Jump to content

20. Fruit Beer


Makaron
 Share

Recommended Posts

20. Fruit Beer

 

Aroma: The distinctive aromatics associated with the particular fruit(s) should be noticeable in the aroma; however, note that some fruit (e.g., raspberries, cherries) have stronger aromas and are more distinctive than others (e.g., blueberries, strawberries)?allow for a range of fruit character and intensity from subtle to aggressive. The fruit character should be pleasant and supportive, not artificial and inappropriately overpowering (considering the character of the fruit) nor should it have defects such as oxidation. As with all specialty beers, a proper fruit beer should be a harmonious balance of the featured fruit(s) with the underlying beer style. Aroma hops, yeast by-products and malt components of the underlying beer may not be as noticeable when fruit are present. These components (especially hops) may also be intentionally subdued to allow the fruit character to come through in the final presentation. If the base beer is an ale then a non-specific fruitiness and/or other fermentation by-products such as diacetyl may be present as appropriate for warmer fermentations. If the base beer is a lager, then overall less fermentation byproducts would be appropriate. Some malt aroma may be desirable, especially in dark styles. Hop aroma may be absent or balanced with fruit, depending on the style. The fruit should add an extra complexity to the beer, but not be so prominent as to unbalance the resulting presentation. Some tartness may be present if naturally occurring in the particular fruit(s), but should not be inappropriately intense.

 

Appearance: Appearance should be appropriate to the base beer being presented and will vary depending on the base beer.

For lighter-colored beers with fruits that exhibit distinctive colors, the color should be noticeable. Note that the color of fruit in beer is often lighter than the flesh of the fruit itself and may take on slightly different shades. Fruit beers may have some haze or be clear, although haze is a generally undesirable. The head may take on some of the color of the fruit.

 

Flavor: As with aroma, the distinctive flavor character associated with the particular fruit(s) should be noticeable, and may range in intensity from subtle to aggressive. The balance of fruit with the underlying beer is vital, and the fruit character should not be so artificial and/or inappropriately overpowering as to suggest a fruit juice drink. Hop bitterness, flavor, malt flavors, alcohol content, and fermentation by-products, such as esters or diacetyl, should be appropriate to the base beer and be harmonious and balanced with the distinctive fruit flavors present. Note that these components (especially hops) may be intentionally subdued to allow the fruit character to come through in the final presentation. Some tartness may be present if naturally occurring in the particular fruit(s), but should not be inappropriately intense. Remember that fruit generally add flavor not sweetness to fruit beers. The sugar found in fruit is usually fully fermented and contributes to lighter flavors and a drier finish than might be expected for the declared base style. However, residual sweetness is not necessarily a negative characteristic unless it has a raw, unfermented quality.

 

Mouthfeel: Mouthfeel may vary depending on the base beer selected and as appropriate to that base beer. Body and carbonation levels should be appropriate to the base beer style being presented. Fruit generally adds fermentables that tend to thin out the beer; the resulting beer may seem lighter than expected for the declared base style.

 

Overall Impression: A harmonious marriage of fruit and beer. The key attributes of the underlying style will be different with the addition of fruit; do not expect the base beer to taste the same as the unadulterated version. Judge the beer based on the pleasantness and balance of the resulting combination.

 

Comments: Overall balance is the key to presenting a well-made fruit beer. The fruit should complement the original style and not overwhelm it. The brewer should recognize that some combinations of base beer styles and fruits work well together while others do not make for harmonious combinations. THE ENTRANT MUST SPECIFY THE UNDERLYING BEER STYLE AS WELL AS THE TYPE OF FRUIT(S) USED. IF THIS BEER IS BASED ON A CLASSIC STYLE (E.G., BLONDE ALE) THEN THE SPECIFIC STYLE MUST BE SPECIFIED. CLASSIC STYLES DO NOT HAVE TO BE CITED (E.G., ?PORTER? OR ?WHEAT ALE? IS ACCEPTABLE). THE TYPE OF FRUIT(S) MUST ALWAYS BE SPECIFIED. If the base beer is a classic style, the original style should come through in aroma and flavor. Note that fruit-based lambics should be entered in the Fruit Lambic category (17F), while other fruit-based Belgian specialties should be entered in the Belgian Specialty Ale category (16E). Aged fruit may sometimes have flavor and aroma characteristics similar to Sauternes, Sherry or Tokaj, but a beer with a quality such as this should make a special claim (e.g., amontillado, fino, botrytis). Beer with chile peppers should be entered in the Spice/Herb/Vegetable Beer category (21A).

[

b]Vital Statistics:

OG: Varies with base style

IBUs: Varies with base style

FG: Varies with base style

SRM: Varies with base style

ABV: Varies with base style

 

Commercial Examples: [/b]New Glarus Belgian Red and Raspberry Tart, Bell?s Cherry Stout, Dogfish Head Aprihop, Great Divide Wild Raspberry Ale, Founders Rüb?us, Ebulum Elderberry Black Ale, Stiegl Radler, Weyerbacher Raspberry Imperial Stout, Abita Purple Haze, Melbourne Apricot Beer and Strawberry Beer, Saxer Lemon Lager, Magic Hat #9, Grozet Gooseberry and Wheat Ale, Pyramid Apricot Ale, Dogfish Head Fort

 

20. Fruit Beer

 

Aromat: Wyraźne przyjemne aromaty związane z owocami użytymi, powinien być zauważalny w aromacie; aczkolwiek, nuty jednych owoców (np. maliny, wiśnie) mają mocniejszy aromat niż inne owoce (np. jagody, truskawki) ? zezwól na różny poziom owocowych cech i intensywności na poziomie od subtelnego do agresywnego. Cechy owocowe powinny być przyjemne, wspierające, nie sztuczne i nieodpowiedniej mocy (biorąc pod uwage, cechy owoców) ani nie powinny mieć cech wad jak na przykłąd utlenienie. Jak wszystkie piwa specjalne, poprawne piwo owocowe powinno być harmonicznie zbalansowane zawarte owoce wraz z drugoplanowymi cechami stylu piwa. Aromat chmielowy, drożdżowych ubocznych produktów fermentacji i elementy słodowe piwa nie muszą być zauważalne, gdy owoce są użyte do produkcji piwa. Surowce (w szczególności chmiel) może być specjalnie słabszy aby pozwolić cechom owocowym wyjść na wierzch podczas końcowej prezentacji piwa. Jeśli piwo bazowe jest ale wtedy nie specyficzna owocowość i/albo inne boczne produkty fermentacji, takie jak diacetyl mogą być obecne, jako odpowiednie dla ciemnej fermentacji. Jeśli piwo bazwowe jest dolnej fermentacji, wtedy odpowiednio mniej ubocznych produktów fermentacji byłoby odpowiednie. Niektóre cechy słodowe aromaty mogą być porządane w szczególności w ciemnych stylach. Aromaty chmielowe mogą nie być obecne, albo zbalansowane z aromatami owocowymi, w zależności od stylu. Owoce powinny wnieść dodatkowej złożoności do piwa, ale nie powinno być na tyle wyczuwalne by nie odnieść wrażenie niezrównoważenia podczas prezentacji. Troszeczke cierpkości może być obecna, jeśli występuje w konkretnych owocach użytych do produkcji, ale nie powinna być nieodpowiednio intensywna.

 

Wygląd: Wygląd powinien być odpowieni do piwa bazowego i będzie się różnił w zależności od stylu piwa bazowego. Dla piw jaśniejszych wraz z owocami, które przedstawiają mocny kolor, kolor powinien być zauważalny. Zauważ, że kolor owoców w piwie jest przeważnie jaśniejszy niż kolor miąszu owocowego i może nabierać troszeczkę innych odcieni. Piwo owocowe może być mgliste albo klarowne, aczkolwiek mgliste piwa generalnie nie są nieporządane. Piana może nabrać koloru owoców.

 

Smak: Tak jak aromat, wyraźne cechy smaku związane z konkretnymi owocami, powinny być zauważalne, mogą różnić sie w poziomie intensywności od subtelnych do agresywnych. Balans owocowy i piwa bazowego jest podstawowy i cechy owocowe nie powinny być sztuczne i/albo nieodpowiednio mocne tak by sugerować sok owocowy. Goryczka chmielowa, smaki słodowe i zawartość alkoholu i produktów ubocznych fermetnacji, takich jak estry czy diacetyl powinne być odpowienie do piwa bazowego i powinne być harmoniczne i zbalansowane z wyraźną obecnością smaków owocowych. Zauważ, że te elementy (w szczególności chmiel) mogą być przytłumione by pozwolić cechom owocowym wyjść na wierzch podczas końcowej prezentacji. Zauważ, że te elementy (w szczególności chmiel) może specjalnie być przytłumiony by pozowlić alby owocowy charakter wyszedł na wierzch w końcowej prezentacji. Trochę cierpkości może by obecne jeśli występuje naturalnie w owocach użytych do produkcji piwa, ale nie powinna być nieodpowiednio intensywana. Pamiętaj,że owocowe nadają smaki owocowe, a nie słodkość w piwach owocowych. Cukier z owoców przeważnie jest w pełny i pływa na lżejsze smaki i bardziej wytrawny finisz niż można byłoby się spodziewać w zadeklarowanym stylu piwa bazowego. Aczkolwiek, słodkość po fermentacji nie zawsze jest negatywną charakterystyką, dopóki nie jest zawiera surowe, nieprzefermentowane cechy.

 

Tekstura: Tekstura może być różna w zależności od piwa bazowego i odpowiednia do danego piwa bazowego. Treściwość i poziom nagazowania powinien być odpowieni do piwa bazowego. Owoce przeważnie nadają cukrów fermentowalnych, które rozrzedzają piwo; z tego powodu piwo może wydawać się lżejsze niż zadeklarowane piwo bazowe.

 

Ogólne wrażenia: Harmoniczne połączenie owoców i piwa. Podstawowe atrybuty bazowego stylu zmienią się po dodaniu owoców. Nie spodziewaj się, że piwo będzie smakowało identycznie jak niezmieniona wersja piwa. Oceniaj piwo na podstawie przyjemności picia i balansu.

 

Komentarz: Ogólny balans jest kluczem prezentacji dobrze wyprodukowanego piwa owocowego. Owoce powinny podkreślać oryginalny styl a nie go przykrywać. Piwowar powinien rozróżnić to, że niektóre kombinacje piwa bazowego i owoców współpracują z sobą natomiast inne nie tworzą harmonicznej kombinacji. OSOBA WYSTAWIAJĄCA MUSI OKREŚLIĆ PIWO BAZOWE I TYP OWOCÓW UŻYTYCH. JEŚLI PIWO JEST OPARTE NA KLASYCZNYM STYLU (NP. BLOND ALE) WTEDY KONKRETNY STYL MUSI BYĆ PODANY. STYLE KLASYCZNE PIWA NIE MUSZA BYĆ WYMIENIONE (NP. ?PORTER? ALBO ?WHEAT ALE? JEST AKCEPTOWALNY). TYP OWOCÓW MUSI ZAWSZE BYĆ OKREŚLONY. Jeśli piwo bazowe jest stylem klasycznym, styl oryginalny powinien być wyczuwalny w aromacie i smaku. Zauważ, że piwo bazowe lambic powinno być wystawione w kategorii Fruit Lambic (17F), natomiast inne bazujące na owocach belgijskie piwa specjalne powinny być wystawione w kategorii Belgian Specialty Ale (16E). Dojrzałe owoce mogą czasami posiadać smaki i aromaty podobne do Sauternes, Sherry albo Tokaj, ale piwo z takimi cechami powinno być w specjalnej kategorii (np. amontillado, fino, botrytis). Piwo z papryczką chile powinno być wystawione w kategorii Spice/Herb/Vegetable Beer (21A) .

 

Podstawowe informacje:

OG: W zależności od piwa bazowego

IBUs: W zależności od piwa bazowego

FG: W zależności od piwa bazowego

SRM: W zależności od piwa bazowego

ABV: W zależności od piwa bazowego

 

Komercyjne przykłady: New Glarus Belgian Red and Raspberry Tart, Bell?s Cherry Stout, Dogfish Head Aprihop, Great Divide Wild Raspberry Ale, Founders Rüb?us, Ebulum Elderberry Black Ale, Stiegl Radler, Weyerbacher Raspberry Imperial Stout, Abita Purple Haze, Melbourne Apricot Beer and Strawberry Beer, Saxer Lemon Lager, Magic Hat #9, Grozet Gooseberry and Wheat Ale, Pyramid Apricot Ale, Dogfish Head Fort

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.