Jump to content
Sign in to follow this  
Hoperator

27. Historical Beer/Piwo Historyczne: Gose

Recommended Posts

Ogólne wrażenie:

Mocno nasycone, kwaskowe (cierpkie) i owocowe piwo pszeniczne z wyważonym kolendrowym i słonym charakterem i niską goryczką. Bardzo orzeźwiające z rześkimi smakami i wysokim odfermentowaniem.

 

Aromat:

Lekki do umiarkowanego owocowy aromat owoców jabłkowatych (pome fruits). Lekka kwaśność, nieco drażniąca. Wyczuwalna kolendra, która może wnieść aromatyczną cytrynowość, której intensywność nie powinna być wyższa niż umiarkowana. Lekko chlebowy, ciastowy, drożdżowy charakter jak nieupieczonego chleba na zakwasie. Kwasowość i kolendrowość może dawać rześkie, żywe odczucie. Sól może być odczuwana jako bardzo lekki, czysty charakter morskiej bryzy lub jako ogólna świeżość, jeśli w ogóle jest wyczuwalna.

 

Wygląd:

Niefiltrowane, z umiarkowanym do pełnego zamgleniem. Umiarkowana do wysokich rozmiarów biała piana z dużymi bąbelkami i dobrą retencją. Musujące. Średnio żółty kolor.

 

Smak:

Umiarkowana do wyważonej, ale wyczuwalna kwaśność, jak cytryna wyciśnięta do mrożonej herbaty. Umiarkowany chlebowy/ciastowy smak słodowy. Lekki do umiarkowanego owocowy charakter owoców jabłkowatych (pome fruits), owoców pestkowych (stone fruits) lub cytryn. Lekki do umiarkowanego słony charakter, nie większy niż do granicy wyczuwalności; sól powinna być wyczuwalna (przeważnie w pierwszym odczuciu), ale piwo nie smakować przesadnie słono. Niska goryczka, bez smaków chmielowych. Wytrawne, w pełni odfermentowany finisz z kwasowością, która zamiast chmielenia ma balansować słodowość. Kwasowość może być bardziej wyczuwalna w finiszu i wzmacniać orzeźwiający charakter piwa. Kwasowość powinna być zbalansowana, niewybijająca się (chociaż historyczne wersje potrafiły być bardzo kwaśne).

 

Odczucie w ustach:

Wysokie do bardzo wysokiego nasycenie, musujące. Średniolekka do średniopełnej treściwości. Sól może dawać nieco uczucia mrowienia w ustach i wnosić cechę apetyczności, smaczności, jeśli jest w ogóle wyczuwalna. Drożdże i pszenica mogą dawać nieco treściwości, ale to nie powinno być mocne odczucie.

 

Komentarze:

Serwowane w tradycyjnych cylindrycznych szklankach. Historyczne wersje mogły być bardziej kwaśne niż współczesne przykłady, co wynikało ze spontanicznej fermentacji i mogły być mieszane z syropami, jak to robi się z Berliner Weisse, lub Kummel, likierem smakowym z kminkiem, kuminem i fenkułem. Współczesne przykłady są zaszczepiane lactobacillus i są bardziej zbalansowane i generalnie nie potrzebują dosładzania.

 

Historia:

Wąski styl związany z Lipskiem, ale mający korzenie w średniowieczu w mieście Goslar nad rzeką Gose. Dokumentowany w Lipsku w 1740. Lipsk chwalił się w 1900, że posiada 80 Gose Häuser. Produkcja znacząca zmalała po II wojnie światowej i całkowicie zaprzestano jej w 1966. Współczesna produkcja została wznowiona w latach 80. XX w., jednak piwo nie jest szeroko dostępne.

 

Charakterystyczne składniki:

Słody pilzneński i pszeniczny, użyta z wyczuciem sól i nasiona kolendry, bakterie lactobacillus. Kolendra powinna dawać świeże, cytrusowe (cytrynowe lub gorzkiej pomarańczy), jasne nuty, a nie warzywne, selerowe czy szynkowe. Sól powinna być morska lub dawać świeży charakter, nie metaliczny ani jodynowy.

 

Porównanie stylu:

Odczuwana kwasowość nie jest tak intensywna jak w Berliner Weisse czy guezue. Wyważone zastosowanie soli, kolendry i lactobacillus, piwo nie powinno smakować przesadnie słono. Aromat kolendry może być podobny jak w witbierze. Zmętnienie podobne jak w weissbierze.

 

Parametry:

Gęstość początkowa: 9 – 13,8°Blg

Gęstość końcowa: 1,5- 2,6°Blg

Goryczka: 5-12 IBUs

Barwa: 3-4 SRM

Alkohol: 4,2 - 4,8% obj.

 

Komercyjne przykłady:

Anderson Valley Gose, Bayerisch Bahnhof Leipziger Gose, Doellnitzer Ritterguts Gose, Browar Olimp Talia, Piwoteka Zacny Zalcman.

 

 

 

Overall Impression:

A highly-carbonated, tart and fruity wheat ale with a restrained coriander and salt character and low bitterness. Very refreshing, with bright flavors and high attenuation.

 

Aroma:

Light to moderately fruity aroma of pome fruit. Light sourness, slightly sharp. Noticeable coriander, which can have an aromatic lemony quality, and an intensity up to moderate. Light bready, doughy, yeasty character like uncooked sourdough bread. The acidity and coriander can give a bright, lively impression. The salt may be perceived as a very light, clean sea breeze character or just a general freshness, if noticeable at all.

 

Appearance:

Unfiltered, with a moderate to full haze. Moderate to tall sized white head with tight bubbles and good retention. Effervescent. Medium yellow color.

 

Flavor:

Moderate to restrained but noticeable sourness, like a squeeze of lemon in iced tea. Moderate bready/doughy malt flavor. Light to moderate fruity character of pome fruit, stone fruit, or lemons. Light to moderate salt character, up to the threshold of taste; the salt should be noticeable (particularly in the initial taste) but not taste overtly salty. Low bitterness, no hop flavor. Dry, fully-attenuated finish, with acidity not hops balancing the malt. Acidity can be more noticeable in the finish, and enhance the refreshing quality of the beer. The acidity should be balanced, not forward (although historical versions could be very sour).

 

Mouthfeel:

High to very high carbonation, effervescent. Medium-light to medium-full body. Salt may give a slightly tingly, mouthwatering quality, if perceived at all. The yeast and wheat can give it a little body, but it shouldn’t have a heavy feel.

 

Comments:

Served in traditional cylindrical glasses. Historical versions may have been more sour than modern examples due to spontaneous fermentation, and may be blended with syrups as is done with Berliner Weisse, or Kümmel, a liqueur flavored with caraway, cumin, and fennel. Modern examples are inoculated with lactobacillus, and are more balanced and generally don’t need sweetening. Pronounced GOH-zeh.

 

History:

Minor style associated with Leipzig but originating in the Middle Ages in the town of Goslar on the Gose River. Documented to have been in Leipzig by 1740. Leipzig was said to have 80 Gose houses in 1900. Production declined significantly after WWII, and ceased entirely in 1966. Modern production was revived in the 1980s, but the beer is not widely available.

 

Characteristic Ingredients:

Pilsner and wheat malt, restrained use of salt and coriander seed, lactobacillus. The coriander should have a fresh, citrusy (lemon or bitter orange), bright note, and not be vegetal, celery-like, or ham-like. The salt should have a sea salt or fresh salt character, not a metallic, iodine note.

 

Style Comparison:

Perceived acidity is not as intense as Berliner Weisse or Gueuze. Restrained use of salt, coriander, and lactobacillus – should not taste overtly salty. Coriander aroma can be similar to a witbier. Haziness similar to a Weissbier.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.