Jump to content

Integrowana ochrona chmielu, Urszula Skomra


1 Screenshot

About This File

Metodyka integrowanej ochrony roślin dla uprawy chmielu przedstawia zasady integrowanej technologii ochrony istotne dla praktyki rolniczej. W opracowaniu tym dużo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z zapewnieniem roślinom chmielu dogodnych warunków rozwoju, pozwalających nie tylko lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny uprawianych odmian, ale również zwiększających ich odporność na choroby i szkodniki. Omówiono między innymi wymagania siedliskowe chmielu, metody zakładania plantacji oraz zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe w okresie wegetacji pod kątem ich oddziaływania fitosanitarnego.

 

Autor: Urszula Skomra, IUNG Puławy 2012

 Share


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.