Jump to content

10B. American Amber Ale


Makaron
 Share

Recommended Posts

10B. American Amber Ale

 

Aroma: Low to moderate hop aroma from dry hopping or late kettle additions of American hop varieties. A citrusy hop character is common, but not required. Moderately low to moderately high maltiness balances and sometimes masks the hop presentation, and usually shows a moderate caramel character. Esters vary from moderate to none. No diacetyl.

Appearance: Amber to coppery brown in color. Moderately large off-white head with good retention. Generally quite clear, although dry-hopped versions may be slightly hazy.

Flavor: Moderate to high hop flavor from American hop varieties, which often but not always has a citrusy quality. Malt flavors are moderate to strong, and usually show an initial malty sweetness followed by a moderate caramel flavor (and sometimes other character malts in lesser amounts). Malt and hop bitterness are usually balanced and mutually supportive. Fruity esters can be moderate to none. Caramel sweetness and hop flavor/bitterness can linger somewhat into the medium to full finish. No diacetyl.

Mouthfeel: Medium to medium-full body. Carbonation moderate to high. Overall smooth finish without astringency often associated with high hopping rates. Stronger versions may have a slight alcohol warmth.

Overall Impression: Like an American pale ale with more body, more caramel richness, and a balance more towards malt than hops (although hop rates can be significant).

Comments: Can overlap in color with American pale ales. However, American amber ales differ from American pale ales not only by being usually darker in color, but also by having more caramel flavor, more body, and usually being balanced more evenly between malt and bitterness. Should not have a strong chocolate or roast character that might suggest an American brown ale (although small amounts are OK).

History: Known simply as Red Ales in some regions, these beers were popularized in the hop-loving Northern California and the Pacific Northwest areas before spreading nationwide.

 

Ingredients: Pale ale malt, typically American two-row. Medium to dark crystal malts. May also contain specialty grains which add additional character and uniqueness. American hops, often with citrusy flavors, are common but others may also be used. Water can vary in sulfate and carbonate content.

 

Vital Statistics:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 25 ? 40

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 10 ? 17

ABV: 4.5 ? 6.2%

 

Commercial Examples: North Coast Red Seal Ale, Tröegs HopBack Amber Ale, Deschutes Cinder Cone Red, Pyramid Broken Rake, St. Rogue Red Ale, Anderson Valley Boont Amber Ale, Lagunitas Censored Ale, Avery Redpoint Ale, McNeill?s Firehouse Amber Ale, Mendocino Red Tail Ale, Bell's Amber

 

 

10B. American Amber Ale

 

Aromat: Słabe do umiarkowane aromaty chmielowe wynikające z chmielenia na zimno, ale późnego dodania podczas chmielenia chmieli odmian amerykańskich. Cytrusowy charakter jest powszechny, ale nie wymagany. Umiarkowanie niski do umiarkowanie wysoki słodowy balans, który czasami maskuje obecność chmieli i przeważnie przedstawia umiwarkowany karmelowy charakter. Poziom estrów różni się od umiarkowanych po brak. Brak diacetylu.

 

Wygląd: Bursztynowy do miedziano brązowego koloru. Umiarkowanie wysoka złamanie biała piana, która długo się utrzymuje. Generalnie całkiem klarowne, aczkolwiek wersje chmielone na zimno mogąbyć delikatnie mgliste.

Smak: Umiarkowany do mocny smak chmieli odmian amerykańskich, który przeważnie ale nie zawsze ma cechy cytrusowe. Smaki słodowe są umiarkowane do mocne oraz przeważnie przedstawiają początkową słodową słodkość za którą podążają umiarkowane smaki karmelowe. (oraz czasami inny charakter w mniejszych ilościach) Słodowość i goryczka chmielowa są przeważnie zbalansowane i wzajemnie się wspierające. Estry owocowe mogą być od umiarkowane po brak. Słodkość karmelowa oraz chmielowa goryczka/smak mogą przechodzić w pewnym stopniu w od średniego do pełnego finiszu. Brak diacetylu.

Tekstura: Średnia do śrenio pełna treściwość. Nagazowanie umirkowane do wysokie. Ogólnie gładki finisz bez cierpokści wynikającej z użycia dużych ilości chmielu. Wersje mocniejsze mogą posiadać niewielkie alkoholowe ciepłość.

Ogólne wrażenie: Jak American pale ale ,ale bardziej treściwe, bardziej bogate karmelowo i bardziej zbalansowane w kierunku słodowości niż chmielu (aczkolwiek poziom chmielu może być pokaźny)

Komentarz: Kolorystyka może pokrywać się z American pale ale. Ale American amber ake różnia się od American pale ale nie tylko z powodu tego ,że są ciemniejsze ,ale również ,że posiadają bardziej karmelowe smaki, są bardziej treściwe, oraz przeważnie bardziej równomiernie zbalansowane pomiędzy słodowościa i goryczką. Nie powinno mieć mocnych smaków czekoladowych, albo palonego charakteru, który mógłby sugerować American brown ale (ale małe ilości są OK)

 

Historia: Znane jako Red ale w niektórych regionach, te piwa były upowszechnione w kochających chmiel północnej kaliforni i w regionie Pacific Northwest zanim nie rozprzestrzeniły się na cały kraj.

Surowce: Słód pale ale, typowo amerykański dwu rzędowy. Średnie od ciemne słody crystal. Może zawierać również zboża specjalne, które nadają dodatkowego charakteru i unikatowości. Chmiele amerykańskie, przeważnie te nadające cytrusowy smak i aromat, są powszechne ale inne odmiany też mogą być użyte. Woda może być różna w zawartości siarczanów i węglanów.

Podstawowe informacje:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 25 ? 40

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 10 ? 17

ABV: 4.5 ? 6.2%

 

Komercyjne przykłady: North Coast Red Seal Ale, Tröegs HopBack Amber Ale, Deschutes Cinder Cone Red, Pyramid Broken Rake, St. Rogue Red Ale, Anderson Valley Boont Amber Ale, Lagunitas Censored Ale, Avery Redpoint Ale, McNeill?s Firehouse Amber Ale, Mendocino Red Tail Ale, Bell's Amber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.