Jump to content
dori

Biała Wrona 2012 - konkurs słowacki

Recommended Posts

Słowacy zapraszają nas do wzięcia udziału w konkursie piw domowych w Koszycach.

Poniżej wklejam informacje jakie dostałam od organizatorów. Może w wolnej chwili dopracuję tłumaczenie, bo nie jest najlepsze.

Oczywiście zajmę się zbiórką i przekazaniem piw Słowakom. Szczegóły podam niebawem :beer:

 

Koszycka Dywizja Domowych Warzelników Piwa (KDD), (Košická domovaričská divízia (KDD)), Koszyce ? Wolne Zrzeszenie Domowych Warzelników Piwa,

Piwny degustacyjny Kalt Bier Klub w Koszycach

i Asocjacja Małych Niezależnych Browarów Słowacji ? Sekcja homebrewingu

 

Ogłaszają

Międzynarodowy przegląd degustacji w domu warzonych specjalnych piw

 

?BIAŁA WRONA 2012?

 

 

Który odbędzie się dnia 11. 02. 2012 (sobota)

 

Statut konkursowego przeglądu degustacji w domu warzonych specjalnych piw

 

1. Głównym organizatorem jest Koszycka Dywizja Domowych Warzelników Piwa (KDD) - wolne zrzeszenie domowych warzelników piwa we współpracy z dalszymi partnerami. Patronat nad konkursem przejęła Asocjacja Małych Niezależnych Browarów Słowacji.

2. Celem konkursu degustacji jest wesprzeć rozwój domowego warzenia piwa na Słowacji bez różnicy sposobu jego przygotowania i włączyć się do pozostałych konkursów degustacji organizowanych na Słowacji uwzględniając charakter międzynarodowy.

3. W konkursie mogą wziąć udział krajowi warzelnicy piwa ze swoimi piwami bez ograniczenia sposobu przygotowania piwa.

4. Do konkursu można zgłosić piwa przygotowane z koncentratów, wyciągów słodu, surowców podstawowych, ewentualnie z ich kombinacji.

5. Określone kategorie konkursowego przeglądu degustacji ?BIAŁA WRONA 2012?

? A. kategoria ? weizen (piwa z pszenicy, jasne, pół ciemne, ciemne, weizenbock)

? B. Kategoria ? India Pale Ale (styl europejski, amerykański)

? C. kategoria ? Stout (wszystkie typy bez różnicy)

? D. kategoria ? Inne (open, jakiekolwiek specjalne piwo, bez różnicy, przyprawione, ziołowe, dymowe, ... itd.)

Próbce konkursowej ? specjalnemu piwu z największą ilością punktów bez różnicy kategorii udzielony będzie tytuł ?Specjał specjałów BIAŁA WRONA 2012?

6. Organizator zastrzega sobie prawo niektórą z przedstawionych kategorii konkursowych anulować, jeśli ilość zgłoszonych próbek w odpowiedniej kategorii będzie mniejsza niż 5 próbek. Organizator zastrzega sobie prawo zgłoszone próbki piwa przesunąć do innej kategorii, jeśli byłyby przez producenta, albo zgłaszającego niewłaściwie zaklasyfikowane. Również, jeśli by w kategorii D.- Inne zgłoszonych była dostateczna ilość próbek identycznej klasyfikacji i nie poszkodziłoby to samotnej kategorii, organizator ma prawo ogłosić następną nową kategorię, według rzeczywistego stanu.

7. Do konkursowego przeglądu degustacji mogą zgłosić się wszyscy chętni, którzy zaślą zgłoszenie do określonego terminu, zapłacą opłatę za start a jednocześnie zgadzają się ze statutem konkursu. Organizator konkursu poleca ilość zgłoszonych próbek piwa od jednego domowego warzelnika w odpowiedniej ogłoszonej kategorii na maksymalnie 3 próbki piwa (każda musi być inna) i nie ogranicza uczestnictwo w ogłoszonych kategoriach. Ewentualne niejasności o zakwalifikowaniu próbek organizator będzie operatywnie rozwiązywał z konkretnym uczestniczącym ? domowym warzelnikiem konkursowego przeglądu degustacji.

8. Zgłoszenia będą na żądanie zasłane bądź pocztą elektroniczną, ewentualnie będą do dyspozycji na web ? stronie Asocjacji Małych Niezależnych Browarów Słowacji, KamNaPIVO i na wytworzonym facebooku konkursu, ewentualnie można ją wyżądać osobiście u organizatora. Zgłoszenia do konkursu ?BIAŁA WRONA 2012? możecie państwo zasyłać do 31. 01. 2012 na następujące e-mailowe adresy: pebox@azet.sk , ewentualnie cassovia.homebrew@gmail.com, lub na adres pocztowy głównego organizatora - Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Słowacja

9. W zgłoszeniu należy podać:

1. Imię i nazwisko producenta (ewentualnie nazwę domowego mini browaru)

2. Adres producenta i e-mail

3. Nazwę piwa i kategorię, do której jest piwo zgłaszane

4. Podać, jakim sposobem było piwo przygotowane (kwaśnienie górne, dolne), typ surowca,

ewentualnie koncentratu (rodzaj, producent, dostawca,?)

5. Datę produkcji piwa

6. Sposób dostarczenia piwa (osobiście, drogą pocztową, przez osobę kontaktową,..,.)

10. Opłatę za start za zgłoszenie próbki piw należy zapłacić najpóźniej w dzień, kiedy przebiegać będzie konkursowy przegląd degustacji, przed otwarciem konkursu do do 9:00 hod. W miejscu konkursu osobiście, albo przekazem pocztowym na adres Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Słowacja.

11. Opłata za start w roczniku 2012 jest symboliczna, za pierwszą zgłoszoną do konkursu próbkę piwa opłata wynosi 3?, za każdą następną próbkę piwa, którą uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu opłata wynosi 1?.

12. Konkursowe próbki piwa należy dostarczyć do organizatorów w dzień przed rozpoczęciem konkursu, to jest do 10. 02. 2012 do pomieszczenia CAMELOT ? restauracja Plzeňská (osoba kontaktowa Peter Škripko), ul. Kováčska 19, 040 01 Košice, ewentualnie na adres Peter Bognár, ul. Partizánska 1, 040 01 Košice.

Próbki piwa można doręczyć od 01. 01. 2012 na w/w adresy kontaktowe, ale również na następujące adresy ewentualnie do osób kontaktowych:

- na giełdę zbiorów organizowaną na początku lutego 2012 w koszyckim browarze Golem, Dominikánske námestie 15, Košice, Słowacja

a. Słowacki domowi warzelnicy piwa również do Ing. Ján Pokrievka, II. kolónia 24, 036 08 Martin, pokrievka@nextra.sk

b. Czeski domowi warzelnicy piwa również do Jan Kočka, honza@svetpiva.cz

c. Polski domowi warzelnicy piwa również do Dorota Chrapek, dori@piwo.org

d. Węgierski domowi warzelnicy również u Bajkai Tibor, t.bajkai@t-online.hu

Próbki piw doręczone po niniejszym terminie nie muszą być włączone do konkursu.

13. Zgłoszona próbka piwa musi mieć minimalną objętość 1,5l i musi być minimalnie w dwóch opakowaniach. Każde opakowanie próbki piwa musi zawierać minimalnie tabliczkę z nazwą piwa, nazwą producenta i zakwalifikowanie do kategorii.

 

14. Zgłoszone próbki piw do odpowiedniej kategorii będą oceniane tak nazywanym ?100 punktowym systemem?. Każdej próbce piwa na podstawie sensorycznego ocenienia degustatora będzie przydzielona odpowiednia ilość punktów. Po zliczeniu ocenionych punktów wszystkich degustatorów komisji określona będzie końcowa ilość punktów, która będzie podstawą do zakwalifikowania do pięciu stopni. To zadanie będzie wykonywał niezależny komisarz zliczający, który zagwarantuje obiektywność i dokładność ocenienia. Wyniki ogłoszone będą w całym zakresie to jest:

Ocenienie, numer próbki, nazwisko domowego warzelnika, nazwa piwa i browaru, otrzymana

ilość punktów

 

Ocenienia są zestawione do pięciu stopni następująco:

Złota chmielowa szyszka (5 stopień) ? ekcelentne piwo

Srebrna chmielowa szyszka (4 stopień) ? wspaniałe piwo

Brązowa chmielowa szyszka (3 stopień) ? bardzo dobre piwo

2 stopień ? dobre piwo

1 stopień - średnie , ale pitelné piwo

Przy otrzymaniu mniej niż 50 punktów ocenienie nie jest udzielane, musisz popracować na piwie, które zgłosiłeś do konkursu, i gdyż otoczenie przekonało cię, że może nawet zwyciężyć, może, ale przyszłym razem.

 

W odpowiednim stopniu może być ocenionych ? wynagrodzonych również kilka konkursowych próbek piwa, różnica powstaje tylko w ilości otrzymanych punktów, które piwa otrzymały, nie wyklucza się ani jednakową ilość punktów, nie przebiegają żadne rozstrzały, koła dla postąpienia, ...)

15. Nagrody ? wszyscy uczestniczący otrzymają dyplom uczestnika

- Ocenione próbki piwa Złota chmielowa szyszka (5 stopień) ? ekcelentne piwo ? zyskają dyplom z wyznaczeniem ocenienia i nagrodę rzeczową, za próbkę z największą ilością punktów otrzyma domowy warzelnik specjalną nagrodę (surowce na 40 litrów piwa ? słód, chmiel, drożdże piwne, według własnego wyboru

- ocenione piwa Srebrna chmielowa szyszka (4 stopień) - wspaniałe piwo ? zyskają dyplom z wyznaczeniem ocenienia, nagroda rzeczowa

- ocenione piwa Brązowa chmielowa szyszka (3 stopień) - bardzo dobre piwo ? zyskają dyplom z wyznaczeniem ocenienia, nagroda rzeczowa

- ocenione piwa 2 stopień ? dyplom z wyznaczeniem ocenienia

- ocenione piwa 1 stopień - dyplom z wyznaczeniem ocenienia

16. Komisja degustacyjna będzie oceniała zgłoszone piwa w odpowiednich kategoriach w ramach systemu bjcp.com, będzie składać się z 5 członków (maksymalnie 7 członków), złożona z fachowca warzelnika (profi słód, ewentualnie przedstawiciela browaru), degustatora z certyfikatem, sommeliera, członka Sekcji homebrewingu przy Asocjacji Małych Niezależnych Browarów w Słowacji ? domowego warzelnika, eksperta piwnego ? amatora (np. Kalt Bier Klub), ewentualnie według potrzeby z gości konkursu. Komisja degustacyjna będzie podlegała bezpośrednio pod głównego koordynatora, którego ustanowi dyrektor konkursowego przeglądu degustacji przed rozpoczęciem konkursu. Ten będzie miał decydujący wpływ przy rozwiązywaniu ewentualnych sprzeczności, uwag, niezgodności i będzie kierował przebieg degustacji w odpowiedniej konkursowej kategorii.

17. W przypadku anulowania piwnych kategorii i zupełnym odsunięciu piwa z konkursu, albo po anulowaniu całego konkursu degustacji będzie dotkniętym zawodnikom zwrócona cała opłata za start w wysokości 100% całej zapłaconej sumy. Konkursowe degustacyjne wzory piwa zawodnikom nie będą zwrócone.

 

18. Dalszą częścią konkursowego przeglądu degustacji ?BIAŁA WRONA 2012? jest konkurs ?Design etykiety BIAŁA WRONA 2012?. W tym konkursie mogą wziąć udział wszyscy krajowi producenci piwa, również ci, którzy nie włączyli się do głównego konkursowego przeglądu degustacji ze swoimi specjalnymi piwami. Warunkiem jest, aby zgłoszona etykieta (zbiór etykiet) pochodziła z rzeczywiście uwarzonego ? przyprawionego piwa. Etykietę można zasłać pocztą do głównego organizatora w ilości 1 szt. (ewentualnie ich zbiór ? szyjka, przednia etykieta, tylna etykieta, pasek, ...), ewentualnie zasłać je elektronicznie na adresy głównych organizatorów: pebox@azet.sk i cassovia.homebrew@gmail.com, w jakimkolwiek bieżącym formacie.

 

Jeśli autorem etykiety (zbioru etykiet) nie jest samotny zgłaszający ? domowy warzelnik piwa, należy podać również konkretnego autora, ewentualnie wykonawcę etykiety (zbioru etykiet).

Zasłaniem etykiety (zbioru etykiet), ewentualnie projektu graficznego etykiet piwa i znaku browaru uczestnik konkursu w kategorii ?Design etykiety BIAŁA WRONA 2012? wyraża zgodę z użyciem etykiety piwa i znaku browaru dla celów imprezy ?BIAŁA WRONA 2012? i z ich przekazaniem komisji do fachowego posądzenia w ramach konkursu ?Design etykiety BIAŁA WRONA 2012?, tak w formie papierowej jak i w formie elektronicznej.

 

Udzielone etykiety w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej pozostają w archiwum organizatora konkursu z celem wytworzenia kroniki imprezy.

 

Najlepszą etykietę (zbiór etykiet) będzie wybierała niezależna komisja złożona z pięciu członków (profesjonalny designer, zbieracz etykiet piwa, przedstawiciel AMNPS, przedstawiciel domowych warzelników, zwyczajny konsument piwa) indywidualnie, tak, że wybierze 3 etykiety (zbiory etykiet) z najwyższą ilością punktów. Pod uwagę będzie brany całkowity design, opracowanie tematu, inwencja, wykonanie, ...

Częścią etykiety (zbioru etykiet) może być również jej fotograficzne zobrazowanie na butelce, jako przedstawienie całości.

Nagroda na pierwszych trzech miejscach będzie następująca:

1. nagroda ? dyplom, nagroda rzeczowa

2. nagroda ? dyplom, nagroda rzeczowa

3. nagroda ? dyplom, nagroda rzeczowa

Etykiety można zgłosić ewentualnie zasłać najpóźniej do 4. 02. 2012 na następujące adresy:

Peter Bognár, ul. Partizánska 1, 040 01 Košice, SR, resp. pebox@azet.sk, ewentualnie cassovia.homebrew@gmail.com.

Przekazywanie nagród odbędzie się po skończeniu obydwu konkursów wszystkim obecnym uczestnikom osobiście, nieobecnym słowackim uczestnikom będzie nagroda zasłana pocztą, ewentualnie przekazana pośrednictwem osób kontaktowych, ewentualnie znajdzie się odpowiedni sposób po uzgodnieniu z dotkniętymi uczestnikami konkursu.

20. Wyniki obydwóch konkursów będą podane do wiadomości najpóźniej do 13. 02. 2012 do godz. 24:00 na webowych stronach AMNPS ? malepivovary.sk, KamNaPIVO.sk i svetpiva.cz., ewentualnie na stronie konkursu Biała wrona ? socjalnej sieci facebook.

 

Współzawodniczący będą poinformowani o wynikach również formą elektroniczną e-mailem w przypadku, że w zgłoszeniu będzie podany e-mail.

 

 

Cieszymy się na Państwa uczestnictwo ? Daj Bóg szczęście?.

 

 

Za głównego organizatora KDD Koszyce dyrektor konkursu Peter Bognár i Marián Hajduk

W Koszycach 5. 10. 2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przypadkowo kategorie konkursowe nieźle skorelowały się z żywieckim KPD, więc nie trzeba warzyć dedykowanego piwa na ten konkurs. Już mam AIPA i Stouta, a do kategorii Open też coś się znajdzie :beer:

Share this post


Link to post
Share on other sites
4. Podać, jakim sposobem było piwo przygotowane (kwaśnienie górne, dolne) :beer:

Konkurs na najlepszego kwasiżura ? :)

oj tam :) takie dostałam tłumaczenie. Przepraszam, ale nie miałam czasu poprawiać, a chciałam jak najszybciej wrzucić info o konkursie, żeby każdy mógł przygotować piwa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Przypominam o konkursie :) Pozostał niecały miesiąc na zgłoszenie piw do konkursu.

Osoby które chciałyby wysłać piwa za moim pośrednictwem proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłania go do mnie na adres dori@piwo.org. Ja prześlę wszystkie zgłoszenia razem do Słowaków.

biela vrana prihlaška degust PL-1.doc

Biela Vrana 2012 statut konečna verzia PL-1.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

..jeśli nie doczytałem w regulaminie nic o karze chłosty za wysłanie "kwasów i granatów" to chyba pomyślę o starcie.... :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ostatni dzwonek, żeby zgłosić piwa do konkursu!!!

Do wtorku czekam na "prihlaski" :) Nie wiem dokładnie kiedy przekażę piwa Słowakom, ale jeśli ktoś ma zamiar jeszcze przesłać do mnie jakieś piwa to proszę je wysłać najpóźniej w poniedziałek lub wtorek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Piwa zostały oetykietowane, spakowane i wczoraj trafiły w ręce Petera Bognara.

Życzę wszystkim uczestnikom powodzenia i trzymam kciuki :okey:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Piwa zostały oetykietowane, spakowane i wczoraj trafiły w ręce Petera Bognara.

Życzę wszystkim uczestnikom powodzenia i trzymam kciuki :okey:

dori! Dzięki wielkie za wszystko :) !! :beer: :beer:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja też bardzo Ci dziękuję!

Czy piwa jakoś specjalnie etykietowałaś? Mam nadzieję, że nie musiałaś odwijać moich butelek. :/

W każdym razie jeszcze raz dziękuję. :okey::beer: :beer: :beer:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zawsze Słowakom kleję dodatkową małą etykietkę informacyjną, żeby się połapali :)

Spoko, jakoś udało mi się przebrnąć przez Twoje zabezpieczenia :cool:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyniki:

 

V kategórii A - Weizen (16 vzoriek) na prvých piatich miestach sa umiestnili:

 

1. miesto: Karelweizen 12,5 Blg. Iszó Péter, MR, Strieborná šiška

2. miesto: Vintoperk Weizen 13, Ivan Vakula &Vintoperk, SR, Strieborná šiškaa

3. miesto: Kožlak Pszeniczny Pieron 15,4 Blg., Adam Wróbel, PL, Strieborná šiška

4. miesto: Weizenbock 16,5 st., Marek Bakalarski, PL, Bronzová šiška

5. miesto: Károly Róbert 16 Blg., Iszó Péter, MR, Bronzová šiška

 

V kategórii B - IPA (18 vzoriek) na prvých piatich miestach sa umiestnili:

 

1. miesto: KDD Chopper, M. Hajduk, M. Fek, P. Bognár, SK, Zlatá šiška

2. miesto: Mokosa 13,6 Plato, P. Bartoš, M. Hajduk, J. Burdych, SK,Strieborná šiška

3. miesto: splatter AIPA, Martin Lučko, SK, Strieborná šiška

4. miesto: uCieszna IPA 15° Blg., Dorota i Janusz Chrapek, PL, Strieborná šiška,

5. miesto: Zlatý panter IPA 16 st., Petr Šlezar, ČR, Strieborná šiška

 

V kategórii C - Stout (24 vzoriek) na prvých piatich miestach sa umiestnili:

 

1. miesto: Stout Opalenicki 216 15 Blg., Andrzej Smyk, PL, Strieborná šiška

2. miesto: Dry Stout Pieron 10 Blg., Adam Wróbel, PL, Strieborná šiška

3. miesto: Russian Imperial Stout 24 Blg., Tomasz Wawrzyniak, Strieborná šiška

4. miesto: Fuggle Stout 14 st., Petr Šlezar, ČR, Strieborná šiška

5. miesto: Bitumen 27, József Kovács, MR, Strieborná šiška

 

V kategórii D - Iné (43 vzoriek) na prvých piatich miestach sa umiestnili:

1. miesto: Csavaros Bock 16,3°, Harangozó Dániel, MR, Strieborná šiška

2. miesto: Swiateczne Pieron 13 Blg., Adam Wróbel, PL, Strieborná šiška

3. miesto: Vintoperk Red Ale, Ivan Vakula &Vintoperk, SK, Strieborná šiška

4. miesto: Zázvorový špeciál s horcom 14 st., Ivan Trpiš, SK, Strieborná šiška

5. miesto: Szkocki Hazok Wielkanocny Pieron 21,7 Blg., Adam Wróbel, PL, Strieborná šiška

 

Gratulacje dla Pierona, Anteksa, GutiMara, Twawrzyniaka

:beer: :beer: :beer:

 

Post został wypromowany jako artykuł

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratulacje dla zwycięzców, szczególnie dla Adama.

ADAŚ poszalałeś, ale tylko tak dalej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych, ale szczególnie dla Adama, konkurs prawie cały Twój.

 

A jak emocje opadną to poproszę receptury/linki celem zamieszczenia na wiki. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, w szczególności dla Andrzej za zajęcie I miejsca oraz Dorocie za zorganizowanie i przekazanie piw na konkurs.

Receptury to: I , II, III

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adaś Gratulacje, zmieniłeś się ostatnio czy mi sie wydaje :smilies:

Wydaje Ci się, przecież tak bardzo się nie zestarzałem. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.