Jump to content

01B. American Lager


Pun kOmora
 Share

Recommended Posts

1B. American Lager

Overall Impression: A very pale, highly-carbonated, lightbodied, well-attenuated lager with a very neutral flavor profile and low bitterness. Served very cold, it can be a very refreshing and thirst quenching drink.

Aroma: Low to no malt aroma, although it can be perceived as grainy, sweet or corn-like if present. Hop aroma may range  from none to a light, spicy or floral hop presence. While a clean fermentation character is desirable, a light amount of yeast character (particularly a light apple character) is not a fault. Light DMS is also not a fault.

Appearance: Very pale straw to medium yellow color. White, frothy head seldom persists. Very clear.

Flavor: Relatively neutral palate with a crisp and dry finisz and a moderately-low to low grainy or corn-like flavor that might be perceived as sweetness due to the low bitterness. Hop flavor ranges from none to moderately-low levels, and can have a floral, spicy, or herbal quality (although often not strong enough to distinguish). Hop bitterness at low to medium-low level. Balance may vary from slightly malty to slightly bitter, but is relatively close to even. High levels of carbonation may accentuate the crispness of the dry finish. Clean lager fermentation character.

Mouthfeel: Low to medium-low body. Very highly carbonated with slight carbonic bite on the tongue.

Comments: Strong flavors are a fault. Often what non-craft beer drinkers expect to be served if they order beer in the United States. May be marketed as Pilsner beers outside of Europe, but should not be confused with traditional examples.

History: Although German immigrants had brewed traditional Pilsner-inspired lager beer in the United States since the mid-late 1800s, the modern American lager style was heavily influenced by Prohibition and World War II. Surviving breweries consolidated, expanded distribution, and heavily promoted a beer style that was appealing to a broad range of the population. Became the dominant beer style for many decades, and spawning many international rivals who would develop similarly bland products for the mass market supported by heavy advertising.

Characteristic Ingredients: Two- or six-row barley with high percentage (up to 40%) of rice or corn as adjuncts.

Style Comparison: Stronger, more flavor and body than a Light American Lager. Less bitterness and flavor than an International Lager. Significantly less flavor, hops, and bitterness than traditional European Pilsners.

Vital Statistics:

OG: 1.040 – 1.050

FG: 1.004 – 1.010

IBUs: 8 – 18

SRM: 2 – 4

ABV: 4.2 – 5.3%

Commercial Examples: Budweiser, Coors Original, Grain Belt Premium Lager, Miller High Life, Pabst Blue Ribbon, Special Export

Tags: standard-strength, pale-color, bottom-fermented, lagered, north-america, traditional-style, pale-lager-family, balanced

 

 

1B. American Lager

Ogólne odczucia: Jasne, wysoko wysycone, mało-treściwe, mocno rozcieńczony lager o bardzo neutralnym profilu smakowym oraz niską goryczką. Spożywany na zimno jest napojem bardzo orzeźwiającym i gaszącym pragnienie.

Aromat: Aromat słodowy niski do brak, jeżeli istnieje może być rozpoznawalny jako zbożowy, słodki lub kukurydziany. Aromat chmielu niski do brak, jeżeli istnieje to o charakterze korzennym lub kwiatowym. Dopuszczalne jest nadanie niewielkich cech fermentacji drożdżowej (w szczególności delikatny charakter jabłka). Niski DMS nie jest błędem.

Wygląd: Kolor od bardzo jasnej słomki do średnio żółtego. Piana biała, nietrwała. Bardzo klarowne.

Smak: Stosunkowo neutralne z szorstkim i wytrawnym finiszem oraz od umiarkowanie niskiego do niskiego smaku zbożowego lub kukurydzianego, który może dawać wrażenie słodkiego z powodu niskiej goryczki. Smak chmielu od żadnego do umiarkowanie niskiego, o charakterze kwiatowym, korzennym lub ziołowym (często trudne do rozpoznania). Goryczka od niskiej do średnio-niskiej. Balans może wahać się od lekko słodowego do lekko goryczkowego, ale jest stosunkowo równy. Wysokie wysycenie może podkreślać szorstkość wytrawnego finiszu.

Odczucie w ustach: Niska do średnio-niska treściwość. Bardzo wysoko wysycony lekko szczypiące w język.

Komentarz: Silne posmaki są błędem. Najczęściej jest tym co pijący niekraftowe piwo oczekują, kiedy zamawiają „piwo” w USA. Może być sprzedawane jako Pilsner poza Europą, ale nie powinno być mylone z tradycyjnymi przykładami.

Historia: Chociaż niemieccy imigranci w USA warzyli piwo inspirowane tradycyjnym Pilsnerem od połowy XIX wieku, na współczesny styl American Lager silnie oddziałały Prohibicja i II Wojna Światowa. Ocalałe browary konsolidowały się,  rozwijały dystrybucję oraz silnie promowały styl piwa, który trafi do szerokiego grona konsumentów. Przez dekady stał się dominującym stylem piwa, mnożył międzynarodowych rywali, którzy chcieli stworzyć podobnie nijaki produkt dla rynku masowego wspierając go dużą promocją.

Charakterystyczne składniki: Dwu- lub sześcio-rzędowy jęczmień z wysokim udziałem (do 40%) dodatku ryżu lub kukurydzy.

Porównianie stylów: Silniejszy, bardziej smakowy i treściwy niż Light American Lager. Mniej goryczkowy i smakowy niż International Lager. Znacznie mniej smaku, chmielu i goryczki niż w tradycyjnym europejskim Pilsner.

Parametry:

OG: 10 – 12,4 BLG (1.040 – 1.050)

FG: 1- 2,6 BLG                     (1.004 – 1.010)

IBUs: 8 – 18

SRM: 2 – 4

alko: 4.2 – 5.3%

Przykłady komercyjne: Budweiser, Coors Original, Grain Belt Premium Lager, Miller High Life, Pabst Blue Ribbon, Special Export

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.