowarstwo domowe
 • Piwowarstwo rzemieślnicze
 • Konkursy piwowarskie
 • Wydarzenia
 • Artykuły, ciekawe linki

Forums

 • Piwowarstwo amatorskie
  • Piaskownica piwowarska
  • Wsparcie piwowarskie
  • Artykuły i opracowania
  • Receptury
  • Surowce
  • Sprzęt
  • Zapiski piwowarów domowych
  • Degustacje piw domowych
  • Imprezy, spotkania i konkursy
  • Sklepy dla piwowarów domowych
  • Kupię, sprzedam, odstąpię, praca
  • Piwowarskie wieści
 • Piwowarstwo rzemieślnicze
  • Polskie browary rzemieślnicze
  • Wyposażenie, surowce, formalności
 • Tłumaczenia i większe opracowania
  • BJCP 2008 PL
  • BJCP 2015 PL
  • Charakterystyka szczepów drożdży
  • Charakterystyka odmian chmielu
  • Charakterystyka słodów
  • Inne surowce dodawane do piwa
 • Przy kuflu własnego piwa
  • Poznajmy się :)
  • Konferencje piwowarskie
  • Domowe specjały
  • Fotografia
  • Komputery, Internet
  • Hyde Park
  • Konkursy i promocje
  • Nie w temacie
 • Techniczne
  • www.piwo.org
  • Nowe kategorie

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Product Groups

 • Licencje BeerSmith 3
 • Konta pocztowe
 • Abonamenty BREWNESS
 • Kwartalnik Piwowar

Categories

 • Browary tradycyjne
 • Browary pół/automatyczne
 • Browary typu RIMS/HERMS
 • Browary typu Speidel

Categories

 • Piwowarstwo
 • Winiarstwo
 • Gorzelnictwo
 • Serowarstwo
 • Domowe wędliny i wypieki

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Imię


Komunikator


Strona www


Skype


Nazwa browaru


Rok założenia


Liczba warek


Miasto

Found 2 results

 1. A pochwalę się W ramach nabycia nowych uprawnień i założenia w tym mies. rodzinnej firmy SEKUR chciałem się z Wami podzielić moim artykułem dot. podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bhp - niektórzy z Was zatrudniają pracowników, może akurat się Wam przyda Jednoosobowa działalność W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli w przedsiębiorstwach, w których nie ma zatrudnianych pracowników właściciel nie podlega obowiązkom związanym z wymogami przechodzenia szkoleń BHP czy oceniania ryzyka zawodowego. Mała firma Sytuacja się zmienia, gdy w firmie zostaje zatrudniony pracownik, z którym jest nawiązany stosunek pracy w postaci umowy o pracę. Wówczas na właściciela firmy nakładane są pewne obowiązki, ponieważ staje się on pracodawcą. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy1) (Dz.U. rok 1998 nr 21 poz. 94) Pracodawca rozpoczynający działalność, jest zobligowany do zawiadomienia na piśmie - właściwego okręgowego inspektora pracy - właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Termin takiego zawiadomienia to 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zadania BHP mogą być realizowane: - przez samego właściciela firmy - mogą być zlecone specjaliście spoza firmy - lub dodane jako zakres dodatkowych obowiązków jednemu z pracowników. Zgodnie z przepisami, pracodawca może samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP pod warunkiem, że: - posiada ukończone odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - zatrudnia do 10 pracowników - zatrudnia do 20 pracowników, przy czym firma jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W przeciwnym wypadku, doradztwo w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zostać powierzone osobom wyspecjalizowanym w tym zakresie. Podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp: - przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp - organizowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby było na nich zapewnione bezpieczeństwo realizowanych zadań przez pracownika - zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpiecznej i higienicznej pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie a w razie wystąpienia uchybień od zasad – ma obowiązek wydawać polecenia ich usunięcia i kontrolę wykonania poleceń. - eliminowanie wszelkich zagrożeń oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym - zapewnienie pracownikom w razie potrzeby środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - ocenianie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (niezależnie od stanowiska pracy) W zakresie pierwszej pomocy przed-medycznej i ochrony przeciwpożarowej - wyznaczenie i przeszkolenie pracownika, do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - wyznaczanie i przeszkolenie pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Takimi osobami może być oczywiście pracodawca, jeśli posiada wiedzę oraz umiejętności w tych zakresach. Potwierdzeniem posiadania wiedzy jest certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, a w przypadku pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową – szkolenia w tym zakresie. - wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy - umieszczenie instrukcji udzielenia pierwszej pomocy Szkolenia BHP Podstawa prawna - zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy, nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z tego zakresu określone zostały w przepisach rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje szkoleń bhp i okresy ważności - Szkolenie wstępne, które jest organizowane przy zatrudnieniu nowego pracownika. Szkolenie to składa się z przedstawienia ogólnych zasad BHP oraz z instruktażu stanowiskowego, który jest dokonywany przez przełożonego lub pracodawcę. - Szkolenia okresowego. Szkolenie okresowe odbywają: - osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności - kierownicy, mistrzowie i brygadziści; - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; - pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; - pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby; - pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. § 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku. 2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pracownicy biurowi co 6 lat. Nieprawidłowości kontrolowane przez PIP : 1. Brak szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego i stanowiskowego), 2. Brak dokumentacji szkoleniowej lub nieprawidłowości w jej prowadzeniu, 3. Nieterminowe wykonanie szkoleń okresowych, 4. Brak dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, 5. Brak dokumentacji postępowań powypadkowych, Inspekcja PIP może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego w wysokości do 2 tys zł. Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Działania podejmowane w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy: - powołanie zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku - spisanie protokół powypadkowego - polecenia powypadkowe karta statystyczna wypadku, rejestr wypadków UWAGA: osoba zatrudniana za zasadach umowy-zlecenia również powinna być przeszkolona w zakresie bhp, jednak wg większości interpretacji robi to we własnym zakresie. Udzielenie istruktażu stanowiskowego leży oczywiście po stronie pracodawcy. Pozdrawiam Mariusz Bojarczuk SEKUR szkolenia BHP Strzegom szkolenia BHP Jawor
 2. Version 1

  1842 downloads

  Tabela odpowiedników słodów Weyermann oraz Słodowni Strzegom. Stan na 08/2012. Wersja doc i pfd.
×
×
 • Create New...