Jump to content

22C. Wood-Aged Beer - Piwo dojrzewane w beczkach drewnianych.


Makaron
 Share

Recommended Posts

22C. Wood-Aged Beer

 

Aroma: Varies with base style. A low to moderate wood- or oak-based aroma is usually present. Fresh wood can occasionally impart raw ?green? aromatics, although this character should never be too strong. Other optional aromatics include a low to moderate vanilla, caramel, toffee, toast, or cocoa character, as well as any aromatics associated with alcohol previously stored in the wood (if any). Any alcohol character should be smooth and balanced, not hot. Some background oxidation character is optional, and can take on a pleasant, sherry-like character and not be papery or cardboard-like.

Appearance: Varies with base style. Often darker than the unadulterated base beer style, particularly if toasted/charred oak and/or whiskey/bourbon barrels are used.

Flavor: Varies with base style. Wood usually contributes a woody or oaky flavor, which can occasionally take on a raw ?green? flavor if new wood is used. Other flavors that may optionally be present include vanilla (from vanillin in the wood); caramel, butterscotch, toasted bread or almonds (from toasted wood); coffee, chocolate, cocoa (from charred wood or bourbon casks); and alcohol flavors from other products previously stored in the wood (if any). The wood and/or other cask-derived flavors should be balanced, supportive and noticeable, but should not overpower the base beer style. Occasionally there may be an optional lactic or acetic tartness or Brett funkiness in the beer, but this should not be higher than a background flavor (if present at all). Some background oxidation character is optional, although this should take on a pleasant, sherry-like character and not be papery or cardboard-like.

Mouthfeel: Varies with base style. Often fuller than the unadulterated base beer, and may exhibit additional alcohol warming if wood has previously been in contact with other alcoholic products. Higher alcohol levels should not result in ?hot? beers; aged, smooth flavors are most desirable. Wood can also add tannins to the beer, depending on age of the cask. The tannins can lead to additional astringency (which should never be high), or simply a fuller mouthfeel. Tart or acidic characteristics should be low to none.

Overall Impression: A harmonious blend of the base beer style with characteristics from aging in contact with wood (including any alcoholic products previously in contact with the wood). The best examples will be smooth, flavorful, well-balanced and well-aged. Beers made using either limited wood aging or products that only provide a subtle background character may be entered in the base beer style categories as long as the wood character isn?t prominently featured.

Comments: The base beer style should be apparent. The wood-based character should be evident, but not so dominant as to unbalance the beer. The intensity of the wood-based flavors is based on the contact time with the wood; the age, condition, and previous usage of the barrel; and the type of wood. Any additional alcoholic products previously stored in the wood should be evident (if declared as part of the entry), but should not be so dominant as to unbalance the beer. IF THIS BEER IS BASED ON A CLASSIC STYLE (E.G., ROBUST PORTER) THEN THE SPECIFIC STYLE MUST BE SPECIFIED. CLASSIC STYLES DO NOT HAVE TO BE CITED (E.G., ?PORTER? OR ?BROWN ALE? IS ACCEPTABLE). THE TYPE OF WOOD MUST BE SPECIFIED IF A ?VARIETAL? CHARACTER IS NOTICEABLE. (e.g., English IPA with Oak Chips, Bourbon Barrel-aged Imperial Stout, American Barleywine in an Oak Whiskey Cask). The brewer should specify any unusual ingredients in either the base style or the wood if those characteristics are noticeable. Specialty or experimental base beer styles may be specified, as long as the other specialty ingredients are identified. THIS CATEGORY SHOULD NOT BE USED FOR BASE STYLES WHERE BARREL-AGING IS A FUNDAMENTAL REQUIREMENT FOR THE STYLE (e.g., Flanders Red, Lambic, etc.).

History: A traditional production method that is rarely used by major breweries, and usually only with specialty products. Becoming more popular with modern American craft breweries looking for new, distinctive products. Oak cask and barrels are traditional, although other woods can be used.

Ingredients: Varies with base style. Aged in wooden casks or barrels (often previously used to store whiskey, bourbon, port, sherry, Madeira, or wine), or using wood-based additives (wood chips, wood staves, oak essence). Fuller-bodied, higher-gravity base styles often are used since they can best stand up to the additional flavors, although experimentation is encouraged.

 

Vital Statistics:

OG: Varies with base style

Typically above average

IBUs: Varies with base style

FG: Varies with base style

SRM: Varies with base style

ABV: Varies with base style

Typically above average

 

Commercial Examples: The Lost Abbey Angel?s Share Ale, J.W. Lees Harvest Ale in Port, Sherry, Lagavulin Whisky or Calvados Casks, Bush Prestige, Petrus Aged Pale, Firestone Walker Double Barrel Ale, Dominion Oak Barrel Stout, New Holland Dragons Milk, Great Divide Oak Aged Yeti Imperial Stout, Goose Island Bourbon County Stout, Le Coq Imperial Extra Double Stout, Harviestoun Old Engine Oil Special Reserve, many microbreweries have specialty beers served only on premises often directly from the cask.

 

 

22C. Wood-Aged Beer

 

Aromat: Zależy od stylu piwa bazowego. Lekkie do umiarkowane drewniane albo dębowe aromaty, przeważnie są obecne. Świeże drewno czasami może nadać surowego ?zielonego? aromatu, ale te cechy nigdy nie powinny być zbyt silne. Inne opcjonalne aromaty zawierają słabe3 do umiarkowane aromaty waniliowe, karmelowe, toffi, tostowe albo kako, jak również aromaty związane z alkoholem wcześniej przechowywanym w beczkach. Opcjonalnie troszkę drugoplanowych cech ultenienia i mogą one nabrać przyjemnych aromatów sherry i nie powinny być papierowe albo kartonowe.

 

Wygląd: Różni się w zależności od stylu. Często ciemniejsze niż niezmieniony styl bazowy, w szczególności jeśli pażone/przypalane dębowei/albo po whiskey/bourbon beczki są użyte.

Smak: Różni się w zależności od piwa bazowego. Drewno często nadaje drewnianych albo dębowych smaków. Świerze drewno czasami może nadać surowego ?zielonego? smaku jeśli nowe beczki są użyte. Inne smaki ,które opcjonalnie mogą występować mogą zawierać wanilię (od waniliny występujących w drewnie); karmel, śmietanowo-karmelowe, tostowo chlebowy albo migadłowe (od palonego drewna); kawowe, czekoladowe, kakaowe ( od palonych albo po bourbonie beczek) i smaków alkoholowych pochodzących od alkoholi wcześniej przechowywanych w beczkach. Drewniane albo/i inne smaki pochodzące od beczek powinny być zbalansowane, wspierające, i zauważalne, ale nie powinny przysłonić smaków piwa bazowego. Czasami może występować opcjonalna mleczna albo octowa cierpkość albo melancholijne posmaki Brett (dzikich drożdzy Brettanomyces) w piwie, ale nie powinno to być silniejsze niż smaki w tle (jeśli w ogóle występują).Opcjonalnie troszkę cech utlenienia w tle, ale powinne one nabrać cech przyjemnych, jakby sherry cech i nie powinne one być papierowe albo kartonowe.

Tekstura: Zależy od stylu piwa bazowego. Często pełniejsze niż nie zmienione piwo bazowe i może przedstawiać dodatkowe rozgrzanie alkoholowe jeśli beczka była wcześniej użyta do przechowywania innych produktów alkoholowych. Wyższa zawartość alkoholu nie powinna nadawać wrażenia ?gorącego? piwa; dojrzałe, gładkie smaki są najbardziej pożądane. Drewno może również nadać tannin do piwa, w zależności od wieku beczki. Tanniny mogą prowadzić do nadać ia dodatkowych odczuć ściągania (które nigdy nie powinny być mocne), albo po prostu do pełniejszej tekstury. Cierpkie albo kwasowe cechy powinny być słabe do brak.

Ogólne wrażenia: Harmoniczna mieszanka stylu piwa bazowego wraz z cechami pochodzącymi od dojrzewania w kontakcie z drewnem ( włącznie ze wszystkimi produktami alkoholowymi przechowywanymi w używanych beczkach). Najlepsze przykłady będą gładkie, pełne smaku, dobrze zbalansowane i dobrze dojrzałe. Piwa wyprodukowany z krótkim okresem przechowywania w beczkach drewnianych albo produkty ,które posiadają jedynie subtlene posmaki w tle mogą zostać wystawione w kategorii piwa bazowego, tak długo jak ?drewniany? charakter nie jest silnie podkreślony.

Komentarz: Styl piwa bazowego powinien być widoczny. Cechy oparte na drewnie powinny być ewidentne, ale nie dominujące by nie zniszczyć balansu piwa. Intensywność smaków pochodzących od kontaktu zależy od czasu kontaktu piwa z beczką; wieku, kondycji i poprzedniego użytkowania beczki. Dodatkowe alkoholowe produkty poprzednio przechowywane w beczkach powinny być ewidnetnie odczuwalne (jeśli zostały zadeklarowane podczas wystawiania piwa), ale nie powinny być dominujące by nie zniszczyć balansu piwa. JEŚLI PIWO JEST BAZOWANE NA KLASYCZNYM STYLU (NP. ROBUST PORTER) WTEDY OKREŚLONY STYL MUSI BYĆ OKREŚLONY.(NP. ?PORTER? ALBO ?BROWN ALE? JEST AKCEPTOWALNE). TYP DREWNA MUSI BYĆ OKREŚLONE JEŚLI ?RÓŻNORODNOŚĆ? JEST WYCZUWALNA. (np. English IPA z kawałkami dębu, Imperial Stout dojrzewany w beczkach po burbonie, American Barleywine w dębowych beczkach po whiskey). Piwowar powinien określić wszystkie nietypowe surowce użte zarówno w piwie bazowym albo beczce (drewnie) jeśli te cechy są zauważalne. Piwa specjalne albo ekperymentalne muszą być określone, tak długo jak inne specjalne surowce są wyczuwalne. TA KATEGORIA NIE POWINNA BYĆ UŻYWANA DLA STYLÓW BAZOWYCH GDZIE DOJRZEWANIE W BECZKACH JEST PODSTAWOWYM WYMOGIEM DLA STYLU (np. Flanders Red, Lambic itd.)

 

Historia: Tradycyjna metoda produkcji ,która jest rzadko jest używana przez duże browary i przeważnie przy produkcji specjalnych produktów. Staje się coraz bardziej popularne wśród rzemieślniczych browarów amerykańskich, które szukają nowego charakterystycznego produktu. Beczki(cask,barrel) dębowe są tradycyjne, ale inne drewno może być użyte.

 

Surowce: Zależy od stylu bazowego. Dojrzewane w beczkach (wcześniej używanych do produkcji whiskey, bourbon, porto, sherry, Maderisa czy wina), albo przy użyciu drewnianych dodatków (kawałków dębowych, drewnianych deseczek, esencji dębowej). Pełno treściwe, o wyższej gęstości początkowej style piwa są używane aby mogły najlepiej nadaje się do nadania dodatkowych smaków, ale zachęca do eksperymentów.

Podstawowe informacje:

OG: Zależy od piwa bazowego. Przeważnie powyżej przeciętnej

IBUs: Zależy od piwa bazowego

FG: Zależy od piwa bazowego

SRM: Zależy od piwa bazowego.

ABV: Zależy od piwa bazowego. Przeważnie powyżej przeciętnej

 

Komercyjne przykłady: The Lost Abbey Angel?s Share Ale, J.W. Lees Harvest Ale in Port, Sherry, Lagavulin Whisky or Calvados Casks, Bush Prestige, Petrus Aged Pale, Firestone Walker Double Barrel Ale, Dominion Oak Barrel Stout, New Holland Dragons Milk, Great Divide Oak Aged Yeti Imperial Stout, Goose Island Bourbon County Stout, Le Coq Imperial Extra Double Stout, Harviestoun Old Engine Oil Special Reserve, wiele mikrobrowarów posiadają piwa specjalne serwowane tylko na miejscu często bezpośrednio z beczki.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.