Jump to content

Prague International Homebrew Award 2011


dori
 Share

Recommended Posts

Czesi organizują koleją edycję konkursu piw domowych. Poniżej info, niestety po czesku:

STATUT SOUTĚŽE DOMÁCÍCH VÝROBCŮ PIV

Prague International Homebrew Award

(podzim 2011)

 

(1) Organizátorem soutěže je pivní portál Pivo-pivo.cz ve spolupráci se svými partnery.

 

(2) Právo účasti v soutěži mají všichni nekomerční domácí výrobci piva jak z České republiky, tak i ze světa.

 

(3) Do soutěže jsou připuštěna jak piva vyráběná z koncentrátů, tak ze základních surovin.

 

(4) Soutěž je vyhlášená v následujících kategoriích:

? I. světlá piva českého typu do 12,99 % EPM

? II. světlá piva českého typu nad 13,00 % EPM

? III. tmavá a polotmavá piva českého typu

? IV. pšeničné pivo bavorského typu

? V. svrchně kvašená piva typu ale bez rozdílu pivního stylu

? VI. ostatní spodně kvašená piva bez rozdílu pivního stylu

 

(5) Místo a čas konání soutěže ? sobota 3.12.2011, Vyšší odborná škola ekonomických studií a

Střední průmyslová škola potravinářských technologií Praha2, Podskalská 10

 

(6) Přihlášky do soutěže lze zasílat do 30.11.2011 na emailovou adresu piha@homebrewing.cz

 

(7) Vzorky do soutěže lze zasílat do 1.12. na adresu Pivovar Kocour Varnsdorf, Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf , případně je osobně odevzdat tamtéž. Dalším místem, kde lze odevzdat vzorky je restaurační pivovar Pivovarský dům, Ječná/Lípová 15, 120 44 Praha 2 (k rukám sládka Martina Vávry), případně do pivotéky Pivní rozmanitost, Husitská 37, Praha ? Žižkov. Slovenští domovarníci mohou odevzdat/zaslat vzorky do Pivovaru Kaltenecker, Zakarpatská 28, Rožňava (pivovar.kaltenecker@gmail.com , +421 (0)58 732 91 05 )

 

(8) Základní chemické rozbory budou provedeny v Pivovaru Svijany a.s. po ukončení vlastní degustační soutěže, aby všechny vzorky byly analyzovány najednou.

 

(9) Vzorky přihlášené do soutěže musí obsahovat následující informace: Jméno, příjmení, adresu a kontakt výrobce, název piva a kategorii, do které se přihlašuje. Do stejné kategorie lze přihlásit maximálně 3 piva jednoho výrobce. Forma přihlášení a popisky na lahvi musí mít následující formu:

Označení kategorie ? příjmení domovarníka ? číslo vzorku domovarníka v dané kategorii ? jméno piva, například: IV. kategorie Domovarník XY|1. pšeničná kočka, IV. kategorie Domovarník XY 2. bílá kočka atd...

 

(10) Každé balení musí obsahovat etiketu a označení výrobcem, značkou a kategorií, do které se přihlašuje.

 

(11) Celkové zápisné do soutěže pro jednoho domovarníka činí 100Kč za jeden přihlášený vzorek piva.

 

(12) Od každého přihlášeného vzorku musí být dodán objem 2 litry (minimálně ve dvou obalech ? analytika, degustace).

 

(13) Panel hodnotitelů se bude skládat z nezávislých odborníků, jmenovaných organizátory.

(14) Vítězem kategorie se stává pivo, které získá nejvyšší souhrnný počet bodů od všech hodnotitelů. V případě shody na vyhlašovaných místech se škrtá nejhorší a nejlepší známka piv se shodou, pokud shoda trvá, pořadí se dělí.

 

(15) Cenu v každé kategorii získávají tři nejlepší piva, v případě čtyř přihlášených vzorků v kategorii dvě, v případě tří pouze vítěz. Pokud se přihlásí méně než tři vzorky v kterékoli kategorii, je kategorie zrušena a zápisné vráceno.

 

(16) První tři místa v kategorii získávají diplom. Vítěz dané kategorie obdrží od partnera soutěže, firmy Bohemia Hop, jeden kilogram granulovaného chmele dle vlastního výběru.

 

(17) Celkový vítěz (pivo s nejlepším hodnocením z jednotlivých kategorií) obdrží diplom a možnost uvařit do 1.4.2012 várku piva dle svého receptu v Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, z které mu připadne 150 litrů piva v sudové formě. Náklady na dopravu a případný nocleh si hradí výherce sám, náklady na uvaření várky hradí Pivovar Kocour Varnsdorf.

 

 

(18) Výsledky budou vyhlášeny: v sobotu 3.12.2011 během Dne D českých domovarníků v Podskalské ulici v Praze 2.

 

 

V Děčíně dne 18.10.2011

 

Jan Kočka

organizátor soutěže

Link to comment
Share on other sites

REGULAMIN KONKURSU PIWOWARÓW DOMOWYCH

Prague International Homebrew Award

(jesień 2011)

 

(1) Organizatorem konkursu są portal Pivo-pivo.cz we współpracy ze swoimi partnerami.

 

(2) Prawo uczestnictwa w konkursie mają wszyscy domowi piwowarzy z Republiki Czeskiej i reszty świata.

 

(3) Do konkursu są dopuszczane piwa wyrabiane z ekstraktów, jak też ze słodów [oryg. podstawowych surowców].

 

(4) Konkurs jest ogłoszony w następujących kategoriach:

? I. piwa jasne w typie czeskim do 12,99 % ekstraktu [EPM - extrakt původní mladiny ? ekstrakt początkowy brzeczki nastawnej]

? II. piwa jasne w typie czeskim ponad 13,00 % ekstraktu

? III. piwa ciemne i półciemne w typie czeskim

? IV. piwa pszeniczne w typie bawarskim

? V. piwa górnej fermentacji bez podziału na piwne style

? VI. Pozostałe piwa dolnej fermentacji bez podziału na piwne style

 

(5) Miejsce i data odbywania się konkursu ? sobota 3.12.2011 - Vyšší odborná škola ekonomických studií a

Střední průmyslová škola potravinářských technologií [nazwa własna szkoły] Praga, dzielnica 2, ul. Podskalská 10

 

(6) Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 30.11.2011 na adres mailowy piha@homebrewing.cz

 

(7) Próbki do konkursu należy przesyłać do 1.12. na adres: Pivovar Kocour Varnsdorf, Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf lub dostarczyć osobiście w to

samo miejsce. Kolejnym miejscem, gdzie należy dostarczać próbki jest browar restauracyjny: Pivovarský dům, Ječná/Lípová 15, 120 44 Praha 2 (na ręcę piwowara Martina Vávry), lub do piwoteki Pivní rozmanitost, Husitská 37, Praha ? Žižkov. Słowaccy piwowarzy domowi mogą dostarczyć/przesłać próbki do browaru Kaltenecker, Zakarpatská 28, Rožňava (pivovar.kaltenecker@gmail.com , +421 (0)58 732 91 05 )

 

(8) Podstawowa analiza chemiczna zostanie przeprowadzona w browarze Svijany a.s. po zakończeniu [?]degustacyjnej części konkursu, aby wszystkie próbki były analizowane naraz.

 

(9) Próbki zgłoszone do konkursu muszą zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe piwowara, nazwa piwa i kategoria, w której jest zgłaszane. Do tej samej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 piwa jednego wytwórcy. Forma zgłoszenia oraz opis na flaszce musi mieć następującą formę:

Oznaczenie kategorii ? nazwisko piwowara ? numer próbki w danej kategorii ? nazwa piwa, np.:

IV. kategorie Domovarník XY|1. pšeničná kočka,

IV. kategorie Domovarník XY 2. bílá kočka itd.

 

(10) Każde opakowanie musi zawierać etykietę opisaną wytwórcą, [?]marką i kategorią, w której jest zgłaszane.

 

(11) Pełne wpisowe na konkurs dla jednego piwowara wynosi 100 koron czeskich za jedną zgłaszaną próbkę.

 

(12) Każdej zgłoszona próbka musi być dostarczona w objętości 2 litrów (w minimalnie dwóch opakowaniach ? analiza, degustacja).

 

(13) Grono oceniających będzie się składało z niezależnych specjalistów wyznaczonych przez organizatorów.

 

(14) Zwycięzcą w danej kategorii zostaje piwo, które uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów od wszystkich oceniających. W przypadku remisu dla miejsc nagradzanych skreśla się najgorszą i najlepszą ocenę remisujących piw, jeżeli remis trwa nadal miejsce jest dzielone [?ex aequo].

 

(15) Nagrodę w każdej kategorii uzyskują trzy najlepsze piwa, w wypadku czterech zgłoszonych próbek w kategorii dwa, w przypadku trzech jedynie zwycięzca. Jeżeli w którejkolwiek kategorii zgłoszone zostaną mniej niż trzy próbki, kategoria ta jest odwoływana a wpisowe zwracane.

 

(16) Pierwsze trzy miejsca w kategorii uzyskują dyplom. Zwycięzca danej kategorii otrzyma od partnera konkursu, firmy Bohemia Hop, jeden kilogram granulatu chmielowego wg własnego wyboru.

 

(17) Zupełny zwycięzca [Grand Champion] otrzymuje dyplom a możliwość uwarzenia do 1.4.2012 warki piwa wg swojej receptury w browarze Kocour w Varnsdorfie, z której przypadnie mu 150 litrów piwa w beczkach [kegach]. Koszty transportu oraz możliwego noclegu zwycięzca pokrywa sam, koszty uwarzenia warki pokrywa browar Kocour.

 

(18) Wyniki zostaną ogłoszone: w sobotę 3.12.2011 w ciągu Dnia D czeskich piwowarów domowych na ulicy Podskalská w Pradze 2.

 

Děčín, dnia 18.10.2011

 

Jan Kočka

Organizator konkursu

Edited by Bogodar
Link to comment
Share on other sites

" w typie czeskim"

łoj ....wszystkie moje piwa są w typie czeskim, bo znając gusty Czechów ( pracowałem tam w latach 80-ych zeszłego wieku :rolleyes:),

to lubią wszystkie piwa ..... ze wskazaniem na ich regionalne , tzn. produkowane w ich miejscowości.

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Ja też bym parę piw wysłała. Jak mogłaby być zorganizowana wysyłka?

Musiałby się znaleźć ktoś kto zgromadzi piwa od polskich piwowarów, a następnie wyśle jako jedną przesyłkę paletową do Czech. Jeśli nie to wszyscy wysyłamy indywidualnie.

Link to comment
Share on other sites

Może któryś z piwowarów mieszka niedaleko Varnsdorf'u (Bogatynia, Zgorzelec) i mógłby dowieźć piwa własnym transportem? Zgłaszający piwo pokryliby koszty dostawy, przy 10 osobach i powiedzmy 12 zł/osobę, dałoby to 120 zł za dowóz. Im więcej chętnych tym większy zarobek, a trasa ta sama. ;)

Link to comment
Share on other sites

Niezależnie od ilości piw zgłoszonych?

Myślę, że od paczki sensownej wielkości. Nie narzucam kwot ani sposobu ich pobierania. To był tylko przykład.

 

Na tym etapie jest pytanie: czy taki ktoś mieszka w okolicach i jest chętny, żeby piwa zawieźć. Jakim dużym dysponuje samochodem i jak daleko musiałby jechać. Jakie będą to dla niego/niej koszty, itd.

Jak nikt chętny się nie zgłosi to trudno, wtedy każdy będzie słał indywidualnie.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ja wysyłałam.

 

Organizacja i komunikacja bez sensu. Wysyłałam paczkę pocztą dwa tygodnie przed terminem. Bałam się, że piwa nie dotrą w całości, do tego wpłatę włożyłam do paczki. Pisałam maila z prośbą o informację o losie przesyłki. Włożyłam kartkę do paczki z prośbą o informację. Pisałam kilka maili. Dopiero w dzień konkursu przysłali potwierdzenie, że piwa są.

 

We wtorek pytałam kiedy będę wyniki, to do tej pory nie dostałam odpowiedzi. Ohyda, na pewno już nigdy nie wyślę do maślaków piwa na konkurs. :/:P

Link to comment
Share on other sites

Wysłałem dwa niedobitki z zeszłego sezonu, ale o wynikach nic mi nie wiadomo. Wiem tylko, że Słowacy zdobyli 4 nagrody, bo chwalili się na stronie kamnapivo.sk. Miał być artykuł z wynikami w tym tygodniu, ale jeszcze go nie ma, o ile wiem.

Link to comment
Share on other sites

Wogosz "spóźnił" się dwa dni to była afera :D

Ba, wyniki pewnie już są, tylko małe opóźnienie na granicy w celu weryfikacji wyników :D

Ja tam piwa nie słałem ale gratuluję polskim piwowarom, że posłali. Ciekaw jestem wyników...

Link to comment
Share on other sites

Sama piwa na konkurs nie wysyłałam, ale zamieściłam tutaj informację o nim, więc czuje się po trosze odpowiedzialna za ten cały bałagan... niestety nie pierwszy ze strony Czechów...

Wysłałam maila z pytaniem o wyniki i czekam.

Link to comment
Share on other sites

Sama piwa na konkurs nie wysyłałam, ale zamieściłam tutaj informację o nim, więc czuje się po trosze odpowiedzialna za ten cały bałagan... niestety nie pierwszy ze strony Czechów...

Wysłałam maila z pytaniem o wyniki i czekam.

Myślę, że nie masz co się czuć odpowiedzialna. To nie Twoja wina, tylko olewactwo organizatorów. Ty chciałaś jak najlepiej.

 

Ja wysłałam maila z zapytaniem kiedy będą wyniki dokładnie tydzień temu, jeszcze nie dostałam odpowiedzi.

Link to comment
Share on other sites

Wyniki widzę, ze wreszcie się pojawiły :(

Gratulacje Agnieszka :| :|

 

 

 

I. Světlá ČS do12,99

 

1 Šidla Antonín Moč paní Hraběnky 107

2 Lopatka Václav St. Lopés světlé pivo 105

3 Salaba Jiří Zahradník 8% 97

Kraus Ondřej Ondráš 97

Zimmermann Jan Kobra 11° 97

 

II. Světlá piva ČS nad 13,00

 

1 Zimmermann Jan Chřestýš 13° 97

1 Černý Miroslav Leštinská 13° (letošní chmel) 97

3 Černý Miroslav Leštinská 13° (loňský chmel) 92

 

III. Tmavá a polotmavá piva ČS typu

 

1 Oppelt Jan Přívozský Šušťur tm. ležák 12° 95

2 Kružic Ľuboš Bystrický špeciál 16° 93

2 Kořínek Petr Pivkor tmavá 11° 93

 

IV. Pšeničná piva bavorského typu

 

1 Alexiu Chris a Alex Pšeničná Michaela 109

2 Vakula Ivan Vintoperk Weizen 13 98

3 Hanzel Dalibor Rauchweizen 13 94

 

V. Svrchně kvašená ALE

 

1 Fencl Tomáš Bambus Lemus IPA II 130

2 Lopata Agnieszka AIPA 15,5 Blg.6,4alg 124

3 Rail Evan Bohemia Oak-Aged Imperial Stout 122

 

VI. Ostatní spodně kvašená piva

 

1 Franěk Petr Icebok 118

2 Hudák Peter Zázvor 102

3 Franěk Petr Rauchbier 13° 87

 

http://www.homebrewing.cz/clanek/4550-PIHA-2011-Aneb-jak-to-vse-dopadlo/index.htm

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.