Jump to content

18B. Belgian Dubbel


Makaron
 Share

Recommended Posts

18B. Belgian Dubbel

 

Aroma: Complex, rich malty sweetness; malt may have hints of chocolate, caramel and/or toast (but never roasted or burnt aromas). Moderate fruity esters (usually including raisins and plums, sometimes also dried cherries). Esters sometimes include banana or apple. Spicy phenols and higher alcohols are common (may include light clove and spice, peppery, rose-like and/or perfumy notes). Spicy qualities can be moderate to very low. Alcohol, if present, is soft and never hot or solventy. A small number of examples may include a low noble hop aroma, but hops are usually absent. No diacetyl.

Appearance: Dark amber to copper in color, with an attractive reddish depth of color. Generally clear. Large, dense, and long-lasting creamy off-white head.

 

Flavor: Similar qualities as aroma. Rich, complex medium to medium-full malty sweetness on the palate yet finishes moderately dry. Complex malt, ester, alcohol and phenol interplay (raisiny flavors are common; dried fruit flavors are welcome; clove-like spiciness is optional). Balance is always toward the malt. Medium-low bitterness that doesn?t persist into the finish. Low noble hop flavor is optional and not usually present. No diacetyl. Should not be as malty as a bock and should not have crystal malt-type sweetness. No spices.

 

Mouthfeel: Medium-full body. Medium-high carbonation, which can influence the perception of body. Low alcohol warmth. Smooth, never hot or solventy.

 

Overall Impression: A deep reddish, moderately strong, malty, complex Belgian ale.

 

Comments: Most commercial examples are in the 6.5 ? 7% ABV range. Traditionally bottle-conditioned (?refermented in the bottle?).

 

History: Originated at monasteries in the Middle Ages, and was revived in the mid-1800s after the Napoleonic era.

Ingredients: Belgian yeast strains prone to production of higher alcohols, esters, and phenolics are commonly used. Water can be soft to hard. Impression of complex grain bill, although traditional versions are typically Belgian Pils malt with caramelized sugar syrup or other unrefined sugars providing much of the character. Homebrewers may use Belgian Pils or pale base malt, Munich-type malts for maltiness, Special B for raisin flavors, CaraVienne or CaraMunich for dried fruit flavors, other specialty grains for character. Dark caramelized sugar syrup or sugars for color and rum-raisin flavors. Noble-type, English-type or Styrian Goldings hops commonly used. No spices are traditionally used, although restrained use is allowable.

 

Vital Statistics:

OG: 1.062 ? 1.075

IBUs: 15 ? 25

FG: 1.008 ? 1.018

SRM: 10 ? 17

ABV: 6 ? 7.6%

 

Commercial Examples: Westmalle Dubbel, St. Bernardus Pater 6, La Trappe Dubbel, Corsendonk Abbey Brown Ale, Grimbergen Double, Affligem Dubbel, Chimay Premiere (Red), Pater Lieven Bruin, Duinen Dubbel, St. Feuillien Brune, New Belgium Abbey Belgian Style Ale, Stoudts Abbey Double Ale, Russian River Benediction, Flying Fish Dubbel, Lost Abbey Lost and Found Abbey Ale, Allagash Double

 

18B. Belgian Dubbel

 

Aromat: Złożone, bogate aromaty słodkości słodowej; słód może mieć nutki czekoladowe, karmelowe i/albo tostowe (ale nigdy nie aromaty palone czy spalenizny). Umiarkowane estry owocowe (przeważnie zawierające rodzynki i śliwki, czasami również suszone wiśnie). Estry czasami zawierają aromaty bananowe albo jabłkowe. Przyprawowe fenole i mocniejsze aromaty alkoholowe są powszechne (mogą zawierać delikatne aromaty goździka i przypraw, pieprzowe, różane i/albo perfumowe nuty). Nuty przyprawowe mogą być od umiarkowane do bardzo słabe. Alkohol, jeśli występuje jest miękki i nigdy nie gorący czy ?rozpuszczalnikowy?. Mała ilość przykładów zawiera niskie aromaty szlachetnych chmieli, ale przeważnie aromaty chmielowe są nieobecne. Brak diacetylu.

 

Wygląd: Ciemny bursztynowy do miedziany kolor, wraz z atrakcyjnym czerwoną głębią koloru. Generalnie klarowne. Wysoka, gęsta i długo utrzymująca się kremowa piana o koloru złamanej bieli.

 

Smak: Podobnie jak aromat. Bogate, złożone średnie do średnio pełna słodkość słodowa na podniebieniu, finisz umiarkowanie wytrawny. Złożony słodowy, estrowy, alkoholowy i fenolowe (rodzynkowe vsmaki są powszechne; smaki suszonych owoców są mile widziane, smaki przypraw jak goździk jest opcjonalny). Balans jest zawsze w kierunku słodu. Średnio słaba goryczka, która nie utrzymuje się do finiszu. Słabe smaki szlachetnych chmieli są opcjonalne i przeważnie nie występujące. Brak diacetylu. Nie powinno być słodowe jak koźlak i nie powinno zawierać słodkości słodu crystal. Brak przypraw.

 

Tekstura: Średnio pełna treściwość. Średnio wysokie nagazowanie, które może mieć wpływ na odczucia treściwości. Słabe alkoholowe rozgrzanie. Gładkie, nigdy gorące albo ?rozpuszczalnikowe?

Ogólne wrażenia: Głęboko czerwonawe, umiarkowanie mocne, słodowe, złożone belgijskie ale.

 

Komentarz: Większość komercyjnych przykładów zawiera się w przedziale 6.5-7%ABV. Tradycyjnie kondycjonowane w butelkach (?refermentowane w butelkach?)

 

Historia: Początki piwo to wzięło w zakonach w średniowieczu i zostało wskrzeszone w połowie 1800 po erze napoleońskiej.

 

Surowce: Belgijskie drożdże skłonne do produkcji większej ilości alkoholu, estrów i fenoli są powszechnie używane. Woda może być od miękkiej do twardej. Złożony zasyp zbóż, aczkolwiek tradycyjne wersje są typowo oparte na belgijskim słodzie pilzeńskim wraz z skarmelizowanym syropem cukrowym albo inne nierafinowany cukier, które nadają dużą część charakteru. Piwowarzy amatorzy mogą używać belgijskiego słodu pilzeńskiego albo pale jako słodu bazowego, monachijskiego dla nadania słodowości, Special B dla nadania rodzynkowych smaków, CaraVienene albo CaraMunich dla smaków suszonych owoców, innych słodów specjalnych dla charakteru. Ciemny karmelizowany syrop cukrowy albo cukier dla koloru i rumowo-rodzynkowych smaków. Chmiele szlachetne, chmiele angielskie albo Styrian Goldings są powszechnie używane. Przyprawy nie są tradycyjnie używane, ale ograniczone użycie jest dopuszczalne.

 

Podstawowe informacje:

OG: 1.062 ? 1.075

IBUs: 15 ? 25

FG: 1.008 ? 1.018

SRM: 10 ? 17

ABV: 6 ? 7.6%

 

Komercyjne przykłady: Westmalle Dubbel, St. Bernardus Pater 6, La Trappe Dubbel, Corsendonk Abbey Brown Ale, Grimbergen Double, Affligem Dubbel, Chimay Premiere (Red), Pater Lieven Bruin, Duinen Dubbel, St. Feuillien Brune, New Belgium Abbey Belgian Style Ale, Stoudts Abbey Double Ale, Russian River Benediction, Flying Fish Dubbel, Lost Abbey Lost and Found Abbey Ale, Allagash Double

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.