Jump to content

Recommended Posts

post-15869-0-89468500-1461851251_thumb.jpg

Pitching rate: 50-100 g/hL
Fermentation temperature: 13-22°C (55-72°F)

Biomass growth rate*: High

Fermentation rate*: Fast

Attenuation*: High

(* Yeast cells growth, fermentation time and degree of attenuation depend on inoculation rate, yeast handling, fermentation temperature and initial composition of the wort)

Alcohol tolerance: 9.0% abv

Flocculation / Sedimentation: Heavily flocculent / Very good sedimentation

Foam stability: Excellent

POF character: Negative

Diacetyl production: Low

Aromatic contribution:

At high temperature, with high gravity wort, Mauribrew DRAUGHT enhances fruity character of the beer.

At low temperature Mauribrew DRAUGHT produces a clean finish with a low ester profile.

Mauribrew DRAUGHT is popular for its versatility thus can be used for many different beer styles eg. French ales, English milds, Belgian blonds. It sediments heavily and makes very bright products thus is adapted to cask conditioning.
post-15869-0-98193300-1461850904_thumb.jpg
Aromatic profile of a beer brewed with Mauribrew DRAUGHT ( RED LINE - 20°P at 20°C; BLUE LINE - 10°P at 13°C)

Mauribrew strains have been selected, propagated, harvested, dried and packed in compliance with good manufacturing practices. Ingredients: yeast, water, emulsifier (E491); GMO free. This yeast is by its nature gluten-free.

Typical Analysis at packaging:

% dry weight > 92.5%
Viable Yeast Count (cfu/g) > 5.0E+09
Non Saccharomyces spp. (cfu/g) < 1.0E+03
Lactic Acid Bacteria (cfu/g) < 5.0E+03

Packaging:

- 20 x 500g vacuum packs per carton

- 1 x 10kg vacuum pack per carton

- 500 x 12.5g nitrogen flushed sachets per carton

 

Shelf life:

Three years from production date.

Storage conditions:
Product should be stored under dry conditions, ideally at 4-10°C (39-50°F). Vacuum package is hard until the seal is broken; once broken, yeast should be used immediately to avoid activity loss. Opened packs/sachets must be sealed and stored at 4°C (39°F) and used within five days.

Pitching rate:

The pitching rate varies with original gravity of the wort as well as brewing conditions. We advise to inoculate a minimum 5.0E+05 viable cells per mL per °Plato. 500g Active Dry Brewing Yeast pitched into 500 litres of wort results in a yeast density of 5 to 10 million viable cells per millilitre.

Rehydration of Mauribrew Active Dry Brewing Yeast:

 1. Prepare the rehydration medium: Sterile wort (<5° Plato) or sterile water (do not use demineralized water) 10 times the weight of yeast: 5 litres for a 500g package 38°C (100°F) is optimal, never lower than 32°C (90°F), never higher than 40°C (104°F)
 2. Open the 500g package with sterile scissors. Sprinkle on surface gently to avoid clumping.
 3. Gently stir then leave for 15-20 minutes. A slow rehydration allows yeast membranes to reform.
 4. Never subject the yeast to temperature shock: adjust the temperature of the rehydrated yeast to within 5°C (9°F) of the wort to be inoculated by adding wort.
 5. Gently stir and leave for 5-10 minutes.
 6. Stir well and pour into the wort to start fermentation. Use the rehydrated yeast within 30 minutes of rehydration. 

 

Mauribrew high quality Active Dry Brewing Yeast is comparable in its performance to liquid yeast. Furthermore it is a practical, consistent and cost effective option.

 

Zużycie: 50-100 g/hL
Temperatura fermentacji: 13-22°C (55-72°F)

Tempo wzrostu*: Duże

Tempo fermentacji*: Szybkie

Poziom przemiany cukrów*: Wysoki
(* Tempo wzrostu, czas fermentacji oraz poziom przemiany cukrów zależy od  sposobu przechowywania, temperatury fermentacji oraz gęstości brzeczki)

Tolerancja alkoholu: 9.0% abv

Flokulacja / Sedymentacja: Mocna flokulacja / Wysoka sedymentacja

Stabilnosć piany: Doskonała

Aromaty fenolowe: Brak

Produkcja diacetylu: Niska

Udziały aromatów:
Przy wysokiej temperaturze oraz wysokiej gęstości brzeczki Mauribrew DRAUGHT uwydatnia owocowe aromaty.
Przy niskich temperaturach 
Mauribrew DRAUGHT uzyskuje się czysty aromat o niskim profilu estrowym.

Mauribrew DRAUGHT jest polecany do różnych stylów piw, np: Francuskich Ale, Angielskich Mildów, Belgijskich Blondów. Mocna sedymentacja oraz klarowność sprawia, że nadaje się do przechowywania w beczkach.
 

post-15869-0-98193300-1461850904_thumb.jpg
Profil aromatyczny piwa na drożdżach Mauribrew DRAUGHT ( czerwona linia - 20°P w 20°C; niebieska linia - 10°P w 13°C)

 

Szczepy Mauribrew zostały wyselekcjonowane, rozmnożone, zebrane, wysuszone i zapakowane w kontrolowanych warunkach.

Składniki: drożdże, woda, emulgator (E491); bez GMO. Drożdże z natury nie zawierają glutenu.

Typowa analiza:

% suchej masy > 92.5%
Ilośc żywych drożdży (cfu/g) > 5.0E+09
Dzikie drożdże inne niż Saccharomyces (cfu/g) < 1.0E+03
Bakterie kwasu octowego (cfu/g) < 5.0E+03

Pakowanie:

- 20 x 500g hermetycznych opakowań na karton

- 1 x 10kg hermetycznych opakowań na karton

- 500 x 12.5g saszetek przepłukanych azotem na karton

 

Data ważności:

Trzy lata od daty produkcji

Warunki przechowywania:

Produkt przechowywać w suchym miejscu, idealnie między 4-10°C (39-50°F). Po otwarciu drożdże zużyć jak najszybciej aby uniknąć ich osłabienia. Po otwarciu szczelnie zamknąć i przechowywać w  4°C (39°F). Zużyć w ciągu 5 dni.

Dawkowanie:

Dawkowanie zależne jest od gęstości brzeczki oraz warunków fermentacji. Zaleca się użycie minimum 5.0E+05 żywych komórek na mL na °Plato. 500g Aktywnych drożdży dodanych do 500 litrów brzeczki skutkuje  zawartością od 5 do 10 milionów żywych komórek na mililitr.

 

Rehydratacja aktywnych drożdży piwowarskich Mauribrew:

 1. Przygotować sterylną brzeczkę (<5° Plato) lub sterylną wodę (nie używać wody demineralizowanej) 10 razy większą niż ilość drożdży: 5 litrów na opakowanie 500g.  38°C (100°F)  jest optymalną temperaturą. Nigdy nie rehydratyzować poniżej 32°C (90°F) lub powyżej 40°C (104°F)
 2. Otworzyć paczkę sterylnym narzędziem. Wysypać na powierzchnię wody lub brzeczki. Unikać zbrylania. 
 3. Delikatnie zamieszać i odstawić na 15-20 minut. Powolna rehydratacja pozwala komórkom drożdżowym na powrót do życia.
 4. Nie narażać drożdży na szok termiczny: dostosować temperaturę rehydratyzowanych drożdży przed zadaniem do brzeczki
  +/- 5°C (9°F)
 5. Delikatnie zamieszać i zostawić na 5-10 minut.
 6. Dobrze zamieszać i zadać drożdże do brzeczki. Zastosować rehydratyzowane drożdże w ciagu 30 minut.

 

Wysoka jakość suchych drożdży piwowarskich Mauribrew jest porównywalna z drożdżami w płynie. Dodatkowo, są bardziej praktyczne i bardziej opłacalne.

Edited by Brunow
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.