Jump to content
kopyr

Program Qbrew - pomoc dla użytkowników

Recommended Posts

Dodałem jedynie z chmieli Lubelski i Marynkę oraz słód karmelowy ciemny ze Strzegomia, bo potrzebowałem. Pilzneńskiego ze Strzegomia nie ma IMO sensu dodawać, wystarczy wybrać German Pils lub Belgian Pils. Nie wiem co jeszcze dodać? Może karmelowy jasny ze Strzegomia, ale nie mam jego parametrów, konkretnie EBC. Myślę, że brakujące słody z oferty Weyermanna można dopisać na podstawie ProMasha. Nie wiem czy jest sens dodawać wszystkie te warianty Carafy, Caramunicha i monachijskiego. Można, bo to żaden problem, ale czy trzeba?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poprawki mile widziane!

 

Instrukcja obsługi Qbrew.

 

Panel główny

 

W panelu głównym wprowadzamy podstawowe dane dotyczące naszego piwa.

Title ? nazwa piwa

Brewer ? piwowar

Style ? nazwa stylu piwa. Po wybraniu stylu z menu wartości stylu pojawią się automatycznie w ramce niżej opisanej jako ?nazwa stylu characteristics? .

Size ? wielkość warki (wartość domyślna w galonach amerykańskich)

Panel ?Nazwa stylu characteristics?

 

W drugiej części mamy podstawowe informacje na temat stylu piwa, jak również wyliczone wartości wprowadzonej przez nas receptury. W tej części znajdziemy następujące wartości.

Minimum gravity ? minimalna gęstość brzeczki. Odczytywana wartość z bazy danych stylu piwa.

Maximum gravity ? maksymalna gęstość brzeczki. Odczytywana wartość z bazy danych stylu piwa.

Recipe gravity - gęstość brzeczki. Wartość liczona na podstawie wpisanych danych w tabelce poniżej.

Minimum bitterness ? Minimalna goryczka piwa. Odczytywana wartość z bazy danych stylu piwa.

Maximum bitterness ? Maksymalna goryczka piwa. Odczytywana wartość z bazy danych stylu piwa.

Recipe bitterness - Goryczka piwa na podstawie receptury. Wartość liczona na podstawie wpisanych danych w tabelce poniżej.

Minimum color ? Kolor minimalny. Odczytywana wartość z bazy danych stylu piwa.

Maximum color ? Kolor maksymalny. Odczytywana wartość z bazy danych stylu piwa.

Recipe color ? Kolor brzeczki liczony na podstawie danych wpisanych w tabeli poniżej.

Tabela surowców.

 

W tabelce, w sekcjach dotyczących surowców po kliknięciu prawego klawisza myszy pojawi się mini menu z trzema wartościami.

Add ingredients ? Służy do dodawania wartości w tabeli.

Remove ingredients ? Służy do usuwania wartości w tabeli.

Clear section ? służy do usunięcia wszystkich wartości w danej sekcji tabeli.

Wartości te można również dodawać i odejmować przy pomocy ikon ?+? i ?-?, które znajdują się w prawym dolnym rogu.

 

Zakładki tabeli

 

Grains ? Zasyp.

W tej części tabeli po dodaniu wartości poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy i kliknięciu z menu ?Add ingredients?, można wybrać rodzaj jak również ilość użytego słodu, koncentratu słodowego, albo dodatków niesłodowanych.

Po podwójnym kliknięciu na wartość w kolumnie ?Grains? pojawia się menu które umożliwia nam wybranie surowca z bazy danych Qbrew. Jak również nazwę można wpisać ręcznie.

W kolumnie ?Weight? po podwójnym kliknięciu możemy edytować wagę użytego surowca. Opcjonalnie wartość ustawiona jest w funtach amerykańskich (lb). Wartość domyślną można zmienić w menu głównym w zakładce Options-->Configure w zakładce Calculations w części Measurements units w menu zmienić z wartości US na Metric.

Kolumna ?Extract? jest to wartość maksymalnej ekstraktywności danego surowca.

Kolumna ?Color? przedstawia kolor dla danego surowca w jednostkach SRM.

Kolumna ?Type? - typ surowca, po podwójnym kliknięciu można wejść w menu z następującymi wartościami:

*Grain ? słód.

*Extract ? ekstrakt słodowy.

*Adjunct ? dodatek niesłodowany.

*Sugar ? cukier

*Other ? inne

 

W kolumnie ?Use? określamy w jaki sposób używamy danego surowca. Po podwójnym kliknięciu w menu mamy do wyboru następujące wartości:

*Extract ? surowiec jest ekstraktem słodowym.

*Mashed ? surowiec jest zacierany.

*Stepped ? surowiec jest przetrzymany w danej temperaturze.

*Other ? inne.

 

Zakładka ?Hops? - chmiele

Wartości w tej części można dodać poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy i wybranie ?Add ingredients?. W tej części możemy dodawać użyty chmiel, ilość alfa kwasów chmielu, długość gotowania jak również w jakiej postaci chmiel był użyty.

W kolumnie ?Hop? po podwójnym kliknięciu pojawia się menu, w którym z bazy danych Qbrew można wybrać gatunek chmielu. Wartość tą również można edytować ręcznie.

W kolumnie ?Weight? po podwójnym kliknięciu możemy modyfikować wagę użytego chmielu. Opcjonalnie wartość ta jest w uncjach (oz). Wartość domyślną można zmienić w menu głównym w zakładce Options-->Configure w zakładce Calculations w części Measurements units w menu zmienić z wartości US na Metric.

W kolumnie ?Alpha? po podwójnym kliknięciu przycisku myszy możemy modyfikować procentową ilość kwasów alfa w chmielu.

W kolumnie ?Time? wpisujemy długość gotowania chmielu z brzeczką. Wartość wpisujemy w minutach.

W kolumnie ?Type? wybieramy typ użytego chmielu. Po podwójnym kliknięciu prawego przycisku myszy pojawia się menu w którym mamy następujące wartości:

*Pellet - granulat chmielowy

*Plug ? chmiel prasowany.

*Whole -szyszki chmielowe.

Zakładka ?Miscellaneous? - dodatki różne.

W tej zakładce możemy dodawać inne składniki piwa. W bazie danych Qbrew znajdują się takie składniki jak różne gatunki drożdży, przyprawy, zioła jak również środki typu mech irlandzki itd.

Po kliknięciu prawego przycisku myszy i wybraniu ?Add ingredients? możemy edytować daną wartość.

Kolumna ?Misc? - dodatek. Po podwójnym kliknięciu możemy wybrać wartość z bezy danych Qbrew. W tej bazie znajdują się różne gatunki drożdży, przypraw, ziół i dodatków. Można wartość tą również dowolnie edytować ręcznie.

Kolumna ?Quantity?- ilość. W tej części możemy określić ilość zastosowanego dodatku. Wartości te są wyrażone w jednostkach (units).

Kolumna ?Type? - W tej części konkretnie można wybrać rodzaj zastosowanego dodatku. Po podwójnym kliknięciu pojawia nam się menu z następującymi wartościami:

*Yeast ? drożdże.

*Fining ? środki klarujące.

*Herb ? zioła.

*Spice ? przyprawy.

*Flavor ? dodatki smakowe/zapachowe.

*Additve ? dodatki.

*Other ? inne.

Zakładka ?Notes? - notatki.

W tej zakładce możemy wprowadzać notatki dotyczące naszego piwa. W części Recipe Notes należy wpisywać notatki dotyczące danej receptury, natomiast w położonej niżej części Batch Notes, należy wpisywać notatki dotyczące danej warki.

 

Menu główne

 

W menu głównym znajdziemy cztery pozycje, File, Tools, Options i Help.

 

File ? pliki

W tym menu możemy dokonać wszystkie operacje na plikach. Zapisać, odczytać receptury ,jak również wyeksportować je do postaci plików np. HTML, xml czy txt. W tej części również możemy wydrukować nasze zapiski. W tym menu znajdują się następujące części:

*New ? opcja ta otwiera nowy plik.

*Open ? opcja ta otwiera zapisany wcześniej plik.

*Open recent ? opcja ta umożliwia otwarcie pliku, który niedawno był użytkowany.

*Save ? opcja powoduje zapisanie pliku.

*Save as ? zapisz jako. Opcja ta umożliwia na zapisanie pliku pod nową nazwą ,albo w nowym miejscu.

*Export ? opcja ta umożliwia wyeksportowanie naszych zapisków do postaci innych formatów. Do wyboru mamy pliki HTML, BeerXML, PDF i TXT. Umożliwia to przesyłanie zapisków osobom nie posiadającym program Qbrew.

*Print preview ? opcja ta umożliwia nam zobaczenie jak dokument będzie wyglądał po wydrukowaniu. Jak również można wysłać polecenie wydruku.

*Print ? Opcja ta umożliwia nam wydruk dokumentu.

*Quit ? Opcja ta powoduje zamknięcie aplikacji Qbrew.

Tools ? narzędzia

W tej części mamy do dyspozycji tzry narzędzia umożliwiające nam policzenie ilości alkoholu, policzyć korekcje aerometru, jak również edytować baze danych Qbrew. Po kliknięciu menu tools pojawiają się następujące elementy:

Alcohol Percentage

Po kliknięciu otwiera nam się nowe okno z dwoma polami. Pierwsze pole Original gravity ? gęstość początkowa przed fermentacją, natomiast drugie pole Final Gravity ? gęstość po fermentacji. Po wprowadzeniu obydwu wartości pojawia nam sięwynik na dole okna. Wartość przy Alkohol by Volume ? określa procentową ilość alkololu objętościowo, natomiast Alkohol by Weight ? określa procentową ilość alkoholu wagowo.

Hydrometer Correction

To narzędzie pozwala nam na skorygowanie odczytu aerometru . Po kliknięciu pojawia nam się nowe okno. W oknie znajdują się trzy okna w które należy wpisać wartości. Sample temperature ? temperatura próbki. Calibrated temperature ? temperatura kalibracji naszego aerometru. Hydrometer readind ? odczyt areometru. Wynik pojawia się na dole przy napisie Corrected reading. Opcjonalnie wartości są w stopniach Fahrenheita. Aby zmienić wartości na stopnie Celcjusza należy w menu Options-->Configure w zakładce Calculations w części Measurements units w menu zmienić z wartości US na Metric.

 

Database Editor

Przy pomocy tego narzędzia możemy dowolnie edytować baze danych Qbrew. Tą część obsługuje się indentycznie jak Tabele surowców.

 

Options ? opcje.

W tej części znajdziemy trzy opcje, które pomogą nam zorganizować opcje programy Qbrew. Po kliknięciu menu options pojawiają się następujące elementy:

*Main toolbar ? opcja ta ukrywa, albo odkrywa pasek narzędzi.

*Statusbar ? opcja ta ukrywa i pokazuje pasek statusu na dole okna.

°Configure - konfiguracja programu Qbrew.

 

Konfiguracja programu Qbrew.

 

Po uruchomieniu okna konfiguracji programu Qbrew (Options-->Configure) pojawi nam się okno z trzema zakładkami:

General ? w tej zakładce znajdują się dwa pola. Wgórnej części (Appearance Options) pozwala nam na ustawienie wyglądu okien aplikacji. W części dolnej (File Options) możemy określić ilość plików ostatnio używanych ( File-->Open recent...). Niżej możemy włączyć, wyłączyć opcje autonagrywania (Enable autosave), z prewej strony określamy czas pomiędzy autonagrywaniem (wartość w minutach). Niżej włączamy i wyłączamy automatyczne wykonanie kopi zapasowej (autobackup). Na samym dole włączamy i wyłączamy opcję automatycznego ładowania ostatniego dokumantu przy włączeniu programu.

Calculations ? w tej zakładce określamy zasady kalkulacji progarmu. W pierwszej opcji (Measurement units) wybieramy system jednostek używanych w programie. Mamy do wyboru system metryczny (Metric) jak również system amerykański (US). W drugiej części określamy wydajność naszej warzelni. Niestety należy policzyć to w taki sposób jak robią to amerykanie, czyli policzyć maksymalny ekstrakt teoretyczny (na postawie analizy słodu) jaki możemy uzyskać przy użytych surowcach i na podstawie tego policzyć jaka jest nasza wydajność w odniesieniu do tej wartości. Kolejna opcja to Steep yield ? nie mam pojęcia po co ona jest. Na dole mamy do wyboru dwa algorytmy jakimi mamy liczyć wartości. Pierwszy (Use Tinseth bitterness calculation) dotyczy w jaki sposób ma być liczona goryczka. Druga (Use Morey color calculation) dotyczy w jakim algorytmem ma być liczony kolor.

Recipe - Opcjonalne ustawienia receptury. Tutaj możemy ustawić jakie wartości będą ustawianie jako domyślne w momencie uruchomienia nowego dokumentu. Część (Bach size) pozwala nam na ustawienie opcjonalnej wielkości warki. Jeśli wartość pojawia się w galonach należy zmienić wartość w zakładce Calculations/ Measurement units z US na Metric. Druga część Recipe style pozwala nam ustawić domyślny styl piwa w dokumencie. Trzecia część (Hop type) pozwala nam wybrać jaki rodzaj chmielu ma być ustawiony jako domyślny. Do wyboru mamy Pellet (granulat), Plug (prasowany) i Whole (szyszki chmielowe)

 

Pasek narzędzi

 

Kilka ikon pozwala nam na używanie skrótów menu File. Mamy do dyspozycji następujące skróty (na pasku od lewej do prawej):

*New

*Open

*Save

*Print

*oraz opcja Help.

Edited by Makaron

Share this post


Link to post
Share on other sites
W drugiej części określamy wydajność naszej warzelni. Niestety należy policzyć to w taki sposób jak robią to amerykanie, czyli policzyć maksymalny ekstrakt teoretyczny (na postawie analizy słodu) jaki możemy uzyskać przy użytych surowcach i na podstawie tego policzyć jaka jest nasza wydajność w odniesieniu do tej wartości.

Można to zrobić na chłopski rozum. Bierzemy przepis, który już wykonaliśmy, lub lepiej kilka wpisujemy do programu i patrzymy czy program wylicza nam wyższą czy niższą gęstość. Korygujemy tak wydajność, aby uzyskać tyle ile wyszło nam z pomiarów.

 

Kolejna opcja to Steep yield ? nie mam pojęcia po co ona jest. Na dole mamy do wyboru dwa algorytmy jakimi mamy liczyć wartości.

Też mnie to nurtuje.

Edited by kopyr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mam pytanko. Czy nie warto by było umieszczać pilików z recepturami z programu QBrew w dziale "Pliki" ? Skoro program jest darmowy to nie ma chyba problemów z dostępnością, a jeśli ktoś chce sobie przećwiczyć na programie warkę opisaną w "Zapiski piwowarów domowych" to czemu nie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tabela znaleziona na browar.biz http://www.browar.biz/forum/archive/index.php/t-32370.html Przy programie QBrew może się przydać.

Areometry mają różne skale. Pokazują zawartość ekstraktu w brzeczce w skali OG-FG (Original Gravities ? Final Gravities), w stopniach Ballinga, stopniach Plato lub jako stężenie procentowe roztworu. Trzy ostatnie metody pomiaru w piwowarstwie domowym dają praktycznie takie same wskazania. Wskazanie w skali OG-FG przelicza się na stopnie Ballinga wg poniższej tabeli:

 

OG-FG............ Blg

1.100...............23.7

1.090...............21.5

1.080...............19.4

1.070...............17.0

1.060...............14.7

1.050...............12.5

1.040...............10.0

1.030.................7.5

1.020.................5.0

1.010.................2.5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tabela znaleziona na browar.biz http://www.browar.biz/forum/archive/index.php/t-32370.html Przy programie QBrew może się przydać

Ja korzystam ze wzoru tu znalezionego:

Blg=266*(OG-1)/OG

 

Gdzieś też widziałem taki sam tylko zamiast 266 było 260.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dodaje słód strzegomski do bazy danych i nic. Trza to jakoś zapisać?

Robisz to w database editor?

 

1. W database editor, dajesz +.

2. Pojawia ci się Generic.

3. Edytujesz go tak, żeby spełniał wszystkie parametry.

4. Zapisujesz w File, Save (ctrl+s)

 

Potem możesz go już wybierać z poziomu receptury.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ano widzisz, tego file nie zuwazyłem.

 

Jakie wartości trza tam wpisać? kolor 128?

Musisz przeliczyć na Lovibond. Kilka postów wcześniej masz przelicznik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Z tego co znalazłem, to

EBC*0,375 + 0,44=SRM

 

 

EDIT: Ten wzór powyżej jest błędny, powinno być

EBC = SRM * 1,97

SRM = EBC * 0,508

Panie Kopyr, mam prośbę, jeśli edytujesz swój post z tak ważną informacją to napisz nowego posta wtedy nikomu nie umknie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Z tego co znalazłem, to

EBC*0,375 + 0,44=SRM

 

 

EDIT: Ten wzór powyżej jest błędny, powinno być

EBC = SRM * 1,97

SRM = EBC * 0,508

Panie Kopyr, mam prośbę, jeśli edytujesz swój post z tak ważną informacją to napisz nowego posta wtedy nikomu nie umknie.

Najgorsze jest to, że ja już nie wiem który jest poprawny. :rolleyes: Niby ten na który poprawiłem, ale wtedy np. nie da się wpisać do Qbrew słodu barwiącego ze Strzegomia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uwaga: właśnie zaobserwowałem, że program nie robi rozróżnienia między szyszką, a granulatem. Tzn. zmiana formy nie wpływa na wyliczane IBU. W przeciwieństwie do np. ProMasha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zrobiłem test porównawczy receptury na Old Ale, wyliczanej za pomocą QBrew i kalkulatora na BeerTools.com.

Wydajność. Po podstawieniu składników i ilości dopasowałem wydajność do rzeczywistych wyników. (Na podstawie wcześniejszej warki. Przepis na Old Ale czeka na realizację). W Qbrew wyszło 89, a w BeerTools 94.

Dalej wszystko liczone przy takiej samej wydajności i objętości.

Kolor na BeerTools wyszedł 17.12 SRM na QBrew 15. Przy włączonej opcji Use Morey color calculation podniosło na 16. Kolor jakoś można przeżyć. "Browar to nie apteka".

Natomiast IBU bardziej się rozjechało. W BT 36,8 - QB 30. Oczywiście w obu przypadkach pellets i taka sama ilość alfa kwasów.

I komu tu wierzyć?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja bym zawierzył swojemu językowi przy porównywaniu. Nigdy nie masz pewności jaki procent utylizacji chmielu masz w swoim domu (bardzo wiele zmiennych), i bez laboratoryjnych wyników i tak nigdy nie będziesz pewny ile IBU ma twoje piwo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natomiast IBU bardziej się rozjechało. W BT 36,8 - QB 30. Oczywiście w obu przypadkach pellets i taka sama ilość alfa kwasów.

I komu tu wierzyć?

Zwracałem już na to uwagę, Qbrew nie robi rozróżnienia ze względu na formę w jakiej dodajesz chmiel i to IMO błąd. Można więc przyjąć, że jeśli używasz granulatu w Qbrew to trzeba by go wpisać odpowiednio więcej.

Z drugiej zaś strony musiałem w Qbrew zmienić metodę wyliczania IBU, z Reagera na tego drugiego, bo moja percepcja odbierania goryczki był niższa niż to co sugerował program.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zrobiłem na szybko dla naszych potrzeb spolszczenie do Qbrewa

 

Sposób instalacji

 

ściągnij plik qbrew_pl.qm z

http://www.wrzucaj.com/58073

 

a następnie

Linux

skopiuj go do /usr/local/share/qbrew/translations (oczywiście jako root)

 

Windows

w folderze w którym zainstalowałeś Qbrewa (standardowo C:\Program Files\Qbrew) utwórz folder translations

a następnie skopiuj do niego plik qbrew_pl.qm

 

i uruchom program

 

Część napisów jest wciąż po angielsku - to "wina" pliku z niemieckim tłumaczeniem na podstawie którego robiłem polskie - brak odpowiednich odnośników do plików żródłowych Qbrew

 

Proszę testować, ja sprawdzałem tylko u siebie i ten sposób instalacji działa, zamiast w Windows testowałem na wine.

 

Jak ktoś chce się pobawić w poprawki to plik źródłowy tłumaczenia znajduje się tutaj http://www.wrzucaj.com/977312, do publikacji użyłem programu Lingwista Qt 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Paczka oczywiście dla Win, co wcale nie było oczywiste.

Poprawione. Jeżeli korzystasz z linuxa i możesz przygotować takową, to prosiłbym. Zamieszczę oczywiście.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posiadam ubuntu 9.10 po ściągnięciu i rozpakowaniu (zainstalowany WINE) powyższy program pod windows uruchamia się bez żadnych problemów.

 

A mam pytanie czy ktoś pododawał już jakieś przepisy i słody dostępne w sklepach to może by wrzucił "ulepszony program" :beer:

Edited by fabians

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...