Jump to content

22B. Other Smoked Beer - Inne wędzone piwa


Makaron
 Share

Recommended Posts

22B. Other Smoked Beer

 

Aroma: The aroma should be a pleasant balance between the expected aroma of the base beer (e.g., robust porter) and the smokiness imparted by the use of smoked malts. The intensity and character of the smoke and base beer style can vary, with either being prominent in the balance. Smokiness may vary from low to assertive; however, balance in the overall presentation is the key to well-made examples. The quality and secondary characteristics of the smoke are reflective of the source of the smoke (e.g., peat, alder, oak, beechwood). Sharp, phenolic, harsh, rubbery, or burnt smoke-derived aromatics are inappropriate.

Appearance: Variable. The appearance should reflect the base beer style, although the color of the beer is often a bit darker than the plain base style.

 

Flavor: As with aroma, there should be a balance between smokiness and the expected flavor characteristics of the base beer style. Smokiness may vary from low to assertive. Smoky flavors may range from woody to somewhat bacon-like depending on the type of malts used. Peat-smoked malt can add an earthiness. The balance of underlying beer characteristics and smoke can vary, although the resulting blend should be somewhat balanced and enjoyable. Smoke can add some dryness to the finish. Harsh, bitter, burnt, charred, rubbery, sulfury or phenolic smoky characteristics are generally inappropriate (although some of these characteristics may be present in some base styles; however, the smoked malt shouldn?t contribute these flavors).

Mouthfeel: Varies with the base beer style. Significant astringent, phenolic smoke-derived harshness is inappropriate.

Overall Impression: This is any beer that is exhibiting smoke as a principle flavor and aroma characteristic other than the Bamberg-style

Rauchbier (i.e., beechwood-smoked Märzen). Balance in the use of smoke, hops and malt character is exhibited by the better examples.

 

Comments: Any style of beer can be smoked; the goal is to reach a pleasant balance between the smoke character and the base beer style. IF THIS BEER IS BASED ON A CLASSIC STYLE (E.G., ROBUST PORTER) THEN THE SPECIFIC STYLE MUST BE SPECIFIED. CLASSIC STYLES DO NOT HAVE TO BE CITED (E.G., ?PORTER? OR ?BROWN ALE? IS ACCEPTABLE). THE TYPE OF WOOD OR OTHER SOURCE OF SMOKE MUST BE SPECIFIED IF A ?VARIETAL? CHARACTER IS NOTICEABLE. Entries that have a classic style cited will be judged on how well that style is represented, and how well it is balanced with the smoke character. Entries with a specific type or types of smoke cited will be judged on how well that type of smoke is recognizable and marries with the base style. Specific classic styles or smoke types do not have to be specified. For example, ?smoked porter? is as acceptable as ?peat-smoked strong Scotch ale? or ?cherry-wood smoked IPA.? Judges should evaluate the beers mostly on the overall balance, and how well the smoke character enhances the base beer.

 

History: The process of using smoked malts more recently has been adapted by craft brewers to other styles, notably porter and strong Scotch ales. German brewers have traditionally used smoked malts in bock, doppelbock, weizen, dunkel, schwarzbier, helles, Pilsner, and other specialty styles.

 

Ingredients: Different materials used to smoke malt result in unique flavor and aroma characteristics. Beechwood-, peat- or other hardwood (oak, maple, mesquite, alder, pecan, apple, cherry, other fruitwoods) smoked malts may be used. The various woods may remind one of certain smoked products due to their food association (e.g., hickory with ribs, maple with bacon or sausage, and alder with salmon). Evergreen wood should never be used since it adds a medicinal, piney flavor to the malt. Excessive peat-smoked malt is generally undesirable due to its sharp, piercing phenolics and dirt-like earthiness. The remaining ingredients vary with the base style. If smoked malts are combined with other unusual ingredients (fruits, vegetables, spices, honey, etc.) in noticeable quantities, the resulting beer should be entered in the specialty/experimental category.

 

Vital Statistics:

OG: Varies with base style

IBUs: Varies with base style

FG: Varies with base style

SRM: Varies with base style

ABV: Varies with base style

 

Commercial Examples: Alaskan Smoked Porter, O?Fallons Smoked Porter, Spezial Lagerbier, Weissbier and Bockbier, Stone Smoked Porter, Schlenkerla Weizen Rauchbier and Ur-Bock Rauchbier, Rogue Smoke, Oskar Blues Old Chub, Left Hand Smoke Jumper, Dark Horse Fore Smoked Stout, Magic Hat Jinx

 

 

22B. Other Smoked Beer

Aromat: Aromat powinień być przyjemny zbalansowany pomiędzy spodziewanym aromatem, a piwem bazowym (np. robust porter) i aromatami dymnymi użytych wędzonych słodów. Intensywność i charakter aromatów dymnych i piwa bazowego może się różnić, może być wyraźne po obu stronach balansu. Aromaty dymne mogą być różne od słabych do asertywnych; ale balans przy ogólnej prezentacji jest kluczem do dobrze wykonanego przykładu. Cechy i charakter drugoplanowych aromatów dymnych są odbiciem źródła dymu (np. torf, olcha, dąb, buk). Ostre, fenolowe, surowe, gumowe albo spalone dymne aromaty są nieodpowiednie.

Wygląd: Różny. Wygląd powinien odzwierciedlać styl bazowy piwa, ale kolor piwa jest często troszeczkę ciemniejsza niż czyste piwo bazowe.

 

Smak: Jak w przypadku aromatu, powinno być zbalansowane pomiędzy aromatami dymnymi, a cechami piwa bazowego. Cechy dymne mogą być od niskie do asertywne. Smaki dymne mogą być w przedziale od drewnianych do troszkę bekonowych, w zależności od typu słodu użytego. Słód wędzony torfem może nadać ziemistego smaku. Balans pomiędzy cechami piwa bazowego i dymne mogą być różne, ale rezultat mieszania powinien być dobrze zbalansowany i przyjemny. Dym może nadać wytrawności na finiszu. Surowe, gorzkie, spalone, koksowe, gumowe, siarczanowe, albo fenolowe cechy dymne są generalnie nieodpowiednie (ale niektóre z tych charakterystyk może być obecne jako element piwa bazowego; ale słód wędzony nie powinien wpływać na te smaki).

Tekstura: Różni się w zależności od piwa bazowego. Mocne odczucie ściągania, fenolowo dymna ostrość jest nieodpowiednia.

Ogólne wrażenia: To jest piwo, które przedstawia dymne cechy jako podstawowe smaki i aromaty inne niż Bamberg-style Rauchbier (np. wędzony bukiem Märzen). Balans w użyciu dymu, chmielu i słodu jest obecny w lepszych przykładach.

Komentarz: Każdy styl piwa może być wędzony; celem jest uzyskanie przyjemnego balansu pomiędzy cechami dymnymi i piwem bazowym. JEŚLI PIWO JEST BAZOWANE NA KLASYCZNYM STYLU (NP. ROBUST PORTER) WTEDY OKREŚLONY STYL MUSI BYĆ OKREŚLONY.(NP. ?PORTER? ALBO ?BROWN ALE? JEST AKCEPTOWALNE). TYP DREWNA ALBO INNE ŹRÓDŁO MUSI BYĆ OKREŚLONE JEŚLI ?RÓŻNORODNOŚĆ? JEST WYCZUWALNA. Piwa wystawione, które zostały określone jako klasyczny styl piwa będą oceniane jak dobrze ten styl będzie reprezentowany i jak również jak jest zbalansowany z dymnymi cechami. Piwa wystawione jako określony typ, albo typy dymu użytego będą oceniane na podstawie jak typ dymu jest rozpoznawalny i jak łączy się z piwem bazowym. Specyficzne style klasyczne albo typ dymu nie muszą być określone. Na przykład ?smoked porter? jest do zaakceptowania, jak również ? peat-smoked strong Scotch ale? albo ?cherry-wood smoked IPA?. Juror powinien ocenić piwo na podstawie ogólnego balansu i jak cechy dymne wzmacniają piwo bazowe.

 

Historia: Proces używania wędzonych słodów w ostatnim czasie został zaadaptowany przez piwowarów do innych styli, notably porter and strong Scotch ale. Piwowarzy niemieccy tradycyjnie używają wędzonych słodów w piwach bock, doppelbock, weizen, dunkel, schwarzbier, helles, Pilsner i innych piwach specjalnych.

 

Surowce: Różne materiały użyte do wędzenia słodu nadają unikatowy rezultat smaku i aromatu. Buk, torf albo inne słody wędzone twardym drewnem (dąb, klon, jadłoszyn, olcha, orzesznik, jabłoń, wiśnia, inne drewno owocowe) mogą być użyte. Niektóre typy drewna mogą przypominać niektóre wędzone produkty (np. orzesznik z żeberkami, klon z bekonem albo kiełbaskami, alder with salomon). Drewno iglaste nigdy nie powinno być użyte gdyż nadaje smaków leczniczych, sosnowych słodowi. Zbyt mocno wędzony torfem słód jest generalnie nieporządany dlatego , ze nadaje ostrych, kłujących fenoli i piaskowej ziemistości. Reszta surowców jest różna i zależy od piwa bazowego. Jeśli słody wędzone są łączone z nietypowymi składnikami (owoce, warzywa, przyprawy, miód itd) w zauważalnych ilościach rezultat powinień być wystawiony w kategorii the specialty/experimental

 

Podstawowe informacje:

OG: Zależy od piwa bazowego

IBUs: Zależy od piwa bazowego

FG: Zależy od piwa bazowego

SRM: Zależy od piwa bazowego

ABV: Zależy od piwa bazowego

 

Komercyjne przykłady: Alaskan Smoked Porter, O?Fallons Smoked Porter, Spezial Lagerbier, Weissbier and Bockbier, Stone Smoked Porter, Schlenkerla Weizen Rauchbier and Ur-Bock Rauchbier, Rogue Smoke, Oskar Blues Old Chub, Left Hand Smoke Jumper, Dark Horse Fore Smoked Stout, Magic Hat Jinx

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.