Jump to content

07B. California Common Beer


Makaron
 Share

Recommended Posts

7B. California Common Beer

 

Aroma: Typically showcases the signature Northern Brewer hops (with woody, rustic or minty qualities) in moderate to high strength. Light fruitiness acceptable. Low to moderate caramel and/or toasty malt aromatics support the hops. No diacetyl.

 

Appearance: Medium amber to light copper color. Generally clear. Moderate off-white head with good retention.

 

Flavor: Moderately malty with a pronounced hop bitterness. The malt character is usually toasty (not roasted) and caramelly. Low to moderately high hop flavor, usually showing Northern Brewer qualities (woody, rustic, minty). Finish fairly dry and crisp, with a lingering hop bitterness and a firm, grainy malt flavor. Light fruity esters are acceptable, but otherwise clean. No diacetyl.

 

Mouthfeel: Medium-bodied. Medium to medium-high carbonation.

Overall Impression: A lightly fruity beer with firm, grainy maltiness, interesting toasty and caramel flavors, and showcasing the signature Northern Brewer varietal hop character.

Comments: This style is narrowly defined around the prototypical Anchor Steam example. Superficially similar to an American pale or amber ale, yet differs in that the hop flavor/aroma is woody/minty rather than citrusy, malt flavors are toasty and caramelly, the hopping is always assertive, and a warm-fermented lager yeast is used.

History: American West Coast original. Large shallow open fermenters (coolships) were traditionally used to compensate for the absence of refrigeration and to take advantage of the cool ambient temperatures in the San Francisco Bay area. Fermented with a lager yeast, but one that was selected to thrive at the cool end of normal ale fermentation temperatures.

 

Ingredients: Pale ale malt, American hops (usually Northern Brewer, rather than citrusy varieties), small amounts of toasted malt and/or crystal malts. Lager yeast, however some strains (often with the mention of ?California? in the name) work better than others at the warmer fermentation temperatures (55 to 60?F) used. Note that some German yeast strains produce inappropriate sulfury character. Water should have relatively low sulfate and low to moderate carbonate levels.

 

Vital Statistics:

OG: 1.048 ? 1.054

IBUs: 30 ? 45

FG: 1.011 ? 1.014

SRM: 10 ? 14

ABV: 4.5 ? 5.5%

 

Commercial Examples: Anchor Steam, Southampton Steem Beer, Flying Dog Old Scratch Amber Lager

 

 

7B. California Common Beer

 

Aromat: Typowo przedstawia cechy chmielu Northern Brewer (wraz z drewnianym, wiejskie albo miętowymi nutami) o mocy od umiarkowanej do mocnej. Lekka owocość jest akceptowalna. Niska do umiarkowane nuty karmelowe i/albo tostowe aromaty wspierają chmiel. Brak diacetylu.

 

Wygląd: Średnio bursztynowe do jasno miedziany kolor. Generalnie klarowne. Umiarkowana piana o kolorze złamanej bieli, dobrze utrzymująca się.

 

Smak: Umiarkowanie słodowe wraz z podkreślającą goryczką chmielową. Cechy słodu są przeważnie tostowe (nie palone) i karmelowe. Słabe do umiarkowanie mocne smaki chmielowe, przeważnie przedstawiające cechy chmielu Northern Brewer (drewniane, wiejskie, miętowe) Finisz całkiem wytrawny i rześki, wraz pozostającą goryczką chmielową i delikatnym zbożowo słodowym smakiem. Lekkie owocowe estry są akceptowalne, ale w takim wypadku czyste. Brak diacetylu.

 

Tekstura: Średnia treściwość. Średnie do średnio wysokie nagazowanie.

Ogólne wrażenia: Delikatnie owocowe piwo oraz z mocną, zbożową słodowością, interesujące tostowe i karmelowe smaki i prezentujące cechy odmiany chmielu Northern Brewer.

 

Komentarz: Ten styl jest zawęrzony definicyjnie do propotypowego piwa Anchor Steam. Bardzo podobnego do podobnego american pale albo amber ale, ale inne w przypadku smaku/aromatu chmielowego, który jest raczej drewniany/miętowy niż cytrusowy, smaki słodowe są tostowe i karmelowe, nachmielenie jest zawsze asertywne i jest fermentowane na ciepło drożdżami górnej fementacji.

 

Historia: Pochodzące z American West Coast. Duże płytkie otwarte kadzie fermentacyjne (coolships) były tradycyjnie użyte aby zrekompensować brak chłodzenia i by wykorzystać chłodne temperatury regionu San Francisco Bay. Fermentowane przy użyciu drożdży dolnej fermentacji, ale wybrane tak by rozwijały się w chłodnym przedziale temperatur drożdży górnej fermentacji.

 

Surowce: Słód pale ale, amerykańskie chmiele (przeważnie raczej Northern Brewer, niż cytrusowe odmiany), małe ilości słodów nadających toastowe smaki i/albo słody crystal. Drożdże dolnej fermentacji, aczkolwiek niektóre (przeważnie z ?California? w nazwie) pracują lepiej niż inne w cieplejszych temperaturach fermentacji (55 do 60 F). Zauważ, że niektóre niemieckie szczepy produkują nieodpowiednie siarczanowe cechy. Woda powinna być relatywnie nisko siarczanowa i niski do średni poziom węglanów.

 

Podstawowe informacje:

OG: 1.048 ? 1.054

IBUs: 30 ? 45

FG: 1.011 ? 1.014

SRM: 10 ? 14

ABV: 4.5 ? 5.5%

 

Komercyjne przykłady: Anchor Steam, Southampton Steem Beer, Flying Dog Old Scratch Amber Lager

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

7B. California Common

 

Aromat: Przedstawia specyficzne cechy chmielu Northern Brewer (wraz z drewnianymi, wiejskimi albo miętowymi nutami) na poziomie od umiarkowanego do mocnego. Lekkie nuty owocowe są akceptowalne. Niskie do umiarkowane nuty karmelowe i/albo prażone wspierające chmiel. Brak dwuacetylu.

 

Wygląd: Średnio bursztynowy do jasno miedziany kolor. Generalnie klarowne. Umiarkowana żółtobiała piana , długo utrzymująca się.

 

Smak: Umiarkowanie słodowe wraz z wyraźną goryczką chmielową. Cechy słodu są przeważnie prażone (nie palone) i karmelowe. Słabe do umiarkowanie mocne smaki chmielowe, przeważnie przedstawiające cechy chmielu Northern Brewer (drewniane, wiejskie, miętowe) Finisz całkiem wytrawny i rześki, wraz pozostającą goryczką chmielową i delikatnym zbożowo słodowym smakiem. Lekkie owocowe estry są akceptowalne, jeśli nie występują smak powinien być czysty. Brak dwuacetylu.

 

Tekstura: Średnia treściwość. Średnie do średnio wysokie nagazowanie.

Ogólne wrażenia: Delikatnie owocowe piwo oraz z wyraźną zbożową słodowością, interesujące prażone i karmelowe smaki oraz wyraźne cechy chmielu Northern Brewer.

 

Komentarz: Ten styl jest zawężony definicyjnie do prototypowego piwa Anchor Steam. Bardzo podobnego do american pale albo amber ale, ale inne w przypadku smaku/aromatu chmielowego, który jest raczej drewniany/miętowy niż cytrusowy. Smaki słodowe są praźone i karmelowe, nachmielenie jest zawsze asertywne i jest fermentowane na ciepło drożdżami dolnej fermentacji.

 

Historia: Pochodzące z American West Coast. Duże płytkie otwarte kadzie fermentacyjne (coolships) były tradycyjnie użyte aby zrekompensować brak chłodzenia i by wykorzystać chłodne temperatury regionu San Francisco Bay. Fermentowane przy użyciu drożdży dolnej fermentacji, ale dobrane tak by dobrze pracowały w chłodnym przedziale temperatur drożdży górnej fermentacji.

 

Surowce: Słód pale ale, amerykańskie chmiele (przeważnie Northern Brewer, niż cytrusowe odmiany), małe ilości słodów nadających prażone smaki i/albo słody crystal. Drożdże dolnej fermentacji, aczkolwiek niektóre (przeważnie z ?California? w nazwie) pracują lepiej niż inne w cieplejszych temperaturach fermentacji (55 do 60 F). Zauważ, że niektóre niemieckie szczepy produkują nieodpowiednie siarczanowe cechy. Woda powinna być relatywnie nisko siarczanowa i niski do średni poziom węglanów.

 

Podstawowe informacje:

OG: 1.048 ? 1.054

IBUs: 30 ? 45

FG: 1.011 ? 1.014

SRM: 10 ? 14

ABV: 4.5 ? 5.5%

 

Komercyjne przykłady: Anchor Steam, Southampton Steem Beer, Flying Dog Old Scratch Amber Lager

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.