Jump to content

07C. Düsseldorf Altbier


Makaron
 Share

Recommended Posts

7C. Düsseldorf Altbier

 

Aroma: Clean yet robust and complex aroma of rich malt, noble hops and restrained fruity esters. The malt character reflects German base malt varieties. The hop aroma may vary from moderate to very low, and can have a peppery, floral or perfumy character associated with noble hops. No diacetyl.

 

Appearance: Light amber to orange-bronze to deep copper color, yet stopping short of brown. Brilliant clarity (may be filtered). Thick, creamy, long-lasting off-white head.

Flavor: Assertive hop bitterness well balanced by a sturdy yet clean and crisp malt character. The malt presence is moderated by moderately-high to high attenuation, but considerable rich and complex malt flavors remain. Some fruity esters may survive the lagering period. A long-lasting, medium-dry to dry, bittersweet or nutty finish reflects both the hop bitterness and malt complexity. Noble hop flavor can be moderate to low. No roasted malt flavors or harshness. No diacetyl. Some yeast strains may impart a slight sulfury character. A light minerally character is also sometimes present in the finish, but is not required. The apparent bitterness level is sometimes masked by the high malt character; the bitterness can seem as low as moderate if the finish is not very dry.

Mouthfeel: Medium-bodied. Smooth. Medium to medium-high carbonation. Astringency low to none. Despite being very full of flavor, is light bodied enough to be consumed as a session beer in its home brewpubs in Düsseldorf.

Overall Impression: A well balanced, bitter yet malty, clean, smooth, well-attenuated amber-colored German ale.

 

Comments: A bitter beer balanced by a pronounced malt richness. Fermented at cool ale temperature (60-65?F), and lagered at cold temperatures to produce a cleaner, smoother palate than is typical for most ales. Common variants include Sticke (?secret?) alt, which is slightly stronger, darker, richer and more complex than typical alts. Bitterness rises up to 60 IBUs and is usually dry hopped and lagered for a longer time. Münster alt is typically lower in gravity and alcohol, sour, lighter in color (golden), and can contain a significant portion of wheat. Both Sticke alt and Münster alt should be entered in the specialty category.

History: The traditional style of beer from Düsseldorf. ?Alt? refers to the ?old? style of brewing (i.e., making top-fermented ales) that was common before lager brewing became popular. Predates the isolation of bottom-fermenting yeast strains, though it approximates many characteristics of lager beers. The best examples can be found in brewpubs in the Altstadt (?old town?) section of Düsseldorf.

 

Ingredients: Grists vary, but usually consist of German base malts (usually Pils, sometimes Munich) with small amounts of crystal, chocolate, and/or black malts used to adjust color. Occasionally will include some wheat. Spalt hops are traditional, but other noble hops can also be used. Moderately carbonate water. Clean, highly attenuative ale yeast. A step mash or decoction mash program is traditional.

 

Vital Statistics:

OG: 1.046 ? 1.054

IBUs: 35 ? 50

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 11 ? 17

ABV: 4.5 ? 5.2%

 

Commercial Examples: Altstadt brewpubs: Zum Uerige, Im Füchschen, Schumacher, Zum Schlüssel; other examples: Diebels Alt, Schlösser Alt, Frankenheim Alt

 

7C. Düsseldorf Altbier

 

Aromat: Czyste ale krzepkie i złożone, bogaty aromat słodowy, szlachetne chmiele i powściągliwe aromaty estrów. Słodowy charakter odzwierciedlający odmiany niemieckich słodów bazowych. Aromat chmielowy może być na poziomie od umiarkowany do bardzo niski, i może być bardzo pieprzowy, kwiatowy albo perfumowe cechy wynikające ze szlachetnych chmieli. Brak diacetylu.

 

Wygląd: Jasny bursztynowy do pomarańczowo brązowy do głębokiego miedzianego koloru, niedaleko od kolory brunatnego. Doskonała klarowność (może być filtrowane), Gęsta, kremowa, długo utrzymująca się o koloru złamanej bieli.

 

Smak: Asertywna chmielowa goryczka, dobrze zbalansowana przez mocny i rześki charakter słodowy. Obecność słodu jest zmienione przez do umiarkowane do umiarkowanie mocne odfermentowanie, ale złożone słodowe smaki zostają. Trochę owocowych estrów może przetrwać podczas okresu lagerowania (leżakowania). Długo utrzymująca się, średnio wytrawna do wytrawna, gorzkosłodki albo orzechowy finisz, odzwierciedlający obydwie strony chmielowej goryczki i słodowej złożoności. Smak chmieli szlachetnych może być od umiarkowany do niski. Brak palonych smaków albo ostrości słodowej. Brak diacetylu. Niektóre szczepy drożdży nadające troszeczkę siarczanowy charakter. Delikatne cechy mineralne są czasami obecne w finiszu, ale nie są wymagane. Wyraźna goryczka jest czasami zamaskowana przez mocny charakter słodowy; goryczka może ydawać się słaba do umiarkowana jeśli finisz nie jest bardzo wytrawny.

 

Tekstura: Średnia treściwość. Gładkie. Średnie do średnio wysokie nagazowanie. Cierpkość jest niska do brak. Poza bycia bardzo wyepłniony makiem, jest na tyle lekko treściwe by było konsumowane jako piwo sesyjne w piwiarniach w Düsseldorf.

 

Ogólne wrażenia: Dobrze zbalansowane, goryczkowe ale słodowe, czyste, gładkie, dobrze odfermentowane koloru bursztynowego, niemieckie ale.

 

Komentarz: Goryczkowe piwo zbalansowane przez wyraźną bogate słodowe smaki. Fermentowane przy niskich temperaturach aleowych (60-65F ) i lagerowane w niskich temperaturach by otrzymać czyste, gładkie smaki w porównaniu z typowymi ale`ami. Odmiany tego piwa dzielą się na Stricke (?sekretny?) alt, który jest troszeczkę mocniejszy i ciemniejszy i bogatszy i bardziej złożony niż typowy alt. Goryczka wzrasta do 60 IBU i przeważnie jest chmielony na zimno. I lagerowany przez dłuższy czas. Münster alt jest najczęściej niższej gęstości i mniejszej zawartości alkoholu, kwaskowate, jaśniejszy kolor (złote) i może zawierać większość ilość pszenicy. Obydwa style Stricke i Münster alt powinny być wystawione w kategorii specialty.

 

Historia: Tradycyjny styl piwa z Düsseldorfu. ?Alt? odnosi sie do ?starego? stylu warzenia (warzenia ale`i górnej fermentacji), co było powszechne zanim warzenie piw dolnej fermentacji stało się popularne. Historia tego piwa sięga czasów zanim wyizolowano drożdże górnej fermentacji, ale w przybliżeniu zawiera wiele cech piwa typu ?lager?. Najlepsze przykłady tego piwa można znaleść w browarach restauracyjnych w Altstadt (?stare miasto?) dzielnica Düsseldorf.

 

Surowce: Zasyp jest różny, ale przeważnie zawiera niemieckie słody bazowe (przeważnie pils, czasami monachijski) wraz z małym zasypem słodu crystal ,czekoladowego, i/albo czarnego używanego dla nadania koloru. Okazjonalnie będzie zawierało trochę pszenicy. Chmiel Spalt jest tradycyjnie używany, ale inne szlachetne chmiele mogą być użyte. Umiarkowanie węglanowa woda. Mocno odfermentowujące, czyste drożdże górnej fermentacji. Zacieranie typu ?step mash?, albo dekokcja jest tradycyjnie używana.

Podstawowe informacje:

OG: 1.046 ? 1.054

IBUs: 35 ? 50

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 11 ? 17

ABV: 4.5 ? 5.2%

 

Komercyjne przykłady: Altstadt brewpubs: Zum Uerige, Im Füchschen, Schumacher, Zum Schlüssel; other examples: Diebels Alt, Schlösser Alt, Frankenheim Alt

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.