Jump to content

16A. Sweet Stout


WiHuRa
 Share

Recommended Posts

16A. Sweet Stout

 

Overall Impression: A very dark, sweet, full-bodied, slightly roasty ale that can suggest coffee-and-cream, or sweetened

espresso.

 

Aroma: Mild roasted grain aroma, sometimes with coffee and/or chocolate notes. An impression of cream-like sweetness

often exists. Fruitiness can be low to moderately high. Diacetyl low to none. Hop aroma low to none, with floral or earthy

notes.

 

Appearance: Very dark brown to black in color. Can be opaque (if not, it should be clear). Creamy tan to brown head.

 

Flavor: Dark roasted grain/malt impression with coffee and/or chocolate flavors dominate the palate. Hop bitterness is

moderate. Medium to high sweetness provides a counterpoint to the roasted character and hop bitterness, and lasts into the finish. Low to moderate fruity esters. Diacetyl low to none. The balance between dark grains/malts and sweetness can vary, from quite sweet to moderately dry and somewhat roasty.

 

Mouthfeel: Medium-full to full-bodied and creamy. Low to moderate carbonation. High residual sweetness from

unfermented sugars enhances the full-tasting mouthfeel.

 

Comments: Gravities are low in England, higher in exported and US products. Variations exist, with the level of residual

sweetness, the intensity of the roast character, and the balance between the two being the variables most subject to

interpretation. Some versions in England are very sweet (low attenuation) and also low in ABV (Tennent’s Sweetheart Stout

is 2%), but is an outlier compared to the other examples. These guidelines mostly describe the higher gravity, more balanced, export versions rather than the low alcohol, very sweet versions that many find quite difficult to drink.

 

History: An English style of stout developed in the early 1900s. Historically known as “Milk” or “Cream” stouts, legally

this designation is no longer permitted in England (but is acceptable elsewhere). The “milk” name is derived from the use

of lactose, or milk sugar, as a sweetener. Originally marketed as a tonic for invalids and nursing mothers.

 

Characteristic Ingredients: The sweetness in most Sweet Stouts comes from a lower bitterness level than most other

stouts and a high percentage of unfermentable dextrins. Lactose, an unfermentable sugar, is frequently added to

provide additional residual sweetness. Base of pale malt, and may use roasted barley, black malt, chocolate malt, crystal

malt, and adjuncts such as maize or brewing sugars. 

 

Style Comparison: Much sweeter and less bitter than other stouts (except the stronger tropical stout). The roast character

is mild, not burnt like other stouts. Somewhat similar in balance to oatmeal stouts, albeit with more sweetness.

 

Vital Statistics: OG: 1.044 – 1.060

IBUs: 20 – 40 FG: 1.012 – 1.024

SRM: 30 – 40 ABV: 4.0 – 6.0%

 

Commercial Examples: Bristol Beer Factory Milk Stout, Left Hand Milk Stout, Lancaster Milk Stout, Mackeson's XXX Stout, Marston’s Oyster Stout, Samuel Adams Cream Stout.

 

 

--

 

 

16A. Słodki Stout

 

Ogólne wrażenia: Bardzo ciemne, słodkie, mocno treściwe, delikatnie palone ale, które sugeruje kawowo kremowe lub słodzone espresso. 

Aromat: Umiarkowany aromat palonego zboża, czasami wraz z nutami kawowymi i/albo czekoladowymi. Często występuje wrażenie kremowej słodkości. Owocowość może być niska do umiarkowanie wysokiej. Diacetyl niski do brak. Aromat chmielowy słaby do brak z kwiatowymi albo ziemistymi nutami.

Wygląd: Kolor od bardzo ciemno brązowego do czarnego. Może być nieprzejrzyste (jeśli nie, powinno być klarowne). Piana kremowo brązowa do brązowej.

Smak: Dominują wrażenia ciemno palonego zboża/słodu wraz z kawowymi i/lub czekoladowymi akcentami. Umiarkowana goryczka chmielowa. Średnia do wysoka słodkość nadaje kontry dla palonych cech i goryczki chmielowej oraz pozostaje do finiszu. Niskie do umiarkowane estry owocowe. Diacetyl niski do brak. Balans pomiędzy ciemnymi zbożami/słodami a słodkością może być różny, od całkiem słodkiej do dość wytrawnej i troszkę palonej.

 

Tektura: Średnio pełna do pełna treściwość i kremowość. Nagazowanie niskie do umiarkowanego. Wysoka resztkowa słodkość od nieprzefermentowanych cukrów potęguje odczucie pełni.

 

Komentarz: W Anglii gęstość początkowa jest niższa, wyższa w wersjach eksportowych oraz produktach z USA. Istnieją wariacje, z różnym poziomem resztkowej słodkości, intensywnością charakteru palonego, balans pomiędzy tymi dwoma jest początkiem odmiennych podejść w interpretacji . Niektóre wersje w Anglii są bardzo słodkie (niskie odfermentowanie) a także mają niską zawartość alkoholu (Tennent’s Sweetheart Stout ma 2% alk. obj.), ale odstają one w porównaniu do pozostałych przykładów. Ten opis w większości opisuje piwa o wyższej gęstości początkowej, bardziej zbalansowane, raczej wersje exportowe niż niskoalkoholowe, bardzo słodkie wersje są dość trudne to picia.

Historia: Angielska odmiana stoutu rozwinięta w początkowych latach XX wieku. Historycznie znana jako „mleczny” albo „kremowy” stout, zgodnie z prawem to określenie nie jest w Anglii już dozwolone (ale jest akceptowane gdzie indziej). Słowo „mleczny” pochodzi od użycia laktozy, albo cukru mlecznego jako środka słodzącego. Pierwotnie reklamowany jako napój krzepiący dla chorych oraz matek karmiących.

 

Surowce: Słodkość w większości słodkich stoutów pochodzi od niższego poziomu goryczki niż w większość innych stoutów oraz wyższej zawartości nieprzefermentowanych dekstryn. Laktoza, jako cukier niefermentowany, jest często dodawana by nadać dodatkową resztkową słodkość. Słód pale jako bazowy, można użyć palonego jęczmienia, słodu barwiącego, słodu czekoladowego, karmelowego i dodatków takich jak kukurydza oraz innych cukrów.

 

Porównanie stylu: Bardziej słodki i mniej gorzki niż inne stouty (wyłączając mocniejsze wersje Tropical Stout). Palony charakter jest umiarkowany, nie tak mocny jak w innych stoutach. Trochę podobny w balansie to owsianego stoutu aczkolwiek z większą dozą słodkości.

 

Podstawowe informacje
OG: 1.044 - 1.060 (11 - 14,7°Blg)
IBUs: 20 - 40 
FG: 1.012 - 1.024 (3,1 - 6,1°Blg)
SRM: 30 - 40 
ABV: 4 - 6% 

Komercyjne przykłady: Bristol Beer Factory Milk Stout, Left Hand Milk Stout, Mackeson's XXX Stout, Marston’s Oyster Stout, Samuel Adams Cream Stout 

Edited by WiHuRa
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.