Jump to content

10A. American Pale Ale


Makaron
 Share

Recommended Posts

10A. American Pale Ale

 

Aroma: Usually moderate to strong hop aroma from dry hopping or late kettle additions of American hop varieties. A citrusy hop character is very common, but not required. Low to moderate maltiness supports the hop presentation, and may optionally show small amounts of specialty malt character (bready, toasty, biscuity). Fruity esters vary from moderate to none. No diacetyl. Dry hopping (if used) may add grassy notes, although this character should not be excessive.

 

Appearance: Pale golden to deep amber. Moderately large white to off-white head with good retention. Generally quite clear, although dry-hopped versions may be slightly hazy.

 

Flavor: Usually a moderate to high hop flavor, often showing a citrusy American hop character (although other hop varieties may be used). Low to moderately high clean malt character supports the hop presentation, and may optionally show small amounts of specialty malt character (bready, toasty, biscuity). The balance is typically towards the late hops and bitterness, but the malt presence can be substantial. Caramel flavors are usually restrained or absent. Fruity esters can be moderate to none. Moderate to high hop bitterness with a medium to dry finish. Hop flavor and bitterness often lingers into the finish. No diacetyl. Dry hopping (if used) may add grassy notes, although this character should not be excessive.

 

Mouthfeel: Medium-light to medium body. Carbonation moderate to high. Overall smooth finish without astringency often associated with high hopping rates.

Overall Impression: Refreshing and hoppy, yet with sufficient supporting malt.

Comments: There is some overlap in color between American pale ale and American amber ale. The American pale ale will generally be cleaner, have a less caramelly malt profile, less body, and often more finishing hops.

 

History: An American adaptation of English pale ale, reflecting indigenous ingredients (hops, malt, yeast, and water). Often lighter in color, cleaner in fermentation by-products, and having less caramel flavors than English counterparts.

Ingredients: Pale ale malt, typically American two-row. American hops, often but not always ones with a citrusy character. American ale yeast. Water can vary in sulfate content, but carbonate content should be relatively low. Specialty grains may add character and complexity, but generally make up a relatively small portion of the grist. Grains that add malt flavor and richness, light sweetness, and toasty or bready notes are often used (along with late hops) to differentiate brands.

Vital Statistics:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 30 ? 45

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 5 ? 14

ABV: 4.5 ? 6.2%

 

Commercial Examples: Sierra Nevada Pale Ale, Stone Pale Ale, Great Lakes Burning River Pale Ale, Bear Republic XP Pale Ale, Anderson Valley Poleeko Gold Pale Ale, Deschutes Mirror Pond, Full Sail Pale Ale, Three Floyds X-Tra Pale Ale, Firestone Pale Ale, Left Hand Brewing Jackman?s Pale Ale

 

 

10A. American Pale Ale

 

Aromat: Przeważnie umiarkowany do mocny armat chmielu, który wynika chmielenia na zimno albo dodane na koniec chmielenia chmieli odmian amerykańskich. Cytrusowy charakter jest powszechny, ale nie wymagany. Słaba do umiarkowana słodować wspiera obecność aromatów chmielowych, oraz opcjonalnie może przedstawiać specjalny charakter słodowy ( chlebowy, tostowy, ciasteczkow. Estry owocowe mogą być różne od umiarkowanych do braku. Brak diacetylu. Chmielenie na zimno (jeżli użyte) może nadać trawiastych nut, aczkolwiek ten charakter nie powinien być zbyt uwydatniony.

 

Wygląd: Blado złotawy do ciemno bursztynowy kolor. Umiarkowanie wysoka, złamanie biała piana, która długo się utrzymuje. Generalnie całkiem klarowne, ale wersje chmielone za zimno mogą być delikatnie mgliste.

 

Smak: Przeważnie umiarkowane do mocne smaki chmielowe, przeważnie pokazujące charakter chmieli amerykańskich. (aczkolwiek inne odmiany chmieli mogą być użyte). Niski do umiarkownie mocny słodowy charakter wspiera obecność chmieli, i może opcjonalnie przedstawiać słaby charakter słodów (chlebowy, tostowy, ciasteczkowy). Balans chmilowo-słodowy przeważnie skłania się w kierunku goryczki i chmielu, ale obecność smaków słodowych może być wyraźny. Smaki karmelowe są przeważnie powściągliwe ,albo nieobecne. Estry owocowe mogą być od umiarkowane do brak. Umiarkowana do mocna goryczka chmielowa wraz z średnim do wytrawnym finiszem. Smaki chmielowe i goryczka przeważnie trwają do finiszu. Brak diacetylu. Chmielenie na zimno (jeśli użyte) możę nadać trawiastych nutek, ale ten charakter nie powinien być zbyt uwydatniony.

 

Tekstura: Średnio lekka do średnia treściwość. Nagazowanie umiarkowane do mocne. Ogólnie gładki finisz bez cierpokści wynikającej z użycia dużych ilości chmielu.

Ogólne wrażenia: Odświeżające oraz mocno chmielowe wraz z wystarczającym wsparciem słodowym.

 

Komentarz: Jest różnica w kolorze powiedzmy American pale i American amber ale. American pale ale posiada generalnie czystsze, mniej profilu karmelowo słodowego., mniej treściwe oraz bardziej chmielowe.

 

Historia: Amerykańska adaptacja English pale pale, odzwierciedlające lokalne surowce (chmiele, słody, drożdże i woda). Przeważnie jaśniejszy kolor, czysta fermtnacja, i zawierająca mniej smaków i zapachów karmelowych jak angielski odpowienik.

Surowce: Słód pale ale, typowo amerykański dwu rzędowy. Chmiele amerykańskie, przeważnie, ale nie zawsze te z cytrusowym charakterem. Amerykańskie drożdże górnej fermentacji. Woda może być różna jeśli chodzi o zawartość siarczanów, ale zawartość węglanów powinna być relatywnie niska. Słody specjne słody i zboża mogą nadać charakteru i kompleksowości ,ale generalnie powinny być relatywnie w niewielkich proporcjach. Zboża ,które nadają słodowego i bogatego smaku, lekkiej słodkości, oraz tostowych albo chlebowych nutek są przeważnie dodawane (wraz z chmieleniem) by rozróżnić marki piw.

Podstawowe informacje:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 30 ? 45

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 5 ? 14

ABV: 4.5 ? 6.2%

 

Przemysłowe przykłady: Sierra Nevada Pale Ale, Stone Pale Ale, Great Lakes Burning River Pale Ale, Bear Republic XP Pale Ale, Anderson Valley Poleeko Gold Pale Ale, Deschutes Mirror Pond, Full Sail Pale Ale, Three Floyds X-Tra Pale Ale, Firestone Pale Ale, Left Hand Brewing Jackman?s Pale Ale

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

10A. Amerykańskie Jasne Ale

 

Aromat: Przeważnie umiarkowany do mocny armat chmielu, który wynika chmielenia na zimno albo dodanie na koniec warzenia chmieli odmian amerykańskich. Cytrusowy charakter jest często spotykany, ale nie wymagany. Słaba do umiarkowana słodować wspiera obecność aromatów chmielowych, oraz opcjonalnie może przedstawiać specjalny charakter słodowy (chlebowy, prażony, ciasteczkowy). Estry owocowe mogą być różne od umiarkowanych do braku. Brak dwuacetylu. Chmielenie na zimno (jeśli zastosowane) może nadać trawiastych nut, aczkolwiek ten charakter nie powinien być zbyt uwydatniony.

 

Wygląd: Jasno złoty do ciemno bursztynowy kolor. Umiarkowanie wysoka, żółtobiała piana, która długo się utrzymuje. Generalnie całkiem klarowne, ale wersje chmielone za zimno mogą być delikatnie mgliste.

 

Smak: Przeważnie umiarkowane do mocne smaki chmielowe, przedstawiające charakter chmieli amerykańskich (ale inne odmiany chmieli mogą być użyte). Obecność chmieli wspierany jest przez niski do umiarkownie mocny słodowy charakter, może opcjonalnie przedstawiać słaby charakter słodów (chlebowy, prażony, ciasteczkowy). Balans chmielowo-słodowy przeważnie skłania się w kierunku goryczki i chmielu, ale obecność smaków słodowych może być wyraźny. Smaki karmelowe są przeważnie powściągliwe ,albo nieobecne. Estry owocowe mogą być od umiarkowanych do braku. Umiarkowana do mocna goryczka chmielowa wraz z średnim do wytrawnym finiszem. Smaki chmielowe i goryczka przeważnie pozostają do finiszu. Brak dwuacetylu. Chmielenie na zimno (jeśli użyte) może nadać trawiastych nutek, ale ten charakter nie powinien być zbytnio uwydatniony.

 

Tekstura: Średnio lekka do średnia treściwość. Nagazowanie umiarkowane do mocne. Ogólnie gładki finisz bez cierpokości wynikającej z użycia dużych ilości chmielu.

Ogólne wrażenia: Odświeżające oraz mocno chmielowe wraz z odpowiednio mocnym wsparciem słodowym.

 

Komentarz: Jest różnica w kolorze powiedzmy American pale i American amber ale. American pale ale posiada generalnie czystsze, zawiera mniej słodowo-karmelowego charakteru, jest również mniej treściwe oraz bardziej chmielowe.

 

Historia: Amerykańska adaptacja English pale pale, odzwierciedlające lokalne surowce (chmiele, słody, drożdże i wodę). Przeważnie posiada jaśniejszy kolor, czystszą fermentację i zawiera mniej smaków i zapachów karmelowych jak jego angielski odpowiednik.

 

Surowce: Słód pale ale, typowo amerykański dwu rzędowy. Chmiele amerykańskie, przeważnie, ale nie zawsze te z cytrusowym charakterem. Amerykańskie drożdże górnej fermentacji. Woda może być różna jeśli chodzi o zawartość siarczanów, ale zawartość węglanów powinna być relatywnie niska. Słody specjalne i zboża mogą nadać charakteru i kompleksowości ,ale generalnie powinny być relatywnie w niewielkich proporcjach. Zasyp, który nadaje słodowego i bogatego smaku, lekkiej słodkości i prażonych albo chlebowych nutek są przeważnie dodawane (obok chmielu) by rozróżnić poszczególne marki.

 

Podstawowe informacje:

OG: 1.045 ? 1.060

IBUs: 30 ? 45

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 5 ? 14

ABV: 4.5 ? 6.2%

 

Przemysłowe przykłady: Sierra Nevada Pale Ale, Stone Pale Ale, Great Lakes Burning River Pale Ale, Bear Republic XP Pale Ale, Anderson Valley Poleeko Gold Pale Ale, Deschutes Mirror Pond, Full Sail Pale Ale, Three Floyds X-Tra Pale Ale, Firestone Pale Ale, Left Hand Brewing Jackman?s Pale Ale

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.