Jump to content
br.an.tr

Produkcja piwa domowego a prawo.

Recommended Posts

Się pytam z ciekawością jak u nas w Polsce jest z prawem do robienia swego piwa. Bo jak ktoś robi bimber, samogon to jest karalne.

I mam parę pytań:

1 Jak policja wpadnie do domu i zobaczy kadzie do zacierania i chmielenia i cały sprzęt do piwowarstwa to morze pomyśli że to sprzęt do wyrobu nielegalnego wyrobu wódki. Co wtedy robić ?

2 Od ilu litrów piwa trzeba zgłosić (policji, sanepidu, urzędu skarbowemu ) że robię piwo ?

3 Jak robię swoje piwo i chcę sprzedać je na festynach i na jarmarku to jakie muszę mieć pozwolenie , papiery itp. ?

4 Podajcie jakieś paragrafy, kodeksy itp. w sprawie piwa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktem prawa wspólnotowego mającym podstawowe znaczenie w zakresie akcyzy jest dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania. W myśl postanowień art. 11 ust. 2 ww. dyrektywy 92/12/EWG produkcja, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów akcyzowych, od których podatek akcyzowy nie został zapłacony, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

 

Dyrektywa 92/12/EWG daje państwom członkowskim możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania składu podatkowego jedynie drobnych producentów wina (art. 29 dyrektywy). Przy czym za drobnych producentów wina uznaje się podmioty produkujące średnio mniej niż 1000 hl wina w ciągu jednego roku.

 

Ponadto zgodnie z postanowieniami art. 10 i art. 14 dyrektywy Rady 92/93/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych państwa członkowskie mogą zwolnić od podatku akcyzowego wino oraz inne napoje przefermentowane, niemusujące i musujące, produkowane przez osoby fizyczne i konsumowane przez producenta, członków jego rodziny lub jego gości, pod warunkiem, że nie dokonuje się ich sprzedaży. Jednocześnie przedmiotowa dyrektywa nie przewiduje takiego zwolnienia dla produktów pośrednich. Miody pitne dla celów akcyzy, w zależności od ewentualnego dodatku alkoholu etylowego, klasyfikowane są jako napoje fermentowane lub produkty pośrednie.

 

Stosownie do postanowień obecnie obowiązującej ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą obywać się wyłącznie w składzie podatkowym (art. 30 ust. 2). Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 2 tej ustawy zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży.

 

 

 

Cytat z odpowiedzi podsekretarza stanu MF Jacka Kapicy sprzed kilku lat. Jest co prawda nowelizacja ustawy akcyzowej. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym z późniejszymi zmianami. A DYREKTYWA RADY 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego zastępuje powyższą 92/12/EWG, ale sens pozostał ten sam.

 

I cytat co jest sprzedażą:

 

2.*Za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uważa się również:

1) przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

2) przekazanie przez podatnika wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

3) zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu;

4) wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności;

5) wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego;

6) darowiznę wyrobów akcyzowych;

7) wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu;

8) świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy;

9) zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

10) zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy."

Edited by e-prezes

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 Jak policja wpadnie do domu i zobaczy kadzie do zacierania i chmielenia i cały sprzęt do piwowarstwa to morze pomyśli że to sprzęt do wyrobu nielegalnego wyrobu wódki. Co wtedy robić ?

A czemu miałaby wpadać? Robisz jakieś podejrzane rzeczy, żeby sąd wydał nakaz rewizji?:P Poza tym posiadanie sprzętu rzemieślniczego, włączając w to kolumnę rektyfikacyjną czy inne alembiki, nie jest nielegalne.

 

Na wszystkie inne pytania wyczerpująco odpowiedział e-prezes. Jeśli masz wątpliwości, to zacznij od przeczytania ustawy akcyzowej z 2008 roku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090030011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Się pytam z ciekawością jak u nas w Polsce jest z prawem do robienia swego piwa. Bo jak ktoś robi bimber, samogon to jest karalne.

Jak ktoś przekracza prędkość na drodze, też. A prawie każdy przekracza.

 

I mam parę pytań:

1 Jak policja wpadnie do domu i zobaczy kadzie do zacierania i chmielenia i cały sprzęt do piwowarstwa to morze pomyśli że to sprzęt do wyrobu nielegalnego wyrobu wódki. Co wtedy robić ?

Iść skoczyć z mostu do żeki, bo tyle pozostaje.

 

2 Od ilu litrów piwa trzeba zgłosić (policji, sanepidu, urzędu skarbowemu ) że robię piwo ?

Najpierw trzeba zgłosić sołtysu albo wójtu.

 

3 Jak robię swoje piwo i chcę sprzedać je na festynach i na jarmarku to jakie muszę mieć pozwolenie , papiery itp. ?

Byle nie żółte.

 

4 Podajcie jakieś paragrafy, kodeksy itp. w sprawie piwa.

http://www.studentne...p?s=72&pok=1880

 

 

 

Nie mogłem się powstrzymać. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iść skoczyć z mostu do żeki

 

A co to jest "żeka" ? :smilies: :smilies: :smilies:

 

Nie mogłem się powstrzymać. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Najpierw trzeba zgłosić sołtysu albo wójtu.

 

Najlepiej do razu Donaldu Tusku :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.