Jump to content

02C. Classic American Pilsner


Makaron
 Share

Recommended Posts

2C. Classic American Pilsner

 

Aroma: Low to medium grainy, corn-like or sweet maltiness may be evident (although rice-based beers are more neutral). Medium to moderately high hop aroma, often classic noble hops. Clean lager character, with no fruitiness or diacetyl. Some DMS is acceptable.

Appearance: Yellow to deep gold color. Substantial, long lasting white head. Bright clarity.

 

Flavor: Moderate to moderately high maltiness similar in character to the Continental Pilsners but somewhat lighter in intensity due to the use of up to 30% flaked maize (corn) or rice used as an adjunct. Slight grainy, corn-like sweetness from the use of maize with substantial offsetting hop bitterness. Rice-based versions are crisper, drier, and often lack corn-like flavors. Medium to high hop flavor from noble hops (either late addition or first-wort hopped). Medium to high hop bitterness, which should not be coarse nor have a harsh aftertaste. No fruitiness or diacetyl. Should be smooth and well-lagered.

 

Mouthfeel: Medium body and rich, creamy mouthfeel. Medium to high carbonation levels.

 

Overall Impression: A substantial Pilsner that can stand up to the classic European Pilsners, but exhibiting the native American grains and hops available to German brewers who initially brewed it in the USA. Refreshing, but with the underlying malt and hops that stand out when compared to other modern American light lagers. Maize lends a distinctive grainy sweetness. Rice contributes a crisper, more neutral character.

 

Comments: The classic American Pilsner was brewed both pre-Prohibition and post-Prohibition with some differences. OGs of 1.050-1.060 would have been appropriate for pre-Prohibition beers while gravities dropped to 1.044-1.048 after Prohibition. Corresponding IBUs dropped from a pre-Prohibition level of 30-40 to 25-30 after Prohibition.

 

History: A version of Pilsner brewed in the USA by immigrant German brewers who brought the process and yeast with them when they settled in America. They worked with the ingredients that were native to America to create a unique version of the original Pilsner. This style died out after Prohibition but was resurrected as a home-brewed style by advocates of the hobby.

 

Ingredients: Six-row barley with 20% to 30% flaked maize to dilute the excessive protein levels. Native American hops such as Clusters, traditional continental noble hops, or modern noble crosses (Ultra, Liberty, Crystal) are also appropriate. Modern American hops such as Cascade are inappropriate. Water with a high mineral content can lead to an inappropriate coarseness in flavor and harshness in aftertaste.

 

Vital Statistics:

OG: 1.044 ? 1.060

IBUs: 25 ? 40

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 3 ? 6

ABV: 4.5 ? 6%

 

Commercial Examples: Occasional brewpub and microbrewery specials

 

 

2C. Classic American Pilsner

 

Aromat: Niski do średni zbożowy, kukurydziany albo słodka słodowość może być wyczuwalny(aczkolwiek piwa na bazie ryżu są bardziej neutralne). Średni do umiarkowanie wysokiego aromatu chmielu, często klasyczne szlachetne chmiele. Czyste, charakter lagerowy, bez owocowości albo diacetylu. Troche DMS jest akceptowalne.

 

Wygląd:Żółty do głębokiego złotego koloru. Solidna, dlugo utrzymująca się biała piana. Czysta przejrzystość.

 

Smak: Umiarkowany do umiarkowanie wysokiego słodowości, podobne w charakterze do Continental Pilsener, ale w pewnym stopniu lżejszy w intensywności w zależności od użycia do 30% spłatkowanej kukurydzy albo ryżu jako dodatku niesłodowanego. Delikatnie zbożowa, kukurydziana słodkość wynikająca z użycia kukurydzy z istotną osadzoną goryczką chmielową. Wersje piwa, które bazują na ryżu są bardziej rześkie, wytrawne oraz przeważnie bez smaków kukurydzianych. Średnie do wysokiego aromatu chmielowego z szlachetnych (wynikające z chmielenia późnego (late hopping) i wczesnego (firts-wort hopping)). Średnia do wysoka goryczka chmielowa, która nie powinna być chropowata i nie powinna zostawiać ostrego posmaku. Brak smaków owocowych albo diacetylu. Powinno być gładkie i dugo leżakowane.

 

Tekstura: Średnia treściwość i bogata, kremowa tekstura. Średnie do wysokie nagazowanie.

 

Ogólne wrażenie: Ważny Pilsener, który może stawić czoło klasycznym Europejskim Pilsnerom, ale z rodzimych amerykańskich zbóż i chmieli dostępnych niemieckim piwowarom, którzy początkowo zaczeli warzyć to piwo w USA. Orzeźwiające, ale z podkreślonym słodem i chmielem, które wyróżnia gdy porózwnamy z innymi nowoczesnymi Amerykańskimi light lagers. Kukurydza wyróżnia zbożowąsłodkość. Ryż przyczynia się do rześkości i bardziej neuralnego charakteru.

Komentarz: Klasyczny Amerykański Pilsner był warzony w obydwu okresach przed prohibicją i po prohibicji z drobnymi różnicami. OG z 1.050-1.060 byłby odpowiedni dla przed prohibicyjnymi piwami, gdy gęstości spadły do 1.044-1.048 po prohibicji. Odpowiednio IBU sprzed prohibicją były na poziomie 30-40 do 25-30 po prohibicji.

 

Historia: Wersja Pilsnera uwarzona w USA przez piwowarów,którzy wyemigrowali z Niemiec. Gdy osiedlili się w Ameryce, przywieźli ze proces i drożdże. Pracowali z surowcami, które były dostępne lokalnie w Ameryce by stworzyć unikalną wersje oryginalnego Pilsnera. Ten styl umarł po prohibicji, ale został wskrzeszony przez styl warzony w domu przez piwowarów hobbistów.

 

Surowce: Sześciorzędowy jęczmień z 20% do 30% spłatkowanej kukurydzy by rozcieńczyć zbyt duży poziom protein. Rodowite Amerykańskie chmiele takie jak Clusters, tradycyjne kontynentalne szlachetne chmiele, albo nowoczesne szlachetne krzyżówki (Ultra, Liberty, Crystal) są również odpowiednie. Nowoczene chmiele takie jak Cascade są nieodpowiednie. Woda z duża ilością minerałów może prowadzić do chropowatości w smaku i ostrości w posmakach.

Podstawowe informacje:

OG: 1.044 ? 1.060

IBUs: 25 ? 40

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 3 ? 6

ABV: 4.5 ? 6%

 

Komercyjne przykłady: Okazjonalnie browary restauracyjne i mikrobrowary.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

2C. Classic American Pilsner

 

Aromat: Niski do średni zbożowy, kukurydziany albo słodko słodowy aromat może być wyczuwalny(aczkolwiek piwa na bazie ryżu są bardziej neutralne). Średni do umiarkowanie wysoki aromat chmielu, często klasyczne szlachetne chmiele. Czyste, charakter lagerowy, bez owocowości albo dwuacetylu. Trochę DMS jest akceptowalne.

 

Wygląd:Żółty do głęboko złotego koloru. Solidna, długo utrzymująca się biała piana. Czysta przejrzystość.

 

Smak: Umiarkowana do umiarkowanie wysoka słodowość, podobne w charakterze do Continental Pilsener, ale w pewnym stopniu lżejszy w intensywności co zależy od użycia do 30% płatkowanej kukurydzy albo ryżu jako dodatku niesłodowanego. Delikatnie zbożowa, kukurydziana słodkość wynikająca z użycia kukurydzy z istotną osadzoną goryczką chmielową. Wersje piwa, które bazują na ryżu są bardziej rześkie, wytrawne oraz przeważnie bez smaków kukurydzianych. Średnie do wysokich szlachetnych aromatów chmielowych (wynikające z chmielenia późnego (late hopping) i wczesnego (firts-wort hopping)). Średnia do wysoka goryczka chmielowa, która nie powinna być chropowata i nie powinna zostawiać ostrego posmaku. Brak smaków owocowych albo dwuacetylu. Powinno być gładkie i długo leżakowane.

 

Tekstura: Średnia treściwość i bogata, kremowa tekstura. Średnie do wysokie nagazowanie.

 

Ogólne wrażenie: Ważny Pilsener, który może stawić czoło klasycznym Europejskim Pilsnerom, ale z rodzimych amerykańskich zbóż i chmieli dostępnych niemieckim piwowarom, którzy początkowo zaczęli warzyć to piwo w USA. Orzeźwiające, ale z podkreślonym słodem i chmielem, które wyróżnia to piwo jeśli porównamy je z innymi nowoczesnymi Amerykańskimi light lagers. Kukurydza wyróżnia zbożową słodkość. Ryż przyczynia się do rześkości i bardziej neutralnego charakteru.

Komentarz: Klasyczny Amerykański Pilsner był warzony w obu okresach przed prohibicją i po prohibicji z drobnymi różnicami.Gęstość początkowa z przedziału 1.050-1.060 była odpowiednia dla piw sprzed okresu prohibicji, natomiast gęstość początkowa spadła do 1.044-1.048 po okresie prohibicji. Odpowiednio IBU sprzed okresu prohibicji były na poziomie 30-40 natomiast 25-30 po okresie prohibicji.

 

Historia: Wersja Pilsnera uwarzona w USA przez piwowarów,którzy wyemigrowali z Niemiec. Gdy osiedlili się w Ameryce, przywieźli ze sobą proces i drożdże. Pracowali z surowcami, które były dostępne lokalnie w Ameryce by stworzyć unikalną wersje oryginalnego Pilsnera. Ten styl umarł po okresie prohibicji, ale został wskrzeszony przez piwowarów amatorów.

 

Surowce: Sześciorzędowy jęczmień z 20% do 30% płatkowanej kukurydzy by rozcieńczyć zbyt duży poziom białek. Rodowite Amerykańskie chmiele takie jak Clusters, tradycyjne kontynentalne szlachetne chmiele, albo nowoczesne szlachetne krzyżówki (Ultra, Liberty, Crystal) są również odpowiednie. Nowoczesne chmiele takie jak Cascade są nieodpowiednie. Woda z duża ilością minerałów może prowadzić do chropowatości w smaku i ostrości w posmakach.

Podstawowe informacje:

OG: 1.044 ? 1.060

IBUs: 25 ? 40

FG: 1.010 ? 1.015

SRM: 3 ? 6

ABV: 4.5 ? 6%

 

Komercyjne przykłady: Okazjonalnie warzone przez browary restauracyjne i mikrobrowary.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.