Jump to content

06C. Kölsch


Makaron
 Share

Recommended Posts

6C. Kölsch

 

Aroma: Very low to no Pils malt aroma. A pleasant, subtle fruit aroma from fermentation (apple, cherry or pear) is acceptable, but not always present. A low noble hop aroma is optional but not out of place (it is present only in a small minority of authentic versions). Some yeasts may give a slight winy or sulfury character (this characteristic is also optional, but not a fault).

Appearance: Very pale gold to light gold. Authentic versions are filtered to a brilliant clarity. Has a delicate white head that may not persist.

Flavor: Soft, rounded palate comprising of a delicate flavor balance between soft yet attenuated malt, an almost imperceptible fruity sweetness from fermentation, and a medium-low to medium bitterness with a delicate dryness and slight pucker in the finish (but no harsh aftertaste). The noble hop flavor is variable, and can range from low to moderately high; most are medium-low to medium. One or two examples (Dom being the most prominent) are noticeably malty-sweet up front. Some versions can have a slightly minerally or sulfury water or yeast character that accentuates the dryness and flavor balance. Some versions may have a slight wheat taste, although this is quite rare. Otherwise very clean with no diacetyl or fusels.

Mouthfeel: Smooth and crisp. Medium-light body, although a few versions may be medium. Medium to medium-high carbonation. Generally well-attenuated.

 

Overall Impression: A clean, crisp, delicately balanced beer usually with very subtle fruit flavors and aromas. Subdued maltiness throughout leads to a pleasantly refreshing tang in the finish. To the untrained taster easily mistaken for a light lager, a somewhat subtle Pilsner, or perhaps a blonde ale.

 

Comments: Served in a tall, narrow 200ml glass called a ?Stange.? Each Köln brewery produces a beer of different character, and each interprets the Konvention slightly differently. Allow for a range of variation within the style when judging. Note that drier versions may seem hoppier or more bitter than the IBU specifications might suggest. Due to its delicate flavor profile, Kölsch tends to have a relatively short shelf-life; older examples can show some oxidation defects. Some Köln breweries (e.g., Dom, Hellers) are now producing young, unfiltered versions known as Wiess (which should not be entered in this category).

History: Kölsch is an appellation protected by the Kölsch Konvention, and is restricted to the 20 or so breweries in and around Cologne (Köln). The Konvention simply defines the beer as a ?light, highly attenuated, hop-accentuated, clear top-fermenting Vollbier.?

Ingredients: German noble hops (Hallertau, Tettnang, Spalt or Hersbrucker). German Pils or pale malt. Attenuative, clean ale yeast. Up to 20% wheat may be used, but this is quite rare in authentic versions. Water can vary from extremely soft to moderately hard. Traditionally uses a step mash program, although good results can be obtained using a single rest at 149?F. Fermented at cool ale temperatures (59-65?F) and lagered for at least a month, although many Cologne brewers ferment at 70?F and lager for no more than two weeks.

 

Vital Statistics:

OG: 1.044 ? 1.050

IBUs: 20 ? 30

FG: 1.007 ? 1.011

SRM: 3.5 ? 5

ABV: 4.4 ? 5.2%

Commercial Examples: Available in Cologne only: PJ Früh, Hellers, Malzmühle, Paeffgen, Sion, Peters, Dom; import versions available in parts of North America: Reissdorf, Gaffel; Non-German versions: Eisenbahn Dourada, Goose Island Summertime, Alaska Summer Ale, Harpoon Summer Beer, New Holland Lucid, Saint Arnold Fancy Lawnmower, Capitol City Capitol Kölsch, Shiner Kölsch

 

 

6C. Kölsch

 

Aromat: Bardzo lekki do brak aromatu słodu pilzneńskiego. Przyjemny, subtelny aromat owocowyc wynikający z fermentacji (jabłka, wiśnie albo gruszki) jest akceptowalny, ale nie zawsze obecny. Słaby aromat szlachetnych chmieli jest opcjonalny, ale nie nie na miejscu (jest obecny tylko w małej ilości wersji oryginalnej). Niektóre drożdże mogąnadać delinatny winny albo siarczanowy charakter (ta cecha jest również opcjonalna, ale nie jest wadą)

 

Wygląd: Bardzo jasny złoty do jasno złoty kolor. Oryginalne wersje są filtrowane do doskonałej klarowności. Może mieć delikatną piane ,która może się nie utrzymywać.

 

Smak: Delikatny, okrągły smak składający się z delikatnego smakowego balansu pomiędzy delikatnym słodem i prawie niewyczuwalną owocową słodkością wynikającą z fermentacji, i średnio niską do średnią goryczką wraz z delikatną wytrawnością i delikatnym ściąganiem na finiszu (ale nie ostry posmak). Smak szlachetnych chmieli jest różny, i może być w przedziale od niskiego do umiarkowanie wysokiego; większość jest średnio niski do średniego. Jeden albo dwa przykłady (Dom jest najbardziej znany) mają zauważalny słodowo-słodki początek. Niektóre wersje mogą posiadać delikatnie mineralny albo siarczanowej wody albo cechy drożdżowe, które podkreślają wytrawność i balans smaku. Niektóre wersje mogą mieć delikatne smaki pszenicy, ale jest to raczej rzadkie. Inaczej powinien być bardzo czysty wraz z brakiem diacetylu albo fuzli.

 

Tekstura: Gładkie i rześkie. Średnio lekka treściwość, aczkolwiek kilka wersji może mieć średnią. Średnie do średnio wysokie nagazowanie. Generalnie dobrze odfermentowane.

Ogólne wrażenia: Czyste, rześkie, delikatnie zbalansowane piwo przeważnie z bardzo subletnymi owocowymi smakami i aromatami. Przygnębiona słodowość od początku do końca prowadzi do przyjemnego orzeźwiającego posmaku na finiszu. Dla niedoświadczonego smakowsza łatwe do pomylenia z lekkim lagerem, subtlenym pilsmerem ,albo może z blond ale.

Komentarz: Serwowane w wysokiej, wąskiej 200ml szklance zwanej ? Stange?. Każdy browar z Köln produkuje piwo o innej charakterystyce, i każdy interpretuje Konvention delikatnie inaczej. Dopuść pewną ilość wersji w stylu kiedy oceniasz. Zwróć uwage, że bardziej wytrawne wersje wydają się bardziej chmilowe albo bardziej gorzkie niż specyfikacje IBU mogąsugerować. W wyniku swojego delikatnego profilu, piwo Kölsch ma relatywnie krótką shelf-life (okres w którym piwo jest najlepsze do spożycia); starsze wersje mogą przedstawiaćtrochę defektów wynikających z natlenienia. Niektóre browary z Köln (np. Dom, Hellers) teraz produkują młode, niefiltrowane wersje znane jako Wiess (które nie powinny byćwystawiane w tej kategorii)

Historia: Kölsch jest nazwą zabezpieczoną przez Kölsch Konvention i jest ograniczona do 20 browarów w pobliskiej Cologne (Köln). Konvention prosto definiuje piwo jako ?lekkie, mocno odfermentowane, zaakcentowane na chmiel, czyste fermentowane drożdżami gónej fermentacji Vollbier?

Surowce: Niemieckie szlachetne chmiele (Hallertau, Tettnang, Spalt, Hersbrucker). Niemiecki słód pilzneński albo pale. Mocno odfermentowujące, czyste drożdże górnej fermentacji. Do 20% psznicy możę być użyte, ale jest to raczej żadkie w autentycznych wersjach. Woda może być różna od ektremalnie miękkiej do umiarkowanie twardej. Tradycyjnie używa się do zacierania step mash program, aczkolwiek dobre rezultaty można uzyskać przy pojedynczej przerwie w 149 F. Fermentowane w niskich temperaturach (59-65F) i lagerowane przez przynajmniej miesiąc, aczkolwiek wiele browarów fermentuje w 70F i lageruje nie dłużej niż 2 tygodnie.

 

Podstawowe informacje:

OG: 1.044 ? 1.050

IBUs: 20 ? 30

FG: 1.007 ? 1.011

SRM: 3.5 ? 5

ABV: 4.4 ? 5.2%

 

Komercyjne przykłady: Dostępne tylko w Cologne : PJ Früh, Hellers, Malzmühle, Paeffgen, Sion, Peters, Dom; importowane wersje dostępne w północnej ameryce: Reissdorf, Gaffel; wersje nie niemieckie: Eisenbahn Dourada, Goose Island Summertime, Alaska Summer Ale, Harpoon Summer Beer, New Holland Lucid, Saint Arnold Fancy Lawnmower, Capitol City Capitol Kölsch, Shiner Kölsch

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.