Jump to content
Sign in to follow this  
Makaron

10C. American Brown Ale

Recommended Posts

10C. American Brown Ale

 

Aroma: Malty, sweet and rich, which often has a chocolate, caramel, nutty and/or toasty quality. Hop aroma is typically low to moderate. Some interpretations of the style may feature a stronger hop aroma, a citrusy American hop character, and/or a fresh dry-hopped aroma (all are optional). Fruity esters are moderate to very low. The dark malt character is more robust than other brown ales, yet stops short of being overly porter-like. The malt and hops are generally balanced. Moderately low to no diacetyl.

Appearance: Light to very dark brown color. Clear. Low to moderate off-white to light tan head.

Flavor: Medium to high malty flavor (often with caramel, toasty and/or chocolate flavors), with medium to medium-high bitterness. The medium to medium-dry finish provides an aftertaste having both malt and hops. Hop flavor can be light to moderate, and may optionally have a citrusy character. Very low to moderate fruity esters. Moderately low to no diacetyl.

Mouthfeel: Medium to medium-full body. More bitter versions may have a dry, resiny impression. Moderate to moderately high carbonation. Stronger versions may have some alcohol warmth in the finish.

Overall Impression: Can be considered a bigger, maltier, hoppier interpretation of Northern English brown ale or a hoppier, less malty Brown Porter, often including the citrus-accented hop presence that is characteristic of American hop varieties.

Comments: A strongly flavored, hoppy brown beer, originated by American home brewers. Related to American Pale and American Amber Ales, although with more of a caramel and chocolate character, which tends to balance the hop bitterness and finish. Most commercial American Browns are not as aggressive as the original homebrewed versions, and some modern craft brewed examples. IPA-strength brown ales should be entered in the Specialty Beer category (23).

Ingredients: Well-modified pale malt, either American or Continental, plus crystal and darker malts should complete the malt bill. American hops are typical, but UK or noble hops can also be used. Moderate carbonate water would appropriately balance the dark malt acidity.

Vital Statistics:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 20 ? 40

FG: 1.010 ? 1.016

SRM: 18 ? 35

ABV: 4.3 ? 6.2%

 

Commercial Examples: Bell?s Best Brown, Smuttynose Old Brown Dog Ale, Big Sky Moose Drool Brown Ale, North Coast Acme Brown, Brooklyn Brown Ale, Lost Coast Downtown Brown, Left Hand Deep Cover Brown Ale

 

10C. American Brown Ale

 

Aromat: Słodowy, słodki i bogaty, który często ma czekoladowe, karmelowe, orzechowe i/oraz tostowe nuty. Aromat chmielowy jest przeważnie niski do umiarkowany. Niektóre interpretacje tego stylu mogą zawierać mocniejszy aromat chmielowy, cytrusowy charakter chmieli amerykańskich, i/oraz świeży aromat wynikający z chmielenia na zimno (wszystkie te aromaty są opcjonalne). Estry owocowe są umiarkowane do bardzo niskich. Charakter ciemnych słodów jest bardziej krzepki jak inne brown ale, ale nie aż atk by być jak porter. Słodowość i chmiel są przeważnie zbalansowane. Umiarkowanie niski do brak diacetylu.

 

Wygląd: Jasny do bardzo ciemny brązowy kolor. Klarowne. Niska do umiarkowana złamanie biała do jasna żółtobrązowa piana.

Smak: Średni do mocny smak słodowy (często z karmelowym, tostowym i/albo czekoladowy smak), wraz z średnią do średnio mocną goryczką. Średni do średnio wytrawny finisz nadaje posmak zarówno słodowy jak i chmielowy. Smaki chmielowe mogąbyć od lekkie do umiarkowane, i mogą opcjonalnie mieć cytrusowy charakter. Bardzo niski do umiarkowany poziom estrów owocowych. Umiarkowanie niski do brak diacetylu.

Tekstura: Średnia do średnio pełna treściwość. Bardziej gorzkie wersje mogą mieć wytrawne, żywiczne wrażenie. Umiarkowane do umiarkowanie wysokie nagazowanie. Wersje mocniejsze mogą mieć troszkę alkoholowego ciepła na finiszu.

Ogólne wrażenie: Może być określane jako większa, bardziej chmielowa interpretacja Northern English brown ale, albo bardziej chmielowa , mniej słodowy Brown Porter, często zawierający cytrusowy akcent chmieli, które charakteryzuje amerykańskie odmiany chmieli.

Komentarz: Mocne w smaku i zapachu, chmielowy brown ale, zapoczątkowany przez amerykańskich piwowarów amatorów. Spokrewniony z American Pale i American Amber Ale, ale z mocniejszym karmelowych i czekoladowych charakterem, który dąży do zbalansowania goryczki i finiszu. Większość American Brown nie tak agresywne jak oryginalne wersje warzone przez piwowarów amatorów i nowoczesne wersje warzone w browarach lokalnych. Brown ale o mocy IPA powinny być oceniane na podstawie kategorii 23 (Specialty Beer category)

Surowce: Dobrze zmodyfikowany słód pale, zarówno amerykański jak kontynentalny, plus słód crystal jak też ciemne słody powinny dopełnić rachunek słodowy. Chmiele amerykańskie są typowe dla tego stylu, ale szlachetne odmiany z Wielkiej Brytanii też mogą być użyte. Umiarkowanie węglanowa woda by odpowiednio zbalansowała kwasowość słodów ciemnych.

 

Podstawowe informacje:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 20 ? 40

FG: 1.010 ? 1.016

SRM: 18 ? 35

ABV: 4.3 ? 6.2%

 

Przykłady komercyjne: Bell?s Best Brown, Smuttynose Old Brown Dog Ale, Big Sky Moose Drool Brown Ale, North Coast Acme Brown, Brooklyn Brown Ale, Lost Coast Downtown Brown, Left Hand Deep Cover Brown Ale

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.