Jump to content

05A. Maibock/Helles Bock


JacekKocurek
 Share

Recommended Posts

5A. Maibock/Helles Bock

 

Aroma: Moderate to strong malt aroma, often with a lightly toasted quality and low melanoidins. Moderately low to no noble hop aroma, often with a spicy quality. Clean. No diacetyl. Fruity esters should be low to none. Some alcohol may be noticeable. May have a light DMS aroma from Pils malt.

 

Appearance: Deep gold to light amber in color. Lagering should provide good clarity. Large, creamy, persistent, white head.

 

Flavor: The rich flavor of continental European pale malts dominates (Pils malt flavor with some toasty notes and/or melanoidins). Little to no caramelization. May have a light DMS flavor from Pils malt. Moderate to no noble hop flavor. May have a low spicy or peppery quality from hops and/or alcohol. Moderate hop bitterness (more so in the balance than in other bocks). Clean, with no fruity esters or diacetyl. Well-attenuated, not cloying, with a moderately dry finish that may taste of both malt and hops.

 

Mouthfeel: Medium-bodied. Moderate to moderately high carbonation. Smooth and clean with no harshness or astringency, despite the increased hop bitterness. Some alcohol warming may be present.

 

Overall Impression: A relatively pale, strong, malty lager beer. Designed to walk a fine line between blandness and too much color. Hop character is generally more apparent than in other bocks.

Comments: Can be thought of as either a pale version of a traditional bock, or a Munich helles brewed to bock strength. While quite malty, this beer typically has less dark and rich malt flavors than a traditional bock. May also be drier, hoppier, and more bitter than a traditional bock. The hops compensate for the lower level of melanoidins. There is some dispute whether Helles (?pale?) Bock and Mai (?May?) Bock are synonymous. Most agree that they are identical (as is the consensus for Märzen and Oktoberfest), but some believe that Maibock is a ?fest? type beer hitting the upper limits of hopping and color for the range. Any fruitiness is due to Munich and other specialty malts, not yeast-derived esters developed during fermentation.

 

History: A fairly recent development in comparison to the other members of the bock family. The serving of Maibock is specifically associated with springtime and the month of May.

 

Ingredients: Base of Pils and/or Vienna malt with some Munich malt to add character (although much less than in a traditional bock). No non-malt adjuncts. Noble hops. Soft water preferred so as to avoid harshness. Clean lager yeast. Decoction mash is typical, but boiling is less than in traditional bocks to restrain color development.

 

Vital Statistics:

OG: 1.064 ? 1.072

FG: 1.011 ? 1.018

IBUs: 23 ? 35

SRM: 6 ? 11

ABV: 6.3 ? 7.4%

 

Commercial Examples: Ayinger Maibock, Mahr?s Bock, Hacker-Pschorr Hubertus Bock, Capital Maibock, Einbecker Mai-Urbock, Hofbräu Maibock, Victory St. Boisterous, Gordon Biersch Blonde Bock, Smuttynose Maibock

 

-------------------

 

5A. Koźlak majowy/jasny

 

Aromat: Aromat słodowy od umiarkowanego do mocnego, często z lekko prażonym charakterem i niskim poziomem melonoidyn. Aromat szlachetnych odmian chmielu na poziomie od umiarkowanie niskiego do niewyczuwalnego, zwykle o korzennym charakterze. Czysty. Bez diacetylu. Estry owocowe na poziomie od niskiego do niewyczuwalnego. Alkohol może być lekko wyczuwalny. Dopuszczalny lekki aromat DMS pochodzący od słodu pilzneńskiego.

 

Wygląd: Kolor od głębokiego złota do jasnego bursztynu. Leżakowanie powinno nadąć mu dobrą klarowność. Piana wysoka, kremowa i trwała o białej barwie.

 

Smak: Dominuje bogaty smak europejskich, kontynentalnych słodów jasnych (smak słodu pilzneńskiego z nutami prażonymi i/lub melonoidynowymi). Karmelizacja słaba lub jej brak. Dopuszczalny jest lekki smak DMSu od słodu pilzneńskiego. Smak chmielowy od poziomu umiarkowanego do niewyczuwalnego. Lekka korzenność lub charakter pieprzowy pochodzące od chmielu i/lub alkoholu. Chmielowa goryczka umiarkowana (bardzie zrównoważona niż w przypadku innych bocków). Czysty smak bez estrów owocowych i diacetylu. Dobrze odfermentowane, nie mdłe, z umiarkowanie wytrawnym finiszem, który powinien smakować zarówno słodem jak i chmielem.

 

Tekstura: Treściwość średnia. Nasycenie umiarkowane do umiarkowanie wysokiego. Delikatne i czyste bez ostrości i cierpkości mimo zwiększonej chmielowej goryczki. Zawarty alkohol może dawać lekkie uczucie rozgrzewania.

 

Wrażenia ogólne: Względnie jasny, mocny, słodowy lager. Opracowane tak by znajdować się na granicy miedzy mdłością a zbyt ciemnym kolorem. Charakter chmielowy jest ogólnie bardziej wyeksponowany niż w przypadku pozostałych bocków.

 

Komentarze: Uważa się je albo za jasna wersję tradycyjnych bocków albo za monachijskie jasne uwarzone do mocy koźlaka. Mimo, że dość słodowe, piwo to jest zwykle mniej ciemne i ma mniej bogate smaki słodowe niż tradycyjne bocki. Może być od nich także bardziej wytrawne, chmielowe i o większej goryczce. Sprawą dyskusyjną jest, czy jasny (Helles) koźlak i koźlak majowy (May) to synonimy. Większość zgadza się, że obydwa typy są identyczne (tak jak w przypadku Märzen i Oktoberfest), jednak niektórzy specjaliści uważają Maibocka za typ świąteczny (fest) sięgający górnej granicy chmielenia i koloru. Jakakolwiek owocowość pochodzi od słodu monachijskiego a nie jest efektem działalności drożdży podczas fermentacji.

 

Historia: W porównaniu z innymi koźlakami styl powstał całkiem niedawno. Wyszynk Maibocka jest związany z wiosną i miesiącem majem.

 

Surowce: Podstawę stanową słód pilzneński i/lub słód wiedeński z niewielkim dodatkiem słodu monachijskiego mającym na celu dodanie piwu charakteru (jednak w znacznie mniejszej ilości niż w tradycyjnym koźlaku). Bez dodatków niesłodowych. Szlachetne chmiele. Preferowana miękka woda pozwalająca uniknąć ostrości. Drożdże lagerowe o czystym profilu. Zacieranie dekokcyjne jest typowe, jednak gotowanie jest krótsze niż przy tradycyjnym koźlaku, aby kolor nie stał się ciemniejszy.

 

Dane podstawowe:

OG: 1.064 ? 1.072

FG: 1.011 ? 1.018

IBUs: 23 ? 35

SRM: 6 ? 11

ABV: 6.3 ? 7.4%

 

Przykłady komercyjne: Ayinger Maibock, Mahr?s Bock, Hacker-Pschorr Hubertus Bock, Capital Maibock, Einbecker Mai-Urbock, Hofbräu Maibock, Victory St. Boisterous, Gordon Biersch Blonde Bock, Smuttynose Maibock

Edited by jkocurek
Link to comment
Share on other sites

A ja sie zawsze zastanawialem' date=' co macie na mysli piszac "kozlak". Tewraz juz wiem! lol :)[/quote']

Na 99% nie jest ten koźlak o którym myśleliśmy pisząc koźlak. :)

Poczekaj na "5B. Traditional Bock".

I już masz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.